Home Kiemelt témákTankönyv Tankönyvhelyzet és alternatív tankönyvjegyzék

Tankönyvhelyzet és alternatív tankönyvjegyzék

2020-04-05

Elkezdődött a tankönyvrendelés, megjelent a tankönyvjegyzék.  A zömében állami kiadású tankönyvek között még nincsenek a NAT2020-hoz igazodók – azokat látatlanban kell megrendelni. A magánkiadóktól rendelhető könyveket és az azokat forgalmazó boltokat a TANOSZ alternatív tankönyvjegyzéke tartalmazza.  Az „ingyenes” állami könyvek és tananyagok mellett a magánkiadók digitális anyagait nem támogatja az állam – annak ellenére sem, hogy azokat egyes kiadók a mostani helyzetben ingyen bocsátják a tanárok, diákok rendelkezésére.

  1. Mi szerepel a tankönyvjegyzékben?

Örvendetes, hogy szeptembertől már minden köznevelésben résztvevő tanuló ingyenesen kapja meg a tankönyveit (persze nem tulajdonba, csak ideiglenes használatra), annál kevésbé, hogy a megszokott, jól bevált magánkiadású tankönyvek a tantárgyak többségében szinte teljesen eltűntek a jegyzékből. Ugyan a hivatalos közlemény szerint „A 2020/2021. tanévi tankönyvjegyzéken 2863 taneszköz szerepel, amelyből 1561 állami kiadású tankönyv, míg 1302 piaci kiadású …”, az említett 1302 tétel valójában nem az alaptárgyakhoz tartozik, hanem szinte kizárólag nyelvkönyveket, szakképzési szakmai tankönyveket és a különböző vallási felekezetek különböző hittankönyveit jelenti.

  1. A digitális tananyagok helyzete

 Az, hogy a magánkiadók közismereti tankönyvei nem kerülhettek a jegyzékbe, azzal a következménnyel is járt, hogy a nyomtatott tankönyvek mellett párhuzamosan fejlesztett digitális kiadványok is hasonló sorsra jutottak. Ezek fejlesztése egy-két jelentősebb kiadó kivételével szintén befagyott vagy végleg leállt. Ezek az elektronikus interaktív kiadványok a jelenlegi válságos helyzetben nagyon hiányoznak.

Paradox helyzet, hogy sok, az állam által „tiltólistára helyezett” kiadványt fejlesztőik most ingyenesen elérhetővé tettek, nagyban segítve ezzel a digitális oktatást. Különösen sok tanárnak, diáknak nyújtanak most segítséget a Mozaik ingyenessé tett digitális tananyagai.

  1. Alternatív tankönyvjegyzék – ha nem is ingyenes, de legalább jól használható!

A magánkiadók felkészültek arra, hogy eddig használt tankönyveik továbbra is rendelhetők legyenek, ha a pedagógusok (a szülőkkel együttműködve) úgy döntenek, hogy a jövő tanévben is ezekkel a kiadványokkal szeretnék folytatni vagy elkezdeni az iskolai munkát.

Egyes nagyobb kiadók – így a Mozaik Kiadó, ill. a Műszaki Könyvkiadó – honlapjukon tájékoztatnak a rendelési lehetőségekről.

A TANOSZ emellett összeállított egy alternatív tankönyv- és taneszközjegyzéket az OH jegyzékén nem szereplő tankönyvekből, munkafüzetekből, digitális tananyagokból, tanári segédanyagokból stb., amely megrendelőlapként is funkcionál.  A 2020. március 31-én ideiglenesen lezárt jegyzéken 8 kiadó 821 kiadványa szerepel. A jegyzék a TANOSZ honlapjáról elérhető, letölthető.

A Jegyzékben megtalálható az alternatív tankönyveket is forgalmazó könyvesboltok listája és elérhetősége (várhatóan bővülő létszámmal).

  1. A tankönyvjegyzéken nem szereplő tankönyvek használata

Bár a tankönyvtámogatás általában csak a hivatalos tankönyvjegyzéken szereplő tankönyvekre terjed ki, és a szülők nem kötelezhetők arra, hogy más könyvet megvegyenek, a tanárok és a szülők együttműködésével, sokszor az iskolai alapítványok bevonásával sok iskolában mégiscsak a jobb minőségű magántankönyvek mellett döntenek. Jogszabály nem tiltja ezek használatát, bár egyes tankerületek pressziót gyakorolnak az iskolára, egyes igazgatók a tanárokra az állami tankönyvek megrendelése érdekében. (Természetesen a megrendelés nem jelenti automatikusan a könyvek használatát, hiszen az ingyen tankönyvek akár a fiókban is maradhatnak.)

Van a rendeletben

  1. NAT – kerettantervek – tankönyvfejlesztés – tankönyvválaszték

Mivel a 2020-as Nemzeti alaptanterv műfajától eltérően szinte kerettantervi részletességű, így a hozzá kapcsolódó kerettantervek sem tükrözhetnek nagy változatosságot.

A 2020-ban kihirdetett NAT és a kapcsolódó kerettantervek csak nagyon szűk mozgásteret adnak. A tankönyvfejlesztőknek egy szűk ketreccel és ehhez képest hatalmas mennyiségű tananyagtartalommal kell szembesülniük a taneszközök kidolgozása során. Mivel a tankönyvek a kerettantervek alapján fejlesztett és engedélyezett kiadványok, ezért az engedélyeztetési eljárás során az egyik leglényegesebb szempont az e tanterveknek történő megfelelésük

A tankönyvfejlesztésnek szám szerint sincsenek tágas határai, hiszen egyelőre nem jelent meg semelyik tantárgyhoz többféle kerettanterv, sőt, sok kerettanterv még meg sem jelent.  A jogszabály szerint pedig kerettantervekként legfeljebb két tankönyv lehet a hivatalos tankönyvjegyzéken.

Jelentős volt egykor az innovációra való hatása a nagyobb választéknak és a piaci versenynek, nem kevés újszerű téma először a tankönyvekben jelent meg, és visszahatva a következő alaptantervek részévé váltak. ez a lehetőség ma már megszűnt. Egy évtizede még több tankönyv közül is választani lehetett, és új fejlesztésű tankönyveiket a kiadók a rendelési időszakban tankönyvkiállításokon népszerűsítették, és módszertani előadásokon mutatták be az érdeklődő tanítóknak, szaktanároknak.

  1. Látatlanban kell rendelni, lehetetlen tempóban kell fejleszteni

A napokban megjelent hivatalos tankönyvjegyzék még nem tartalmazza az új NAT alapján készült kerettantervekhez fejlesztett tankönyveket, hiszen azoknak még nyoma sincs. Idén kényszerűségből még az előző tantervekhez fejlesztett tankönyvek szerepelnek a tankönyvjegyzéken az 1., az 5. és 9. évfolyamon is. Az államtitkárság ígérete szerint az új fejlesztésű tankönyvek június 15-ei határidővel folyamatosan kerülnek fel majd a hivatalos jegyzékre. Az iskolák az áprilisi főrendelés során ugyan még a régi tankönyveket rendelik, de következő tanév szeptemberében ezek helyett az új fejlesztésű tankönyveket kapják. Ez az eljárás a jelenlegi szabályozás értelmében bár jogszerű, de nem segíti az oktatási intézmények munkáját, ha leghamarabb augusztus végén találkoznak az új tankönyvekkel.

Kapcsolódó cikk:

Varga Zsófia: A most elindult tankönyvrendelés a bizonyíték arra, hogy a kormány az elmúlt hetekből semmit nem tanult (Mérce – 2020.04.02)