Home HírekHírek Az óvodai nevelés terén visszamegyünk közel 30 évet

Az óvodai nevelés terén visszamegyünk közel 30 évet

2020-08-31

Az alábbi szöveg jelent meg a Magyar Közlöny 2020. évi 196. számában a közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról (417/2020 (VIII/30) korm. rendelet):

„(4) Az óvodapedagógus-munkakör betölthető konduktor-óvodapedagógusi, a tanítói munkakör pedig felsőfokú végzettséggel és konduktor-tanítói szakképzettséggel is. Egyéb foglalkozás tartására alkalmazható az is, aki konduktor-tanítói végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik.

(5) Ha az óvoda reggel 8.00 óra előtt vagy a délutáni időszakban nem fejlesztő, iskola-előkészítő vagy más, kifejezetten nevelési jellegű foglalkozást szervez, ezen időszakokban a gyermekek felügyeletét nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy is elláthatja.”

A visszalépés tényéhez szükséges dátumok az alábbiakban láthatók:

–          1959-ben kezdődött meg a felsőfokú óvóképzés Magyarországon.

–          1993-től vált kizárólag főiskolai szintűvé a képzés

–          ez után fokozatosan megszűnt a középfokú képzés

Az államtitkár Úr szerint nincs baj. https://168ora.hu/itthon/oktatas-letszamhiany-tanarhiany-pedagogusok-maruzsa-zoltan-173552

Ha ez így van, akkor miért kellett az óvodapedagógusi munkakört korlátozni?

A jelenleg érvényben lévő ONAP (Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja) az következőket tartalmazza az óvodaképről és az óvodapedagógus szerepéről:

 1. Az óvodában a nevelőmunka kulcsszereplője az óvodapedagógus, akinek
  személyisége meghatározó a gyermek számára. Jelenléte a nevelés egész
  időtartamában fontos feltétele az óvodai nevelésnek. Az óvodapedagógus
  elfogadó, segítő, támogató attitűdje modellt, mintát jelent a gyermek
  számára.
  5. Az óvodai nevelés az alapelvek megvalósítása érdekében gondoskodik:
  a gyermeki szükségletek kielégítéséről, az érzelmi biztonságot nyújtó
  derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről; a testi, a
  szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor-specifikus
  alakításáról; a gyermeki közösségben végezhető sokszínű – az életkornak
  és fejlettségnek megfelelő – tevékenységekről, különös tekintettel a
  mással nem helyettesíthető játékról; ….stb.

Egyéni fejlesztő tevékenységet gyakran 8 óra előtt és uzsonna után lehet végezni a kisgyermekekkel, mert ezekben az időszakokban kevés a gyerek. A játék kiemelt szerepe egész napra érvényes, ennek sajátos irányítási módjait az óvodapedagógus-hallgatók a főiskolán tanulják meg. Az óvoda egész nap nevelési intézmény, egyetlen percig sem fordulhat elő, hogy „nem fejlesztő” tevékenységet folytat a pedagógus. Ez akkor is így van, ha a fejlesztés közvetett, nem direkt módon valósul meg. A nem óvodapedagógussal eltöltött idő visszalépésnek tekinthető.

A magyar óvodapedagógia cizellált megoldásai, a gyermek személyiségéhez igazodó ”finommunka” e visszalépés által romlanak. Az óvodapedagógus hiány valóban csökkenthető. Ezen az áron???

Bakonyi Anna                      Budapest, 2020-08-30