Home DokumentumokCKP Vélemények OKNT és Kerekasztal: CKP állásfoglalás és ajánlás

OKNT és Kerekasztal: CKP állásfoglalás és ajánlás

2017-08-04

A köznevelési szakmai testületekről szóló kormányhatározat kapcsán a Civil Közoktatási Platform (CKP) állásfoglalásában fel kívánja hívni a figyelmet a testületekkel kapcsolatos általános elvi problémákra, valamint  a szabályozás anomáliáira. Az OKNT delegálási folyamatában való részvételt ajánlja a szervezetek számára, a Köznevelés-stratégiai Kerekasztal szabályozását azonban elfogadhatatlannak tartja.

1. A CKP nem mond le az oktatáspolitikai, oktatásirányítási döntések, az oktatáspolitika-formálás gyökeres átalakításának, alapvető reformjának szükségességéről, továbbra is követeli e kérdés koncepcionális rendezését. A szakmai szempontok érvényesítésére – ahogyan annak egyik lehetséges módját a Kockás Könyv első fejezetében kifejtettük – nem elég tanácsadó testületeket létrehozni, sokkal szélesebb körben, és az egyeztetési folyamat egészében van erre szükség.

2. A CKP véleménye szerint a Köznevelés-stratégiai Kerekasztal (KsK) nem demokratikus módon jön létre, és az érdekek képviseletére alkalmatlan szerveződésként kezdi majd meg munkáját. Szakmai oldalán nincs képviselete a civil szervezeteknek, a szülői és a diákoldalon a delegálás szabályai nem biztosítanak valódi képviseletet, és a testület nem dönthet saját működési rendjéről. Álláspontunk szerint szükség van egy, a közoktatás szereplői közötti érdekegyeztetést lehetővé tevő testületre, azonban ahhoz, hogy a KsK ezt a szerepet betölthesse, az egyes oldalak résztvevőit, a delegálás módját és a működési módot az az érintettekkel való egyeztetés után az oldalak valós képviseletét lehetővé tevő módon kell szabályozni.

3. Az Országos Köznevelési Tanáccsal (OKNT) kapcsolatos szabályozást a KsK-énál demokratikusabbnak, a szervezetet a szakmai, szakmapolitikai törekvések megjelenítésére alkalmasabbnak tartjuk. A delegálási folyamat lehetőséget ad a civil szakmai szervezetek közötti kapcsolatépítésre, a civilek képviselete szükségessé teszi a civil szervezetek közötti véleménycserét, koordinációt. Ezért javasoljuk a szakmai civil szervezeteknek, köztük tagszervezeteinknek is, hogy kapcsolódjanak be az új OKNT kialakításának folyamatába, regisztrálják magukat országos civil szervezetként, egyeztessenek egymással, vegyenek részt a jelöltállításban, a választásban, megválasztott képviselőiket segítsék a véleményalkotásban és késztessék az őket megválasztó szervezetekkel való kapcsolattartásra.

Álláspontunk részletes indoklását szakmai anyagaink között olvashatják.

A kormányhatározat  itt olvasható (a 8940. oldaltól).