Home HírekHírek Az Országos Köznevelési Tanács működésének és újjáválasztásának anomáliái – Frissítve

Az Országos Köznevelési Tanács működésének és újjáválasztásának anomáliái – Frissítve

2023-03-22
Első megjelenés: 2023.02.07.
Utolsó frissítés: 2023.03.23. 8:45

Korábban beszámoltunk róla, hogy egy nyílt levéllel kerestük meg az Országos Köznevelési Tanács civil szervezeti képviselőit (OKNT), mivel mandátuma lejárt, de a pedagógus civil szervezeteket képviselők OKNT-ben végzett munkájáról megválasztásuk óta információt nem kaptunk. Ezért levélben szólítottuk fel a részvételünkkel megválasztott OKNT tagokat, hogy írásban és személyesen tájékoztassák választóikat az OKNT-ben végzett munkájukról. A beszámoló kizárólag szóban, de megtörtént. Megtudtuk, hogy eredményt keveset tudott az OKNT elérni.

2023 januárjában alig láthatóan és több adminisztratív hibával, így számos jogosult szervezet kihagyásával elindult az OKNT újraválasztása. A választásban résztvevő szervezetek névsorát közérdekű adatigényléssel sem hozzáférhető.

2023. márciusában lezárult a választási folyamat elérhető a tagok névsora, de a választásban résztvevőkről továbbra sincs információ.

A nyílt levélről szóló beszámolónk itt olvasható.

Kezdeményezésünkre az OKNT szakmai szervezetek által választott tagjai 2022. december 17-én egy találkozó keretében szóban beszámoltak a pedagógus szakmai szervezeteknek. A kapott meghívót továbbítottuk a CKP érintett tagjainak, akik többségéhez az közvetlenül nem jutott el. Hogy ki kapott meghívót, azt nem tudjuk, hiszen a minisztériumi levelezés szerint nekik nincs is meg a választók listája, elérhetősége. A szóbeli beszámolón elhangzott, hogy egy korábbi lista alapján kb. 260 címre küldték el, melynek jelentős része visszapattant.

A 2023-as választási folyamat hozzáférhetősége

A beszámolót szervező levelezés során véletlenül jutott tudomásunkra 2023. január 11-én, hogy azoknak  a szervezeteknek, akik részt kívánnak venni az OKNT újjáválasztásában, 2023. január 13-áig kell regisztráltatni magukat a minisztériumban. A jogszabály (1382/2017. (VI. 16.) Korm. határozat egyes köznevelési szakmai testületekről) annyit ír elő, hogy regisztrálni kell, annak megismétlési kötelezettségéről nem szól. Az előző választás során pedig a még korábban tett regisztráció elegendő volt, mert létezett egy minisztériumi lista a regisztrált szervezetekről. Most viszont, mint véletlenül megtudtuk, mindenkinek újra kellett regisztráltatni magát (a létezést bizonyító dokumentumok bemutatásával).

Több szervezet kifogásolta ezt az eljárást, mire Kisfaludy László helyettes államtitkártól azt a választ kapták, hogy a minisztériumnak nem kötelessége a szervezetek nyilvántartása és értesítése, és az, aki nem tudott a határidőről, magára vessen, hiszen az 1 hónapja fenn volt az OKNT oldalán (ami az Oktatási Hivatal hírfolyamát jelenti). Az, akit érdekel az OKNT, észre kellett volna ezt vegye.

Zajlik a választás? De kiknek a részvételével?

Az OKNT honlapján a választásról további információ 2023 februárjának közepén sem érhető el. Egy a folyamatba bejutó szervezettől tudjuk, hogy a választási folyamat zajlik, a jelöltállítás lezajlott, annak határideje 2023. február 3. volt. A szavazólapokat 2023. február 10-én a regisztráló szervezetek egy részének kiküldték. Tudunk olyan szervezetről mely később kapta és olyanról is, mely regisztrált, de nem kapott.

A szavazólapon 14 jelölt szerepel, akikre 2023. február 23-ig postai úton kell szavazni.

Az OKNT honlapján sem a jelöltek névsora, sem a választási folyamatban részt vevő szervezetek felsorolása nem szerepel. Ez utóbbit a CKP megkérte a BM-től, az ügy ügyintézőjén keresztül, de ezidáig válasz nem érkezett, így közérdekű adatigénylést nyújtottunk be.

A közérdekű adatigénylésre a válasz 2023. március 1-én megérkezett. Ebből megtudható, hogy a 2017-es OKNT választás során 42 pedagógus szakmai szervezet volt regisztrálva, amelyből 40 élt a szavazati jogával. A 2023-as regisztráltak névsorát viszont nem adták ki azzal az indoklással, hogy a választás még folyamatban van.

A BM eredeti válaszlevele itt olvasható.

Lezajlott a választás, van új OKNT – ÚJ

Az Oktatási Hivatal honlapján 2023. március 14-én megjelent egy bejegyzés, mely tartalmazza a 2023-ban megválasztott OKNT tagok és póttagok névsorát. Eszerint a pedagógus civil szervezetek képviseletében került be:

  • Farkasné Egyed Zsuzsánna intézményvezető
  • Hamar Pál egyetemi tanár
  • Jurecz Emil közoktatási szakértő
  • Papp Kornél intézményvezető
  • Sisa Péterné intézményvezető
  • Szebedy Tas intézményvezető

póttagok a pedagógus civil szervezetek részéről:

  • Locsmándi Lajos intézményvezető
  • Szabó Zoltán ügyvezető elnök

A közzétett információkból megtudható: „A szavazást megelőzően 28 pedagógus szakmai szervezet regisztrált a részvételre, jelöltállítási joggal 16 pedagógiai szakmai szervezet élt, a jelöltek száma 14 fő volt.”  Bár arról hivatalos adat nem létezik, hogy hány pedagógus szakmai szervezet működik jelenleg Magyarországon, az bizonyossággal állítható, hogy számuk a 28-nál jelentősen nagyobb. Az továbbra sem tudható, hogy a választásban mely szervezetek vettek részt. A CKP újabb adatigényléssel fordult a minisztériumhoz.

A 2017-2022 -es ciklus beszámolója

Írásbeli beszámolót sem az OKNT-től, sem annak civil szervezeti képviselőitől nem kaptunk, a honlapjukra sem került ki. A CKP érintett szervezetei közül négy részt vett a 2023. január 17-i szóbeli beszámolón, melyet a civil delegáltak tartottak. A beszámolón részt vett az OKNT civil képviselői közül: Barlai Róbertné, Bella Tibor (elnök), Farkasné Egyed Zsuzsanna, Szebedy Tas és Thaisz Miklós.

A szóbeli tájékoztatás során hosszú felsorolást kaptunk arról, hogy az OKNT mennyire nagyon sok témát tárgyalt, a hazai közoktatás minden területéről. Ezekben számos véleményt, javaslatot fogalmaztak meg. De az OKNT tanácsadó testület, anyagainak sorsára nincs ráhatása,  az oktatási kormányzatot semmi nem kötelezi javaslataikkal kapcsolatban. A tagok maguk is megfogalmazták, hogy eredményeikkel nem elégedettek, pedig folyamatosan jelezték, hogy baj van.

Résztvevői kérdésként merült fel, hogy akkor ebben az esetben az OKNT-nek van-e ebben a helyzetben funkciója, azt hangsúlyozták, hogy van, mert apró eredményeik voltak.

A civil képviselők közül ketten is említették, hogy a tárgyalandó témák anyagait saját szervezetük tagjainak kiküldték előzetes vélemények begyűjtése céljából. Azt elismerték, hogy az őket választó szervezeteik felé lehettek voltak proaktívabbak. Korábban volt egy pedagógus civil fórum, ahova civil delegáltak eljártak az OKNT ülések után, de ez elhalt. Kezdeményezték, hogy az OKNT-nek legyenek nyilvános közleményei, de ezt nem tudták elérni, és nekik maguknak sem volt erre lehetőségük.

A beszámolón hangsúlyozták, hogy az OKNT ülései nyilvánosak, külső résztvevők még hozzá is szólhatnak.

A jövőben

Azoknak a szervezeteknek, akiknek a nehezített pálya ellenére sikerült a regisztráció, melyek névsora egyenlőre nem ismerhető, maguknak kell eldönteni, hogy részvételükkel legitimálják-e az OKNT további működését.

A CKP-nak az a terve, hogy amennyiben előzetesen tudhatók lesznek az ülések időpontjai, helyszínei mindegyik OKNT ülésen vegyünk részt legalább két résztvevővel, készüljünk fel rá alaposan. Ezek tartalmáról pedig magunk tájékoztassuk a nyilvánosságot. Például minden OKNT ülés után, lehetőleg még aznap, valamilyen online platformon tartsunk tájékoztatót a teljes OKNT ülésről. Minden ülésről készítsünk saját összefoglalót, és azt terjesszük a saját csatornáinkon. 

Szervezeteink nyílt levélben  tiltakoznak a folyamat ellen

Magyartanárok Egyesülete

A Magyartanárok Egyesületének választmánya egyhangúlag úgy döntött, hogy az új Országos Köznevelési Tanács tagjainak megválasztásában – noha az egyesület szakmai szervezetként jogosult a részvételre – nem vesz részt. Indokaikat a nyilatkozatukban részletezték, mely itt olvasható. 

Történelemtanárok Egyesülete

Történelemtanárok Egyletének Bizottmánya is úgy döntött, hogy „nem kíván egy kiüresített testület választásában részt venni, részvételével vagy szavazatával legitimálni a szakmailag elfogadhatatlan oktatáspolitikát, a vállalhatatlan szakmai döntéseket.” A nyilatkozatuk itt olvasható.

Miklósi László, az egyesület elnöke a témában interjút is adott, mely itt hallgatható meg.

Előzmény

A Civil Közoktatási Platform korábbi elemzése az OKNT-vel kapcsolatban itt olvasható.