Home DokumentumokCKP Vélemények A CKP álláspontja a döntéshozók életveszélyes felelőtlenségéről és el nem végzett feladatairól

A CKP álláspontja a döntéshozók életveszélyes felelőtlenségéről és el nem végzett feladatairól

2020-04-26

A Civil Közoktatási Platform ismételten tiltakozik a veszélyhelyzetben megtartott érettségi ellen, amely a Magyar Orvosi Kamara levele szerint is számottevő kockázattal jár.

Maruzsa Zoltán a május 4-i megrendezésről hozott végső döntést komolytalan, egyeztetésnek nevezett „rákérdezésekkel” indokolta meg. Ezeken az egyeztetéseken azonban lényegében csak az volt a kérdés, hogy május 4-én rendezzék-e meg a teljeskörű írásbeli vizsgát, vagy egy-két héttel halasszák el azt. Holott mint számos javaslat és számos ország gyakorlata mutatja, a kormányzatnak rengeteg más lehetősége lenne akár az időpont meghatározására, akár a vizsga részleges vagy teljes elengedésére, a vizsgázók és a vizsgák számának csökkentésére.

Úgy látjuk, hogy a kormányzat az érettségi aktusát csupán eszközként használja fel annak érdekében, hogy demonstrálja: időszerű és lehetséges a megszorítások lazítása. Teszi ezt úgy, hogy figyelmen kívül hagyja nagyjából 90-95.000 ember – köztük számos veszélyeztetett csoporthoz tartozó – és családtagjaik, azaz közvetlenül nagyságrendileg 300.000 ember egészségbiztonságát.

Az elfogadhatatlan döntés mellett felháborodással kell megállapítanunk, hogy az oktatási kormányzat és személy szerint Maruzsa Zoltán azt sem tartja fontosnak, hogy tájékoztatással, útmutatással, jogszabály-módosítással segítse a kockázatok csökkentését, és mérsékelje a résztvenni nem tudók/akarók veszteségét.

Elvárható, sőt, elengedhetetlen, hogy az érintettek egészségének, életének védelmében:

  • Maradéktalanul vegyék figyelembe a Magyar Orvosi Kamara Járványügyi kockázatok csökkentésére tett ajánlását, és gondoskodjanak arról, hogy megtörténjenek azok az intézkedések, amelyek a MOK szerint a résztvevők  vizsga utáni követése érdekében szükségesek.
  • A kormány biztosítsa a szükséges eszközöket (például: maszk, kesztyű, fertőtlenítőszerek stb.).
  • Sürgősen történjen meg az érettségi vizsgaszabályzat részletes, tételes (átmeneti) módosítása a kockázatok csökkentése érdekében (például: ne legyen kötelező a felügyelőtanárok óránkénti váltása, kontaktusmentesen lehessen leadni a feladatlapokat stb.).
  • Adjanak ki sürgősen részletes, alternatívákat is tartalmazó eljárásrendet az iskolák számára arról, hogyan tehetik lehetővé a biztonságos lebonyolítást (például: Iskolánként minden érettségiző diák kontaktmentes mozgásának pontos időzítése és megtervezése, folyamatosan nyitott ajtók stb.).

Elengedhetetlenül szükséges a járványügyi vészhelyzetből adódó egyéni élethelyzetek miatt még legalább annak biztosítása, hogy aki nem megy el most érettségizni, annak a következő vizsgáig maradjon meg a tanulói jogviszonya.

Ezekre az intézkedésekre akkor is szükség van, ha az észszerűségnek engedve sor kerülne a vizsga elhalasztására, a vizsgafeltételek módosítására.

Mindez az intézkedési és döntési jogkörrel felruházott Maruzsa Zoltán feladata, és minden olyan következmény, amely gondatlansága, arrogáns kompromisszumképtelensége miatt következik majd be – az ő felelőssége is!

Felelősség terheli továbbá a kormányt, és Orbán Viktort is személyesen: azzal, hogy nem a résztvevők számára legbiztonságosabb megoldást választották – sem lebonyolításban, sem időben –, közvetlenül tesznek kockára emberi életeket.

Előre jelezzük, hogy az iskolák újranyitásának esetében is a biztonsági megfontolások figyelembevételét, valamint a biztonsági feltételek átgondolt kidolgozását és maradéktalan biztosítását várjuk el – természetesen széleskörű, valódi egyeztetések közepette.

  1. 04. 27.

Civil Közoktatási Platform Ügyvivő Testülete

Ercse Kriszta, Fodor Katalin, Juhász Ágnes, Pilz Olivér, Szűcs Tamás, Törley Katalin