Home TávmegoldásokHírek, közlemények, beszámolók Akciótervet a távoktatásból kimaradók megsegítésére! Civil szervezetek levele az államtitkárnak

Akciótervet a távoktatásból kimaradók megsegítésére! Civil szervezetek levele az államtitkárnak

2020-04-15

Civil szervezetek levelet írtak az oktatási államtitkárnak, amelyben azt kérik, hogy dolgozzanak ki válságkezelő akciótervet a hátrányos helyzetű, az oktatásból kimaradó gyerekek támogatására. Az akciótervhez konkrét javalsatokat is megfogalmaztak.  A levelet a CKP is aláírta.

Aktualizálás: A levélre Maruzsa Zoltán válaszolt. A válasz itt olvasható. Intézkedések azóta sem történtek.

Tisztelt Államtitkár Úr!

A digitális távoktatásra való átállás egyik következménye, hogy azok a tanulók, akik számára nem adottak a távoktatás feltételei, és akik közül sokan eddig is hátrányos helyzetben voltak, most még inkább leszakadnak társaiktól.

Ma már a legtöbb háztartásban van legalább egy okostelefon, de a megfelelő internetkapcsolat híján, illetve ahol több testvér osztozik egy-egy eszközön, nem lehetséges a digitális távoktatás megoldása. Az országos kompetenciamérés 2017-es adataiból azt a következtetést lehet leszűrni, hogy a tanulók ötödéhez nem jut el a digitális távoktatás. Ha ennek csak a fele lenne valóban így, akkor is százezer olyan tanuló lehet az országban, aki hónapokra kiesik az oktatásból.  Az Ön által az ezekre az esetekre javasolt szükségmegoldások sokszor szintén elérhetetlenek, a Digitális Jólét Pontok közül több zárva van a jelen helyzetben, de a nyitva tartó pontokhoz sem tud eljutni sok gyerek a megfelelő közlekedés és információ hiányában.  Az eddigi tapasztalatok szerint van, ahol az ételosztáshoz kapcsolódóan, papíron kapják a gyerekek a feladatokat. A papíralapú feladatosztás nem teszi lehetővé, hogy a gyerekek segítséget, vagy magyarázatot kérhessenek a pedagógusoktól, így aki számára csak ez a megoldás maradt, az is le fog maradni a tanulásban, de van, akihez még ilyen módon sem jut el semmilyen információ.

Több civil szervezet, cégek és magánszemélyek példaértékű kezdeményezések keretében több helyen eszközöket gyűjtenek azoknak a családoknak, akiknek erre szükségük van. Nagyobb hatékonysággal tudná azonban az állam az országosan fennálló problémát kezelni, ezen kívül feladata is volna az oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása, ezért arra kérjük a Köznevelésért Felelős Államtitkárságot, hogy a Klebelsberg Központ segítségével dolgozzanak ki válságkezelő akciótervet a hátrányos helyzetű, az oktatásból kimaradó gyerekek támogatására. Javaslataink a következők:

1. Javasoljuk, hogy mérjék fel, hogy:

  • hány olyan gyerek van a közoktatásban, akivel az iskola egyáltalán nem tudta felvenni a kapcsolatot.
  • hány olyan gyerek van, akivel fel tudta venni az iskola a kapcsolatot, de az oktatásban megfelelő eszközök hiánya, vagy az otthoni körülmények miatt nem tudnak részt venni.

2. Állami forrásokkal, forprofit és civil szervezetek összefogásával kezdeményezzék a családok megfelelő eszközökkel és internetkapcsolattal való ellátását.

3. Az önkormányzatokkal együtt mérjék fel, hogy mely településeken lehet szükség arra, hogy ingyenes, szélessávú wifi-szolgáltatást építsenek ki, amelyhez szabadon tudnak csatlakozni azok, akiknek nem megoldott az otthoni Internet-hozzáférés.

4. Javasoljuk, hogy dolgozzanak ki akciótervet a járványveszély elmúlta utáni időszakra a szülőket, iskolákat, tanodákat és civil szervezeteket bevonva. Azoknak a gyerekeknek, akik lemaradtak társaikhoz képest, extra erőfeszítésre és kiemelt segítségre lesz szükségük, ezért minden lehetséges erőforrást mozgósítani kell annak érdekében, hogy a leghátrányosabb helyzetű gyerekek oktatáshoz való joga és hozzáférése ne sérüljön, és biztosítva legyen számukra a segítség a lemaradás kompenzálására. Mérlegeljék az év végi értékelések elhagyását.

5. Kérjük, hogy tájékoztassák az iskolákat,  szülőket és a szélesebb közvéleményt a felmérések eredményéről, és a megoldási javaslatokról.

Tisztában vagyunk vele, hogy az akut helyzetet nem lehet azonnal és nehézségek nélkül orvosolni, de bízunk benne, hogy közös erővel és együttműködéssel a krízishelyzet okozta károkat mérsékelni tudjuk annak érdekében, hogy ne nőjön nagyobbra a társadalmi szakadék.

Aláíró szervezetek:

Bagázs Közhasznú Egyesület

Civil Kollégium Alapítvány

Civil Közoktatási Platform

Digi Tanoda Alapítvány

E-tanoda

Főnix Mozgalom

Haver Informális Zsidó Oktatási Alapítvány

InDaHouse Hungary Egyesület

Iskolakultúráért – Esélyteremtésért Egyesület

Jobb Élet Közhasznú Egyesület

Kállósemjéni Diákokért és Ifjakért Egyesület

Láthatatlan Tanoda – Rosa Parks Alapítvány

Létra Tanoda

Liget Műhely Alapítvány

Magyar Környezeti Nevelési Egyesület

Miért Ne Közhasznú Humán Szolgáltató Alapítvány

Motiváció Oktatási Egyesület

Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége

Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete

Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete

Széchenyi Tanoda Szolnok

Szülői Hang

Tanítanék Mozgalom

Tarisznya Táborok Alapítvány

Új Start Alapítvány