Home Kiemelt témákSzakképzés Kihirdették a szakmai vizsgák időpontját és szabályait

Kihirdették a szakmai vizsgák időpontját és szabályait

2020-04-25

Az érettségivel kapcsolatos küzdelem és diskurzus közben kevéssé figyelünk a szakmai vizsgára, holott ez kb. ugyanannyi tanulót – 70-80 ezer főt – érint[1]. Tegnap megjelent a szakmai vizsgákat szabályozó miniszteri határozat. Cikkünkben összefoglaljuk, hogyan szabályozza ez a szakmai vizsgákat, és mi a probléma a szabályozással, és mi lenne az általunk javasolt megoldás.

A határozat legfontosabb elemei:

A szakmai vizsgák szóbeli részét nem tartják meg.

Az írásbeli vizsgák időpontja május 25-29 – tehát rögtön az érettségi után.

A gyakorlati vizsgák a május 4-június 15. időszakban szervezhetők meg.

Aki nem jelenik meg a vizsgán, az ősszel rendes szakmai vizsgát tehet.

Nem kell vizsgázni a képző- és iparművészeti, előadóművészeti, hang-film-színháztechnikai, közművelődési, pedagógiai területeken, itt az utolsó két év átlagát adják meg.

Az érettségi utáni szakképzésbe érettségi vizsga nélkül is be lehet kapcsolódni (gimnázium után is), de az őszi időszakban le kell tenni a vizsgát.

A vizsga után augusztus 30-ig megmarad a tanulói jogviszony.

Aki most nem értékelhető, mert nem vett részt kellő számú gyakorlati foglalkozáson, az őszi vizsga előtt biztosítani kell számára a megfelelő számú gyakorlati foglalkozást.

Ahol valamilyen előzetes vizsga – jogosítvány, nyelvvizsga – volt a vizsgára bocsátás feltétele, most ezek megléte nélkül is vizsgázhat.

A gyakorlati vizsga követelményeit lehet módosítani (pl. nem kell feltétlenül vizsgaremek)

A rendelet szabályozza a biztonsági feltételeket (maszk viselése kötelező), és azt, hogy ki felügyelhet, vizsgáztathat.

Kritika és javaslat

A határozat – az érettségi rendelethez hasonlóan – nem jelöl ki járványhelyzethez igazodó alternatív időpontokat.

Az írásbeli vizsgák veszélyeivel sokat foglalkoztunk az érettségi kapcsán. A veszélyeket a szakmai vizsgáknál fokozza, hogy szakképzésben még több a kollégista, és többen vannak olyanok, akik együtt élnek veszélyeztetett családtagokkal.

 A gyakorlati vizsga biztonságos megvalósíthatósága – sőt, egyáltalán a megvalósíthatósága – még kérdésesebb.

A megvalósíthatóság függ az ágazattól. Pl. a pincér, fodrász, kozmetikus stb. vizsgánál a szakmai és vizsgakövetelmény előírja, hogy tanulóként hány vendégen kell bemutatni a gyakorlatot.  (Ráadásul testközelben.) Több szakmánál a kéziszerszámok kézről kézre járnak a vizsgán. Igaz, hogy a határozat előírja a fertőtlenítést – kérdés azonban, hogy ez ténylegesen megvalósítható-e.

Ha az érettséginél nincs testnevelésből gyakorlat azért, mert a tornaszerek fertőtlenítése bonyolult, akkor a gyakorlati vizsgánál ezt miért nem veszik figyelembe?

Ezen körülmények figyelembevételével hozták azt a kormányrendeletet, amely szerint az iskolarendszeren kívüli képzésben a veszélyhelyzet időtartama alatt szakmai vizsga nem tehető.

Jelen határozat lehetővé teszi egyes ágazatokban a vizsga helyett az év végi jegyek megadását. Ebben a szellemben javaslatunk a következő:

  1. Bármilyen típusú vizsga csak a veszélyhelyzet elmúltával tartható meg.
  2. Azon ágazatok körét, amelyben nem kell szakmai vizsgát tenni, a szakmai szereplők bevonásával ki lehet terjeszteni.
  3. Ha a vizsgák el tudnak kezdődni júniusban, a többi ágazatban megtartható az írásbeli és a gyakorlati vizsga, jelen rendeletben meghatározott feltételekkel.
  4. Ha a járványhelyzet ezt nem engedi meg, a szakmai vizsgák elméleti részét (írásbeli, szóbeli) nem kell megtartani, de ki kell adni a végbizonyítványt.
  5. A szakmai bizonyítványt akkor kapják meg a tanulók, amikor leteszik a gyakorlati vizsgát. A gyakorlati vizsga letétele ingyenesen lehetséges egy rendeletben meghatározott időpontig. Előtte lehetőséget kell adni a felkészülésre és a vizsgaremek elkészítésére.
  6. A végbizonyítvány birtokában munkát lehet vállalni, de akinek ez nem sikerül, annak a vizsga időpontjáig fennmarad a tanuló jogiszonya és az ezzel járó juttatások.
  7. A szakmai vizsgáért adható továbbtanulási pluszpontszám adott végbizonyítvány-eredmény felett jár.

 

[1] Kb. 33 ezer fő a szakgimnáziumok nappali 13. évfolyamán, kb. 20 ezer fő a szakközépiskolák 11. évfolyamán, és kb. 20 ezer fő iskolai felnőttoktatásban.