Home Távmegoldások Digitális tanrend – mi történt a hátrányos helyzetű területeken?

Digitális tanrend – mi történt a hátrányos helyzetű területeken?

2020-06-14

A digitális tanrendre való átállás kényszere még inkább nyilvánvalóvá tette a minőségi oktatáshoz – és egyáltalán az oktatáshoz – való hozzáférés súlyos egyenlőtlenségeit. A Rosa Parks Alapítvány, a Motiváció Egyesület, és a Partners Hungary közös kutatása 2020. április-májusában mérte fel a helyzetet 48 tanoda, 35 roma közösségi szervezet, valamint 45 Borsod- és Szabolcs-Szatmár megyei szülő válaszainak segítségével.

A tapasztalatok alapján többek között elmondható, hogy igen nagy problémát jelent a digitális eszközök és az internethez való hozzáférés hiánya, a családok alapvetően nehéz élethelyzetein a járványhelyzet sokat rontott. A váratlan, húsbavágó megélhetési, szociális problémák komoly mentális, pszichés feszültséget okoztak a családok életében. Az iskolák-önkormányzatok nagy része nem foglalkozott a családok lehetőségeinek felmérésével. A kormányzati komunikáció ellenére a digitális oktatás a Tankerületek szükséges támogatása és a pedagógusok szükséges ismeretei híján sem tudott megvalósulni. A családok-tanulók körülményeinek és lehetőségeinek, az előzetes felkészítésnek és az életszerűségnek a figyelembe vétele nélkül is születtek irreális elvárások, ezeket pedig inkorrekt szankciók követték. Ugyanakkor az eszközzel rendelkező szülők kiemelték, hogy az esetek nagy többségében az osztályfőnökkel való kapcsolattartás folyamatos volt, sőt a minősége is javult – a szaktanárok azonban teljesen eltűntek az életükből.
További részletes információk a Rosa Parks Alapítvány honlapján
és a Facebook-on.