Home HírekHírek Gondolkodjunk együtt az oktatásról! – A pedagógusok szakmai párbeszédének támogatása

Gondolkodjunk együtt az oktatásról! – A pedagógusok szakmai párbeszédének támogatása

2022-12-12

A tiltakozás újfajta módját választotta a Trefort Ágoston Gimnázium: a háromórás tanítási napokat követő sztrájk idején a pedagógusok az oktatás problémáiról beszélgetnek. A Civil Közoktatási Platform üdvözli a kezdeményezést, és segíteni szeretne abban, hogy az mozgalommá szélesedjen. Cikkünkből elérhetők az általunk létrehozott rendszerszemléletű, tematikus felépítésű szakmai, oktatáspolitikai anyagok (pl. Kockás könyv, ELEGY 100 pont, ALterNATiva stb.),  vitaindító javaslatok, videók, amelyeket hamarosan bibliográfiával és a vitákat segítő „sorvezetővel” egészítünk ki.

A magyar oktatás megújításának már régen el kellett volna kezdődnie. Mind a pedagógiai kultúra, mind az egész komplex rendszer struktúrája nagyon elavult, nem a jövőbe mutat, nem szolgálja sem a tanulók, sem az ország érdekeit. Az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium kezdeményezése viszont egy korszerű oktatásfejlesztési megoldás felé tart: a minden érintett bevonásával történő szakmai párbeszéd az egyetlen módja annak, hogy valóban megértésen alapuló előrelépés történjen.

Fontos, hogy ne csak hatalompolitikai szempontok alapján szelektált szereplők nyilváníthassanak véleményt (sokkal inkább a feltételezett elvárásokat, mintsem szakmai megfontolásokat véve figyelembe), hanem az érintettek vitathassák meg egymással tapasztalataikat, gondolataikat, javaslataikat.

Az elmúlt évtizedekben világosan kiderült, hogy az iskolák igénylik a horizontális összekapcsolódást, a vélemény- és tapasztalatcserét. Szeretnek és tudnak egymástól tanulni. Ezt a hálózatosodást kell számukra lehetővé tenni, és nem központilag vezérelni. A Civil Közoktatási Platform ehhez a közös tanuláshoz, az összekapcsolódáshoz kíván segítséget nyújtani.

A CKP az évek során több olyan rendszerszemléletű, tematikus szakmai, oktatáspolitikai anyagot hozott létre, amelyek sorvezetőül szolgálhatnak a problémákról való beszélgetéshez (pl. Kockás könyv, ELEGY 100 pont, ALterNATiva stb.)  Mind ezek, mind vitaindító anyagaink  felhasználhatók a szakmai előzmények, körülmények megismeréséhez. Igény szerint szakértőink is rendelkezésre állnak bármely területen (például: társadalmi kihívások, egyenlőtlenségek, pedagógusterhelés, szakképzés, digitalizáció, fenntarthatóság stb.). Javasoljuk a jelenlegi tiltakozások során megfogalmazott 9 pont adaptálását is; mit jelentenek ezek a helyi körülményeik, saját szempontjaik szerint? A megfogalmazottakat beszéljék meg saját közösségükkel is.

Mivel a közös gondolkodást, megvitatást mérföldkőnek tekintjük a szakmai fejlődésben, kezdeményezzük, hogy minél több intézmény kapcsolódjon be hasonló, tantestületen belüli szakmai eszmecserékbe. Ennek érdekében szívesen rendezünk online eseményeket, amelybe akár több iskola is be tud kapcsolódni, egymással megbeszélve meglátásaikat, javaslataikat. Mivel a pedagógusok, a szervezetek szakmai megállapításainak nagyon nagy jelentősége van, a CKP médiafelületein helyet és nyilvánosságot is biztosítana a véleményeknek, javaslatoknak. Érdemes emellett kihasználni a saját oldalak, a helyi sajtó adta lehetőségeket is.

Bízunk benne, hogy számos iskola számtalan tapasztalata, gyakorlata, egymással való beszélgetéseik sok, jelenleg kezeletlen probléma megoldásához tudna elvezetni.

Kérjük az intézményeket, kezdjenek el beszélgetni arról, amihez értenek. Az oktatás a miénk! A problémákat mi látjuk, ismerjük meg egymás gondolatait és tapasztalatait!

Mivel az oktatásról minden iskolapolgár véleménye meghatározó, kérjük az iskolák szülői szervezeteit, hogy hasonló beszélgetéseket szervezzenek meg. A CKP számukra is örömmel biztosít támogatást, segítséget, ha azt igénylik, és közli a szülői közösségek megállapításait.

Háttéranyagok

9 pont

ELEGY dokumentumok

Az ELEGY Oktatáspolitikai Szakbizottsága Nahalka István és Radó Péter vezetésével, a Civil Közoktatási Platform aktív közreműködésével elemzéseket és  javaslatokat készített a közeljövő oktatáspolitikájára:

Vitaindító rövid videók

Milyen a korszerű oktatás – ha komolyan vesszük? (L1 esték) Budapest, Szakértői Elegy a Társadalomért Alapítvány, 2022.03.07. URL: https://ckpinfo.hu/2022/03/09/korszeru_oktatas_ha_komolyan_vesszuk/ 

A pedagógiai kultúra fejlesztésének elősegítése javaslatcsomag (vitairat) 

A CKP munkacsoportja, [2022.03.24.] URL: https://ckpinfo.hu/wp-content/uploads/2022/04/A-pedagogiai-kultura-fejlesztesenek-elosegitese-javaslatcsomag-vitairat-vegso1.pdf

AlterNATiva – vitaanyag a tartalmi szabályozásról

A CKP vitaanyagát Nahalka István állította össze.

Kockás könyv

A szakmai anyag 3 különböző hosszúságú változattal rendelkezik: https://ckpinfo.hu/kockaskonyv/