Home MagunkrólKronológia A közoktatás történései és a CKP munkája 2020 első félévében

A közoktatás történései és a CKP munkája 2020 első félévében

2020-10-14

 A Civil Közoktatási Platform elkészítette 2020. első féléves összefoglalóját a közoktatás történéseiről és a CKP munkájáról.

–JANUÁR—

Közoktatás:

 1. Gyöngyöspatai roma diákok szegregációja: SOROS

A helyi fideszes képviselő szerint a Soros hálózat pénzszerző akciója az ügy. Horváth László képviselő szerint Gyöngyöspatát csődbe viszi, ha ki kell fizetnie a bíróság szerint megítélt 100 millió forint kártérítést. Valójában az iskolát a tankerület(vagyis az állam) tartja fenn, tehát neki kell fizetnie.

 1. Februárban már az új szakképzésbe jelentkezhetnek a gyerekek.

Sok változás csak közvetlenül a jelentkezési határidő előtt került a jogszabályokba.

 1. Hiába állítják, nem lett népszerűbb a szakképzés

A tanulók létszáma a szakgimnáziumokban 3,7 ezer fővel 149 ezer főre, a szakközépiskolában 3,1 ezer fővel 65,8 ezer főre fogyatkozott – írja a KSH.

 1. Egyre idősebbek a tanárok, a pályakezdő tanárok aránya rendkívül alacsony

A 30 évesnél fiatalabb tanárok aránya 9-ről 6 százalékra, a 30-39 éves korcsoport aránya 27-ről 18 százalékra csökkent.

 1. A gimnáziumi vezetők azt kérik, 2021 szeptemberéig ne lépjen életbe az új alaptanterv

Az Élenjáró Gimnáziumok Igazgatói Grémiuma szerint olyan NAT-ra lenne szükség, amely megfelel a 21. század követelményeinek.

 1. Pénz helyett képzést adna a gyöngyöspatai romáknak az állam

Bár az ítélet már jogerős, az állam nem akar fizetni

 1. A magyar középfokú oktatás bebetonozza a gyerekek közötti különbségeket

A Közgazdasági és Regionális Tudományi Kutatóközpont szakértői figyelmeztettek: a fiatal korosztály iskolázottsági mutatói romlottak az elmúlt években

 1. Január 21.-én megjelent az új alaptanterv

Bár ez hivatalosan az előző NAT-rendelet módosítása, az új NAT számos új elemet tartalmaz. Rengeteg a tartalmi előírás, csökken a szabad sáv, még a tantárgyak tanévenkénti óraszámát is a NAT rögzíti, tanévek közötti átcsoportosítás csak a technikumokban lesz lehetséges. Ősztől az új NAT szerint kell tanítani – addigra kell elkészülni a kötelező kerettanterveknek és a helyi tanterveknek, valamint a tankönyveknek. Kásler Miklós szerint a módosított Nemzeti Alaptanterv „a jelennek és a jövőnek készült és a múlt értékeire épít.”

 

CKP:

 1. A PDSZ táblázatos formában mutatja be, hogy mennyit keresnének a pedagógusok, ha az illetményrendszer alapja továbbra is a mindenkori minimálbér lenne

A pedagógusok 111 ezer – 243 ezer forintnyi összeget veszítenek havonta azzal, hogy a vetítési alapot a kormány 2014 évi minimálbér összegében befagyasztotta.

 1. Hogyan tovább? Civil szervezetek együttgondolkodása

A CKP kibővített plenárisaként meghirdetett esemény lehetőséget adott az akció munkacsoport újjáalakulásának elindítására  és az újonnan létrejött szerveződésekkel való együttműködés kiterjesztésére is. 

 1. A NAT-történet összefoglalása

Áttekintés készült arról, mi történt a NAT-tal 2012 óta, és milyen NAT-tal kapcsolatos állásfoglalásokat, javaslatokat fogalmazott meg a CKP az elmúlt bő két évben. 

 1. CKP állásfoglalás a NAT-ba bevezetni kívánt iskola-előkészítő évfolyamról

Teljes mértékben elfogadhatatlannak tartjuk – még a tervezetben szereplő nem kötelező, csak ajánlott formájában is – a felkészítő évfolyam tervét. Az állásfoglalásban több neves szakmai szervezet és a CKP véleményét foglaltuk össze. 

 1. Támadás a magániskolák ellen? Állásfoglalás

A nyilvántartásba vételi szabályok változása (az oktatásért felelős miniszter szakvéleménye kell) félő, hogy a magánintézmények ellehetetlenítéséhez nyújt eszközt. Itt is érvényesül az oktatási kormányzat  általános törekvése: minél központosítottabb a döntés, annál jobban irányítható a rendszer.   

 1. Iskolaérettség: harc a hivatali önkény ellen

A Szülői Hang Közösség akciót indított az érintett szülők körében: nyilvános adatbázist építenek a hivatali döntésekről. Emellett a legsürgetőbb gondokkal kapcsolatban levelet írtak a kormányzatnak. 

 1. Újjáalakult a CKP Akció Munkacsoport

Az új munkacsoport az aHang platformmal együttműködve létrehozott egy kérdőívet, melynek kitöltésével bárki jelezheti, számára melyek a közoktatás legsúlyosabb problémái.

 1. PSZ: Vitairat a Magyar közoktatás válságáról

A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) vitairatban foglalta össze az oktatási rendszer alapvető hibáit. A problémák mellett a megoldási javaslatokat is felvázolták a dokumentumban.

 1. Sztrájkbizottságot alakítottak a szakszervezetek

A szakképzés problémái mellett a közoktatás általános problémái miatt is erőteljes fellépésre van szükség. 

 1. Háttal Európának: Jelentés a kultúra, az oktatás, a tudomány és a média leépüléséről

Az Oktatói Hálózat által készített tanulmányt több mint 50 kutató készítette, s Brüsszelben is bemutatták. 

 1. Szakképzési tájékoztató a magukra hagyott szülőknek és diákoknak

A középiskolai jelentkezés határideje előtt 3 héttel az alaposan megváltozó szakképzésről kevés a hozzáférhető információ. Ezért a CKP nemhivatalos tájékoztatót készített, hogy segítséget nyújtson az érintetteknek.

 

–FEBRUÁR—

Közoktatás:

 1. A nacionalizmus a vezérlő ideológia az új NAT-ban

A rendszerváltás óta nem volt olyan tanterv, ami ennyire fontosnak tartotta a honvédelmet. Hangsúlyt kap a politikai nevelés, a történelem kormánynak megfelelő értelmezése.

 1. Iskolaérettség: majdnem tízezer halasztási kérelem érkezett az oktatási hivatalhoz

Az OH szerint a kérelmek száma a várakozásoknak megfelelő.

 1. Iskolarendészet és biztonsági kamerarendszer bevezetését tervezi a kormány Gyöngyöspatán

Hogy megvédjék a munkájukat ellátó pedagógusokat. És a szaporodó esetek miatt az erre igényt tartó intézményekben a két rendszert kiépítik.

 1. Egy pécsi gimnáziumból jött az első tiltakozás a NAT ellen

A Janus Pannonius Gimnázium magyar nyelv és irodalom tanári munkaközössége tiltakozó levelet tett közzé, mert úgy érzik, nem hallgathatnak tovább. Nem sokkal később közel ötven egyetemi oktató is nyílt levélben csatlakozott a tiltakozókhoz. Majd sorra álltak be a tiltakozásba a gimnáziumok, általános iskolák, diákok és szülői közösségek.

 1. Megjelent a Szakképzési törvény végrehajtási rendelete
 1. A kormány 16-18 éveseket táboroztatna tudatformálás céljával

A Magyarságkutató Intézet szervezhetné az ingyenes táborokat, melyeknek célja többek között a keresztény, nemzeti értékek elmélyítése, tudatformálás.

 1. Kásler Miklós : 10% béremelés a pedagógusoknak

A PDSZ szerint a miniszter által bejelentett béremelés valójában csak pótlék, és célja, hogy lecsendesítse a NAT miatt háborgó pedagógusokat.

 1. Megyei roadshow az új NAT-ról

Tájékoztató rendezvények szervezését kezdeményezte a Nemzeti Pedagógus Kar a sok kritikát kapott NAT-ról. Kásler Miklós szerint mivel csekély volt a tiltakozás, ezért bevezetik szeptembertől az új Alaptantervet.

 1. Több tucat egyházi iskola több száz tanára is tiltakozik az új NAT ellen

Már a kormánnyal egy oldalon álló egyházi intézmények pedagógusai is tiltakoznak és szakmai egyeztetést követelnek. A református egyház szerint politizálnak és lejáratják az egyházi iskolákat a tiltakozók.

CKP:

 1. PDSZ demonstráció a NAT és a szakképzési törvény ellen

Szűcs Tamás vezető szerint ez kötelessége mindenkinek, aki már kicsit közelebb hajolt az oktatáshoz.

 1. A PSZ az alkotmánybírósághoz fordult a szakképzésben dolgozók közszolgálati jogviszonyának megszüntetése miatt
 1. A CKP állásfoglalása a NAT 2020-ról

A Civil Közoktatási Platform a kormányrendeletet a közoktatás tartalmi szabályozására alkalmatlannak tartja. A NAT nem alaptanterv, mert a részletesen előírt tananyag kitölti, sőt túlhaladja a rendelkezésre álló időkeretet. Lehetetlenné teszi a helyi igényekhez, a tanulók közötti különbségekhez történő alkalmazkodást. A frázispuffogtató magyarkodás nem segíti a hazafiságot; a szövegben megjelenik az alattvalóvá nevelés szándéka. A bevezetésre képtelenül kevés a hátralévő idő: lehetetlen a tankönyvrendelésig, ill. a tanév kezdetéig tankönyveket írni és kiadni, a pedagógusokat felkészíteni, helyi tanterveket kidolgozni.

 1. Térképes lista a NAT ellen tiltakozó iskolákról a CKP honlapján
 1. Oktatási Évértékelő civilek és pártok oktatáspolitikusai részvételével

Az eseményen hét problématerület tárgyaltak : MTA, CEU,Tanárok, Tankönyv, Jogfosztott szülők, Túlterhelt diákok, Szegregáció. Minden ellenzéki párt delegált részvevőt, akik elmondták megoldási javaslataikat. 

 1. A CKP adatokat küldött Kásler Miklósnak, a NAT-tal kapcsolatos rádiónyilatkozata kapcsán

Mivel a miniszter ezek szerint sem a tiltakozás mértékével, sem a magyarországi középiskolák számával nincs tisztában, a CKP Ügyvivő Testülete levélben közölte vele a valós adatokat: Nem 3000, csak kb. 800 középiskola van, nem 7, hanem 41 iskola, és nem néhány irodalomtudós, hanem 25 szervezet és szakmai közösség csatlakozott a NAT elleni tiltakozáshoz.

 1. A CKP nyilatkozatban üdvözölte az egyházi iskolák kiállását az oktatás helyzetével kapcsolatban

Kijelenthetjük, hogy fenntartótól függetlenül konszenzus van a megfogalmazott kritikákban a tanárok között. Ugyanakkor a CKP elítéli azokat a fenntartókat, melyek szűklátókörűen és megalkuvón, önös érdekből (tehát nem a diákjaik érdekeit szem előtt tartva) elhatárolódnak a jogos szakmai kritikáktól és saját kollégáiktól.

–MÁRCIUS—

Közoktatás:

 1. Kormány: tanítás után sztrájkolhatnak a tanárok

Csak a gyermekfelügyelet biztosítása és az első 4-5 óra megtartása mellett engedné meg az EMMI a sztrájkot a pedagógusoknak.

 1. Az Oktatási Hivatal Szél Bernadettnek elküldte a NAT-készítők névsorát

A lista 45 nevet tartalmaz, azonban szerepköröket nem. Az OH szakmai fejlesztő munkakörben bruttó 480 ezer forintos fizetéssel alkalmazta a listán szereplő személyeket. Maruzsa Zoltán szerint új tankönyvekre nincs szükség, inkább csak kihagyni kell részeket.

 1. Több, mint 200 iskolában, 65 különböző településen tiltakoznak már a NAT ellen

Közben a Nemzeti Pedagógus Kar megrendezte az első szakmai fórumot az új alaptantervről Fehérgyarmaton, közel 200 részvevővel. Hajnak Gabriella pedig kijelentette, a NAT már nem fog változni.

 1. A koronavírus terjedése kapcsán egyre több szomszédos ország zárja be az iskolákat

A PDSZ szerint itthon is be kell zárni az iskolákat, mivel a gyermekek vírushordozóként terjeszthetik a betegséget. A szülők egyre több gyereket tartanak otthon. Orbán Viktor azonban még március 13-án reggel is azt mondja, hogy nálunk nem lesz iskolabezárás.

 1. Március 13-án megjelent az iskolák bezárásáról szóló rendelet

Orbán reggeli nyilatkozata ellenére. Március 16-tól tantermen kívüli digitális munkarend lép életbe. A gyerekek nem mehetnek iskolába, de a tanároknak folytatniuk kell a tanítást.  A felkészülésre csak a hétvége áll rendelkezésükre, nem tettek lehetővé pár napos szünetet. Az óvodákról és bölcsődékről az önkormányzatok dönthetnek.

 1. Maruzsa Zoltán szerint jöhet az érettségi elhalasztása
 1. Sok cég és magánszemély segít a pedagógusoknak és diákoknak az oktatás megfelelő átállításában

Szakértői, technikai támogatást nyújtanak, távoktatást lehetővé tevő platformokat , szoftvereket mutatnak be. Ingyenessé tesznek oktatási anyagokat, webes tanfolyamot tartanak, hasznos linkeket gyűjtenek csokorba. Köszönjük! 

 1. Felmondások és tanárelbocsátások

A megbízási szerződéssel foglalkoztatott pedagógusok közül többeknek azonnali hatállyal felmondtak a koronavírus miatt. Több tucat megkeresés érkezett ezügyben a PDSZ-hez.

 1. Hajnal Gabriella: Minden tanárnak tudunk digitális eszközt biztosítani

A Klebersberg Központ vezetője egyetlen olyan intézményről sem tud, ahol alig-alig vagy egyáltalán nem sikerült már az első héten átállni a digitális munkarendre.

 1. Májustól vakáció, augusztustól új tanév – a Pedagógus Kar ötlete
 1. Hat további egyetem kerül magánalapítványi kézbe

Bár még kevés a tapasztalat a „közgáz” átalakítása kapcsán, a törvényjavaslatok pontosan ugyanazt a sémát követik.

 

CKP:

 1. Kormány: az aláírásgyűjtések nem a NAT-ról szólnak – a CKP válasza

A CKP közleményben cáfolja a kormány állításait: nem politikai, hanem egységes szakmai kiállás az, ami mellé folyamatosan újabb intézmények és pedagósusok csatlakoznak. 

 1. Tiltakozási lehetőség a NAT ellen: NoNat

Űrlapot hoztunk létre a tiltakozó közösségek csatlakozásának megkönnyítésére

 1. Mi a baj a NAT-tal? Tartalmi összefoglalás -1. rész

A CKP összefoglalta a különféle szakmai szervezetek kritikai megállapításait.

 1. Türelmet a gyerekeknek, időt a tanároknak! – a CKP petíciója

Miközben minden érintett kétségbeesetten küzd a digitális oktatással, Maruzsa Zoltán azt nyilatkozta, hogy a digitális munkarend kiválóan működik, mindenki boldog, és a NAT-ra  való felkészülésre most bőven lesz idő.

A CKP felszólítja a kormányt, hogy ne a rugalmatlan szabályok betartásához ragaszkodjon, hanem elsősorban segítsen a gyerekeknek, szülőknek és pedagógusoknak, hogy átvészeljék ezt a nehéz időszakot.

Az átállásra a kormány nem biztosított sem időt, sem semmiféle technikai, tárgyi, információs vagy személyes segítséget. Így elvárható, hogy a kormányzat és fenntartók legalább ne terheljék őket további feladatokkal.

 1. A CKP módszertani ajánlója a digitális munkarendre

Elindítottuk Távmegoldások rovatunkat, ahol egy csokorba gyűjtöttük a CKP ajánlásait, közleményeit, híreit. Otthontanulós kisokos címmel offline, online és mobil lehetőségeket gyűjtöttünk csokorba.

 1. Szülői Hang Közösség: vonják vissza a hatévesek kötelező beiskolázásáról szóló rendeletet!

Többek között a járványhelyzet miatt is ezzel a kéréssel fordultak a kormányhoz.

 1. Tankönyvrendelés: a kormány semmit sem tanult az elmúlt hetekből

A CKP nyílt levélben fordult az illetékes miniszterhez, hogy halassza el a NAT 2020 bevezetését, az idő rövidsége miatt, és hogy a járvány kapcsán szerzett tapasztalatok beépíthetők legyenek az új NAT-ba.

 1. Levél a kormánynak és az illetékes minisztereknek a felesleges feszültségek elkerülése érdekében

Levélben kérte a kormánytól a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, a Pedagógusok Szakszervezete és a Civil Közoktatási Platform, hogy járványügyi vészhelyzethez szorosan nem kapcsolódó vitás ügyeket átmenetileg tegyük félre, és azokra a problémákra, kihívásokra koncentráljunk közösen, amelyek a koronavírus-járvány következtében hozzák új, váratlan és nehéz helyzetbe a tanárokat, diákokat, szülőket. A levélhez civil szervezetek és további szakszervezetek is csatlakoztak.

–ÁPRILIS—

Közoktatás:

 1. Újabb hat egyeteme kerül vagyonkezelő alapítványokhoz
  Az Állatorvostudományi Egyetem, a Miskolci Egyetem, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, a Neumann János Egyetem, a Soproni Egyetem és a Széchenyi István Egyetem
 1. Kecskemét polgármestere: A kormány jóformán meg akarta szüntetni a Neumann János Egyetemet
  Tárgyalások sokaságával sikerült csak megmenteni.
 1. A MOL és a Richter hatalmas részvénycsomagjával tömik ki a Mathias Corvinus Collegiumot
  Fideszes elitképzőt építenek irdatlan pénzből.
 1. Óriásit zuhant a felsőoktatásba jelentkezők száma
  20 ezerrel kevesebben akarnak felsőoktatásba menni tavalyhoz képest
 1. 1 milliárd forint uniós pénzt költöttek az új NAT-on dolgozó szakértőkre
  Az így elkészült tervezet egy részét kidobták, mert nem volt elég nemzeti.
 1. Maruzsa: Aki nem akar érettségizni, annak nem kell, akár aznap is meggondolhatja magát, és ősszel érettségizhet
  Több szervezet is az érettségi járványügyi veszélyességére figyelmeztet, a kormány azonban ragaszkodik hozzá.
 1. Kötelezővé teszi a kormány az önkormányzatoknak az óvodai és bölcsődei felügyelet biztosítását április 30-tól
 2. Kutatás: a hátrányos helyzetű gyerekek harmada kiesett az oktatásból a pandémia miatt
  Hiányoznak az eszközök és az internetkapcsolat a digitális oktatáshoz, a megélhetés gondjai is rászakadtak a gyerekekre.
 1. Kormány: júniusig nem nyitnak ki az iskolák, június 4-én biztosan elindul az érettségi
 1. Az egyetemektől von el pénzt a kormány a járványhelyzet miatt
  Az ELTE-n azonnali létszámstopot hirdettek, mivel 860 millió forintos megszorítás érintette ezt az intézményt.

CKP:

 1. A CKP álláspontja az érettségi megtartásával kapcsolatban:

https://ckpinfo.hu/2020/04/26/a-ckp-allaspontja-a-donteshozok-eletveszelyes-felelotlensegerol-es-el-nem-vegzett-feladatairol/ 

 1. Mit gondolnak a diákok az érettségiről, online kérdőíves felmérés eredménye:

https://ckpinfo.hu/2020/04/28/mit-gondolnak-a-diakok-az-erettsegirol-valos-szamszeru-eredmenyek/ 

 1. A szakmai vizsgák szabályaival kapcsolatos állásfoglalásunk:

https://ckpinfo.hu/2020/04/25/kihirdettek-a-szakmai-vizsgak-idopontjat-es-szabalyait/

 1. Érettségik Európában a járvány idején:

https://ckpinfo.hu/2020/04/21/erettsegi-mashol-hogy-csinaljak/ 

 1. Érettségi alternatívák:

https://ckpinfo.hu/2020/04/19/erettsegi-leteznek-alternativak/

 1. A PDSZ felhívás a tanárokhoz az érettségi ellen

https://ckpinfo.hu/2020/04/18/hogy-ki-a-gyilkos-maruzsa-kontra-pdsz-a-pdsz-felhivasa-a-tanarokhoz/ 

 1. Állásfoglalás az érettségiről hozott rendeletről:

https://ckpinfo.hu/2020/04/17/allasfoglalas-az-erettsegirol-hozott-kormanydontesrol-es-rendeletrol/ 

 1. A Szülői összefogás gyermekeink jövőjéért kérdőíve a „tantermen kívüli, digitális munkarend”-del kapcsolatban:

https://ckpinfo.hu/2020/04/16/7156/ 

 1. Civil szervezetek levele az oktatásből kimaradók megsegítésével kapcsolatban az államtitkárnak:

https://ckpinfo.hu/2020/04/15/7136/ 

 1. PDSZ: A tavaszi szünetben nem lehet kötelezni a tanárokat a szabadság kivételére!:

https://ckpinfo.hu/2020/04/09/a-tavaszi-szunetben-nem-lehet-kotelezni-a-tanarokat-szabadsag-kivetelere/ 

 1. TANOSZ: tankönyvhelyzet és Alternatív Tankönyvjegyzék:

https://ckpinfo.hu/2020/04/05/alternativ-tankonyvjegyzek-es-tankonyvhelyzet/

 

–MÁJUS—

Közoktatás:

 1. Óvintézkedések mellett kezdődtek az érettségik
  A maszk az ünnepi viselet. Fertőtlenítés, távolságtartás, a javítótanároknak gumikesztyű.
 1. Konvergenciaprogram: egyre kevesebb pénzt szánnak az oktatásra
  A GDP egyre kisebb részét költenék az oktatásra: a konvergenciaprogram szerint a négy évvel ezelőtti 3,6 százalékos részesedés idén 3,4 százalékra csökken, majd 2030-ban 3,3 százalékra
 1. Nyertek a gyöngyöspatai romák, a fideszes képviselő máris törvénymódosítást ígért
  A kúria szerint nem lehet utólagos képzéssel pótolni a korábbi sokéves alacsony színvonalú oktatást.
  Horváth László fideszes képviselő szerint „ez a döntés rossz és igazságtalan! Igazságtalan, mert egy egész települést büntet egyoldalúan és túlzóan egy kisebbség vélt vagy valós sérelmeiért. Rossz és káros azért, mert felrúgja a társadalmi békét”.
  „A jövőben mindent meg fogok tenni azért, hogy hasonló pénzszerző akciókra ne legyen lehetőség! Ha szükséges, törvénymódosítást is fogok kezdeményezni!”
 1. A Nemzeti Pedagóguskar két hétre iskolába küldené az alsósokat
  „Ha a járványhelyzet lehetőséget ad rá.”
 1. Katonai középiskolát építenek Hódmezővásárhelyen és Székesfehérváron
  Így már három ilyen intézmény fog működni az országban.
 1. Alapítványi tulajdonba kerül a Színház- és Filmművészeti Egyetem
  Az Uránia épületével együtt

CKP:

 1. A NAT elhalasztását kérő levelünkre megérkezett az elutasító válasz:

https://ckpinfo.hu/2020/05/03/nem-fogadtak-el-a-bekejobbot-nincs-valasz-a-marciusi-kozos-levelre/ 

 1. Állásfoglalás a tanévzárásról és a tanulók nyári szünet alatti ellátásáról:

https://ckpinfo.hu/2020/05/11/allasfoglalas-a-tanevzarasrol-es-a-tanulok-nyari-szunet-alatti-ellatasarol/ 

 1. A CKP közleménye az újranyitásról:

https://ckpinfo.hu/2020/05/22/a-ckp-kozlemenye-az-ujranyitasrol-szolo-bejelentesrol/

 

–JÚNIUS—

Közoktatás:

 1. Június 2: kinyitottak az iskolák, de alig 21 ezer tanuló ment iskolába
  Az intézményekben június végéig a diákok felügylete mellett felzárkóztató foglalkozásokat lehet tartani, de tanév végéig marad a digitális oktatás.
 1. Kásler Miklós: Tömeges az igény a több online oktatásra
 1. Pár hetes tanfolyam, gázspray és gumibot: jönnek az iskolaőrök
 1. Egyetemi modellváltás: kevesebb pénzből nagyobb ellenőrzés az intézmények felett
  Politikai kinevezettek kiskirályságai lehetnek az alapítványi vezetésű intézmények
 1. Gulyás Gergely bejelentése: Az állam kifizeti a gyöngyöspatai romák kártérítését
  Így az önkormányzat megmenekült a csődtől
 1. Az állam az óvodákban kötelezővé tette az autista gyerekek integrálását, de segítséget nem adott hozzá
  Ezért az óvodák mindenféle indokot kitalálnak, hogy ne kelljen fogadniuk az autista gyerekeket. Sokszor mindezt az utolsó pillanatban közölve a szülőkkel.
 1. Az új NAT tankönyvek nem lettek sem modernek, sem digitálisok
  De tény, hogy az internet szó sokszor szerepel bennük.
 1. 35 ezer könyvet és a könyvtári személyzet több tagját is Bécsbe költözteti a CEU
  A diákok nagy része már ősszel elhagyta a budapesti kampuszt, most a nemrég megújult könyvtár is megy.

CKP:

 1. Digitális tanrend: Mi történt a hátrányos helyzetű területeken?

A Rosa Parks Alapítvány, a Motiváció Egyesület, és a Partners Hungary közös kutatása:

https://ckpinfo.hu/2020/06/14/digitalis-tanrend-mi-tortent-a-hatranyos-helyzetu-teruleteken/

 1. A Szülői Összefogás felmérése a digitális oktatás tapasztalatairól:

https://ckpinfo.hu/2020/06/10/elerhetoek-a-karantentanitasrol-szolo-szuloi-felmeres-eredmenyei/

 1. Az iskolaőrség nem a megoldás, hanem a probléma

Knausz Imre véleménycikke:

https://ckpinfo.hu/2020/06/02/az-iskolaorseg-nem-a-megoldas-hanem-a-problema-knausz-imre/

-JÚLIUS—

Közoktatás:

 1. Mocsai Lajos volt kézilabdaedzőt, majd professzort választották a Magyar Rektori Konferencia társelnökévé
 1. A Tankerületek és a miniszétium megköszönte a tanároknak a járvány alatti kitartásukat
  A veszprémi Tankerület tanárai fejenként 1000 forint jutalomban is részesültek Kásler Miklós köszönő sorai mellett:
 1. Maruzsa Zoltán szerint a magyar oktatás jól teljesített a digitális oktatásra való átállásban
  Véleménye szerint a lemorzsolódás csökkent, és nem látszik, hogy a diákok ne tudtak volna otthon felkészülni az érettségire. Egyúttal a koronavírus járvány hatásai miatt vonzóbbá vált a pedagógusi pálya.
 1. Megkapták a kártérítés felét a gyöngyöspatai roma szegregációs per érintettjei
  62 roma embernek összesen közel 100 millió forintot ítéltek meg az évek óta húzódó perben, amelyet csak hosszas huzavona után kezdett el átutalni az alperes, vagyis az iskola fenntartói
 1. Saját újságíróképzést indít a Közszolgálati Egyetem és a közmédia
  A tények tiszteletére, az információk összegíűjtésére a demokratikus nyilvánosság védelmére tanítják majd a hallgatókat.
 1. Több mint ezren jelentkeztek iskolaőrnek
  473 iskolában indul majd iskolaőri szolgálat.
 1. Nyolc éve vezette be a kormány a kötelező testnevelést, de az iskolákban még mindig nincs elég tornaterem
  Az államtitkár elismerte: égető szükség lenne a termekre

CKP:

 1. Karantén az óvodában – szülői, óvodapedagógusi kérdőívek eredményei

A Magyar Pedagógiai Társaság Kisgyermeknevelési szakosztálya szülők, óvodapedagógusok és óvodavezetők számára készített kérdőíveket a karantén idején gyűjtött tapasztalatokról:

https://ckpinfo.hu/2020/07/08/karanten-az-ovodaban-szuloi-ovodapedagogusi-kerdoivek-eredmenyei/

–AUGUSZTUS—

Közoktatás:

 1. Több mint 100 ezren szereztek diplomát azzal, hogy a kormány elengedte a nyelvvizsgakövetelményt
 1. EMMI pályázat a tanároknak: a legjobb tanmenetet beküldők oklevelet nyerhetnek!
 1. Az iskolák lehetetlennek tartják az új tanévre kidolgozott járványügyi szabályok betartását
  Amelyeket az iskolák két héttel a tanítás kezdete előtt kaptak meg. Például a közösségi terekben 1,5 méteres távolságot kellene tartani.
 1. Kásler Miklós: több mint 10 ezer pedagógus kap egyszeri bruttó 500 ezer forint támogatást
  Később kiderült, hogy ezt EU-s forrásból fedezik, és a kivétel nélkül a kormány által kiválasztott négyszáz hártányos helyzetű településen dolgozók kaphatják meg.
 1. A kormány a járványhelyzetre hivatkozva csökkenti L. Ritók Nóra és Iványi Gábor iskoláinak támogatását
  De szívesen állami fenntartásba veszik az intézményeket, ha esetleg nem tudnak másként talpon maradni.
 1. Tanárokkal és szülőkkel fertőtleníttetik ki az iskolákat tanévkezdésre
  A járvány alatt kiderült, nincs elegendő takarítószemélyzet. A kormány takarítószert ígért, de még az sem érkezett meg mindenhová időre.
 1. Lemond az SZFE gyakorlatilag teljes vezetése, miután az egységes tiltakozás ellenére elvettek minden fontos jogot a szenátustól
  A teljes diákság elutasítja, hogy az egyetem Vidnyánszky Attiláék kezébe került. 3%-uk gondolja úgy, hogy egy új kuratórium javíthat az oktatás színvonalán

CKP:

 1. A Pedagógusok Szakszervezete hibrid oktatást javasol szeptembertől
  A kormány szerint a digitális oktatás nem indokolt, de óvatosak és figyelik a vírushelyzetet.
 1. Az óvodai nevelésben visszamegyünk 30 évet

Friss kormányrendeletben rögzítették, hogy a délutáni időszakban a gyermekfelügyeletet már  nem kell óvónőnek ellátnia:

https://ckpinfo.hu/2020/08/31/z-ovodai-neveles-teren-visszamegyunk-kozel-30-evet/

 

 1. Tanévkezdés: rendelet, ajánlások, szakszervezeti követelések

A karanténtanítás zárását követő két  hónapban az oktatásirányítás semmit sem tett a következő COVID-tanévre való felkészülés/felkészítés érdekében. Erről szól összefoglalónk:
https://ckpinfo.hu/2020/08/21/tanevkezdes-2020-2021/