Home Egyéb Meghívó Pintér Sándor részére

Meghívó Pintér Sándor részére

2023-05-25

 

 Utolsó frissítés: 2023.07.20.

Meghívót küldtünk, semmitmondó és a meghívás félreértéséről tanúskodó, elutasító választ kaptunk, amire viszontválaszban reagáltunk. Az alábbiakban olvashatja a teljes levelezést: a meghívót, a válaszokat és a viszontválaszokat. Az érdemi válaszra és a meghívás elfogadására továbbra is várunk.  

A CKP meghívó levele – 2023.05.25.

Tisztelt Pintér Sándor miniszter úr!

a 2023.05.24-i, politikai pártok képviselőivel való találkozója után, melyen passzív résztvevőként jelen volt a képviselőket kísérve néhány civil szervezet képviselője, Ön e civil szereplőket névre szólóan egy 19 órával későbbi találkozóra hívta Maruzsa Zoltán közoktatási államtitkárral.

A Civil Közoktatási Platform határozott álláspontja, hogy ezt a meghívást nem szabad elfogadni, mert 

  • a civilek a státusztörvény részleteiről továbbra sem kívánnak tárgyalni, azt – mint ahogy korábbi részletes véleményünkben megindokoltuk – teljes mértékben elutasítják,

  • az oktatás egészéről kell folynia a szakmai párbeszédnek,

  • egy valós egyeztetés komolyságát az jelzi, hogy van megfogalmazott célja, szakmai háttéranyaga, napirendje, hogy mindkét fél érdemben felkészülhessen,

  • egy éjszaka alatt nem lehetséges felkészülni egy valós, átfogó szakmai egyeztetésre,

  • egy éjszaka alatt a meghívott szakértők nem tudnak demokratikusan, szervezetükkel egyeztetve döntéseket hozni,

  • az egyes szervezetek maguk döntenek arról, hogy kit delegálnak, nem pedig a miniszter személyes meghívása alapján képviselik ügyeiket,

  • figyelmen kívül hagyja, hogy a civilek szabadidejükben foglalkoznak ezzel, van munkahelyük, iskolájuk, ahonnan csak tervezhető időtávon belül tudnak szabadnapot kérni, 

  • egy oktatásról szóló egyeztetésen szélesebb körben kell képviseleti lehetőséget kapniuk az oktatásban érintett, pedagógusokat, szülőket, diákokat, fenntartókat képviselő csoportoknak,

  • egy oktatásról szóló egyeztetésen nem csak a kritikákat megfogalmazó civileknek kell jelen lenniük.

Érdemi kérdések előkészített megvitatására azonban készen állunk. Amennyiben erre sor kerül (ehhez az elmúlt évek során számtalan dokumentum született civil és szakmai szervezetek kezdeményezésére vagy bevonásukkal, s ezek a minisztérium és a nyilvánosság rendelkezésére is állnak), akkor aktívan részt veszünk ebben a folyamatban. 

Ebből következően, és mert a meghívással miniszter úr jelezte tárgyalási készségét, a Civil Közoktatási Platform és a Tanítanék Mozgalom más civil szervezetekkel közösen ezennel egy valós, érdemi, előkészített egyeztetésre hívjuk Pintér Sándor minisztert az oktatás legfontosabb kérdés

A meghívó

Az alább olvasható levelet és meghívót az után küldtük – számos civil szervezet aláírásával – Pintér Sándornak, hogy állásfoglalást adtunk ki arról, hogy el kell utasítani a miniszter civileknek küldött megalázó meghívását.

Tisztelt Miniszter Úr!

Számos civil és szakmai szereplő kinyilvánította, hogy a státusztörvényt elutasítja, arról nem kíván részletekbe menően tárgyalni. Az oktatás ügye azonban mindünk számára van annyira jelentős, hogy érdemben és alapjait érintve tárgyaljunk róla az oktatási kormányzattal. 

Ezúton meghívjuk Önt és az oktatás területéhez értő, felkészült szakértőit, hogy egy kölcsönösen megfelelő időpontban vegyenek részt egy az oktatáshoz és problémáinak súlyosságához szükséges alapossággal és körültekintéssel előkészített megbeszélésen az oktatás átfogó kérdéseiről – és nem az oktatás alapvető problémáit figyelmen kívül hagyó (sőt azokat súlyosbító) státusztörvényről.

Kérjük, jelöljön ki egy Önnek megfelelő időpontot, hogy minden résztvevő számára világos legyen, mennyi felkészülési idő áll rendelkezésre.

Kérjük, jelezze, hogy elfogadja-e meghívásunkat. Amennyiben igen, akkor a megbeszélés időpontját, főbb kérdéseit, kiinduló háttéranyagait, résztvevőinek körét, létszámát és delegálás módját egyeztetnünk szükséges. Kérjük jelezze, hogy milyen módon tudjuk ezt a technikai egyeztetést lefolytatni.

A miniszter válasza – 2023.06.09.

BM/17449-1/2023

Tisztelt Címzettek!

A 2023. május 25-i levelüket köszönettel megkaptam.

Tájékoztatom Önöket, hogy a köznevelés megújításának kérdéseiről – így a pedagógusok foglalkoztatásával kapcsolatos új pedagógus életpályamodell-törvény tervezetéről – a Kormány és a Belügyminisztérium rendszeresen egyeztet a legitim, megválasztott szakmai szereplőkkel. A jelenleg napirenden lévő, a pedagógushivatás megújítását célzó törvényjavaslat benyújtását minden idők legátfogóbb és leghosszabb  szakmai egyeztetés előzte meg. A törvénytervezetet a minisztérium 2023. március 2-án tette közzé társadalmi egyeztetésre, azóta összesen mintegy húsz alkalommal történt egyeztetés érdekképviseletekkel és szakmai szervezetekkel. Az egyeztetéseken részt vett – többek között – a Pedagógusok Szakszervezete, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, a Nemzeti Pedagógus Kar, a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete, az országos Diáktanács, a legjelentősebb állami, egyházi, önkormányzati és magán fenntartók, a felsőoktatási intézmények által fenntartott gyakorlóiskolák szervezete, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, a Nemzeti Ifjúsági Tanács, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, az országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége, a Megyei Jogú Önkormányzatok Szövetsége. Emellett mintegy 1500 írásos javaslat is érkezett a tervezethez. Az egyeztetés érdemi és eredményes volt, az 58 témakört felölelő törvénytervezetet szabályozási tartalmát 34 területen változtattuk meg.

Az egyeztetések lezárását követően a törvényjavaslatot benyújtottuk az Országgyűlésnek.

A továbbiakban annak módosítására egyéni országgyűlési képviselői indítvány keretében van lehetőség. Javaslom, amennyiben a törvényjavaslatot meg szeretnék változtatni, azon országgyűlési képviselőket kérjék módosító indítványok benyújtására, akiknek a munkáját – amint arról május 24-i egyeztetésen tudomást szereztünk – szakértőként támogatják. Valamennyi módosító javaslatot meg fogjuk vizsgálni.

A CKP viszontválasza – 2023.06.14.

Tisztelt Miniszter Úr!

  1. május 25-én kelt meghívásunkra június 5[9]-én kelt, BM/17449-1/2023. iktatószámú válaszát megkaptuk. Sajnos a válaszból az derül ki, hogy félreértette meghívásunkat.

A meghívás az oktatás helyzetéről, problémáiról, jövőbeni alakulásáról szóló megbeszélésre invitálta Önt, nem pedig a most benyújtott törvénytervezetről való egyeztetésre – mellyel kapcsolatban nem látjuk értelmét egyeztetni, mert véleményünk szerint annak az oktatás színvonalára legfeljebb negatív hatása lesz.

Mint oktatásért felelős minisztert továbbra is várjuk az érdemi kérdésekről szóló egyeztetésre, meghívásunkat a korábbi levelünkben leírtaknak megfelelően fenntartjuk. 

A Civil Közoktatási Platform – Tanítanék Mozgalom nevében:

Ercse Kriszta, Juhász Ágnes, Nahalka István, Pilz Olivér

A küldött levél aláírói

Civil Közoktatási Platform – Tanítanék Mozgalom

ADOM diákmozgalom

Civilek Szövetsége, Diákszolgálat

Dialógus az Oktatásért

Igazgyöngy Alapítvány

Levegő Munkacsoport

Magyar Anyák

Magyartanárok Egyesülete

Motiváció Oktatási Egyesület

PDSZ

Pedagógus Egység  

Szülői Hang  

Szülői Összefogás Közösség  

TANOSZ  

Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár válasza/meghívója – 2023.06.28.

Tisztelt Ercse Kriszta!
Tisztelt Juhász Ágnes!
Tisztelt Nahalka István!
Tisztelt Pilz Olivér!

Megkaptam én is miniszter úrtól ezt a levelezést. Látom, hogy egy nagy, apró részleteiben előkészített, médianyilvános vitát akarnak szervezni – ezt majd meglátjuk, hogy létrejön-e. Médiafelhajtásban én magam sem szoktam részt venni, és tisztában vagyok azzal is, hogy nem kértek tőlem sem most, sem eddig sosem időpontot, ennek ellenére azt fel tudom ajánlani, hogyha beszélni akarnak az oktatás Önök szerint megoldandó problémáiról, akkor én a közeljövőben fogadom Önöket a hivatalomban. A vélemények cseréje még senkinek nem vált a kárára.

Maruzsa Zoltán

A civilek válasza – 2023.07.18.

Tisztelt Államtitkár Úr!

Nem kívánunk élni a találkozási lehetőséggel, amelyet 2023. június 28-i, Pintér Sándornak szóló meghívónkra válaszul felajánlott.

Kezdeményezésünk nem súlytalan beszélgetésre, hanem formálisan előkészített, dokumentált, a nyilvánosság számára megismerhető tárgyalásra vonatkozott. Bemutatkozó találkozónak nem látjuk értelmét. Egymás álláspontját ismerjük: a kormányzatét látjuk a megvalósított intézkedésekből, a mi elképzeléseinket, javaslatainkat pedig decemberben személyesen átadtuk Önöknek – eddig ezekre semmilyen reakció nem született.

Önnel ellentétben úgy látjuk, hogy egy, kizárólag a “vélemények cseréjére” irányuló csevegés igenis lehet káros. Az ilyen találkozókat a kormányzati gyakorlatban valós egyeztetésnek szokás feltüntetni, azt a látszatot keltve a közvélemény és az Európai Unió számára, mintha az önkényes kormányzati intézkedések az érintettek véleményének figyelembevételével születtek volna. Az Origó oldalon 2023.07.09-én a státusztörvényről megjelent cikkben olvashattuk Öntől idézve: „Ebben az évezredben nem volt még ilyen átfogó szakmai egyeztetés törvényjavaslatról.” Azonban azok a találkozók és egyéb véleménynyilvánítási lehetőségek, amire Önök utalnak, maximum meghallgatások voltak. Az ott kifejtett vélemények nem kerültek nyilvánosságra, a tiltakozó akciókkal és szakmai elemzésekkel alátámasztott teljes elutasításnak a törvény elfogadására nem volt hatása, csak néhány technikai jellegű vagy kisebb jelentőségű változtatás történt. Hasonló volt a helyzet kormányzásuk alatt minden egyeztetéssel, legyen szó az OKNT-ről, a Köznevelési kerekasztalról vagy az Antiszegregációs Kerekasztalról.

Az oktatással kapcsolatos kérdések egyeztetésének lényege, hogy a döntéshozó az érintett feleket nem csak meghallgatja, majd a véleményeket figyelmen kívül hagyva dönt, hanem az, hogy egymás véleményének ismeretében a felek törekszenek kompromisszumok árán kölcsönösen elfogadható megoldásra jutni.

A nyilvánosságról is eltérő a véleményünk. Az oktatás jövőjét érintő legfontosabb kérdések nyilvános megbeszélése számunkra nem médiafelhajtás.  Az egész társadalmat érdekli az oktatás helyzete, mert mindenkit érint, a pedagógusoktól a diákokon át a szülőkig és a gazdasági szereplőkig.  Ha lenne folyamatos, érdemi és nyilvános párbeszéd a kormányzat és az oktatási szereplők között, akkor nem romlott volna le ilyen mértékben az oktatás, nem lenne ekkora pedagógushiány és ilyen romlás a PISA eredményekben, nem lenne ekkora pedagógusi és tanulói túlterheltség, nem kellene vendégmunkásokkal tölteni be a korszerű kompetenciákat megkövetelő álláshelyeket, és nem lenne az oktatás kérdése a politikai küzdelmek középpontjában. Ebben az esetben a média a nyilvánosság tájékoztatását szolgálhatná, és nem a botrányoktól lenne hangos, mivel a diákok nem mennének az utcára, és az oktatásban dolgozók nem mondanának fel.  

A nyilvánosságra annál inkább szükség van, mivel június 16-án véletlenül nyilvánosságra került levelezése mutatja, hogy Önök hajlamosak kommunikációjukban a valóság megmásítására.

Az eredeti meghívóban szereplő feltételek aktualizálásával felsoroljuk azokat a feltételeket, amelyek teljesülése nélkül nem tudunk részt venni semmiféle megbeszélésen:

 • az egyeztetésnek van megfogalmazott célja, szakmai háttéranyaga, napirendje, hogy mindkét fél érdemben felkészülhessen; a felkészülésre ezek ismeretében kellő időt kell biztosítani,
 • a tárgyalásokat meg kell előznie egy technikai egyeztetésnek,
 • a tárgyaló felek maguk döntenek arról, hogy kit delegálnak – ezek nem feltétlenül egyeznek meg egy levél aláíróival vagy egy másik tanácskozás résztvevőivel,
 • a kormányzati tárgyalók felhatalmazással rendelkező, hozzáértő, megállapodásra hajlandó személyek legyenek,
 • a megbeszélésnek valamilyen, a résztvevők által egyeztetett formában – pl. nyilvánosságra hozható hangfelvétel, illetve kölcsönösen aláírt, részletes jegyzőkönyv – visszaidézhetőnek kell lennie,
 • a tárgyalás tartalmáról érdemben kell tájékoztatni a szakmai nyilvánosságot és az oktatás minőségét fontosnak tartó minden más állampolgárt,
 • esély kell legyen arra, hogy a megbeszélésnek hatása lesz a kormányzati intézkedésekre.

Államtitkár úr által felajánlott beszélgetés egyik kritériumnak sem felel meg.

Jelen drámai helyzetben, amikor – mint azt az ELKH Társadalomtudományi Kutatóközpontja reprezentatív kutatása is mutatja ­– a státuszörvény intézkedéseivel egyet nem értő  pedagógusok tömegei fontolgatják hivatásuk elhagyását, nem beszélgetésre, hanem intézkedéseket megelőlegező tárgyalásokra van szükség. Olyan tárgyalásokra, amelyek a civilek által megfogalmazott 9 pont témaköreit érintik, az ott megfogalmazott követelések teljesítéséhez visznek közelebb.

Emellett az eddig leírtak és az előzmények alapján ki kell jelentsük, hogy a kormányzat és a civilek közötti egyeztetésekre Ön nem megfelelő tárgyalópartner. Ezt az elmúlt években bizonyította a szakszervezetekkel történő egyeztetéseken, az általunk küldött anyagok nem kommunikálásával, szakmai eseményekre való meghívóink el nem fogadásával, a problémák elbagatellizálásával, az oktatási szereplők érdekképviseletének elmulasztásával, az oktatási szervezetekről szóló kommunikációjával.

Válaszlevelünket annak minden előzményével együtt az eddigi gyakorlatnak megfelelően (https://ckpinfo.hu/2023/05/25/meghivo/ és https://ckpinfo.hu/2023/07/18/nem-csevegesre-hanem-erdemi-targyalasokra-van-szukseg-civilek-levelezese-maruzsa-zoltannal/) honlapunkon nyilvánosságra hozzuk, és tájékoztatásul eljuttatjuk Pintér Sándor miniszter úr részére is.

Aláíró szervezetek:

Civil Közoktatási Platform
Tanítanék Mozgalom
Dialógus az Oktatásért
Igazgyöngy Alapítvány
Magyar Anyák
Magyartanárok Egyesülete
Motiváció Egyesület
Pedagógus Egység
Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete
TANOSZ
 

Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár válasza – 2023.07.18.

A levél teljes terjedelmében:

„Ahogy gondoljak. „