Home Hírek Pintér Sándor teljesítményértékelési rendszere elfogadhatatlan

Pintér Sándor teljesítményértékelési rendszere elfogadhatatlan

2023-01-04

Az érintettek – köztük a szakszervezetek és a szakmai szervezetek – a sajtóból értesülhettek arról, hogy a Belügyminisztérium alapvető változtatásokat tervez a pedagógus életpálya-modellben, és ezzel párhuzamosan egy minden szakmaiságot nélkülöző teljesítmény alapú pedagógusbérezést kíván bevezetni.  A PDSZ közleményt adott ki Pintér Sándor kiszivárgott teljesítményértékelési rendszeréről. Mi pedig felelevenítjük a pedagóguspolitikára vonatkozó tavalyi javaslatunkat.

Fotó: Merész Márton, Forrás: Népszava

Tavasszal a CKP részvételével javaslat született  a kormányzati pedagóguspolitikára. A javaslat itt olvasható.

A PDSZ közleménye:

A PDSZ teljességgel alkalmatlannak és rendkívül veszélyesnek tartja azt az elképzelést, amely Pintér Sándor terveként a sajtón keresztül kiszivárgott.

A PDSZ erről semmiféle tervezetet nem kapott, ezért csak arra tudunk reagálni, amit a sajtóból ismerhettünk meg.

A tervezet összhangban van azzal, amit Pintér Sándor a Ludovikán e témáról előadott, és amely bizonyította az oktatásirányításra való alkalmatlanságát, teljes hozzá nem értését.

A sajtó által kiszivárgott elképzelések jól mutatják, hogy a kormány sem a sztrájkkövetelésekben, sem a szakszervezetek és a civilszervezetek által megfogalmazott 9 pontban foglaltakat nem kívánja teljesíteni, de ilyen irányba lépéseket sem tesz.

Látható, hogy a cél az ellenállás letörése, megosztás keltése a tantestületeken belül és az, hogy parancsokat végrehajtó, látszatteljesítményt produkáló, fegyelmezett katonává „neveljék” a pedagógusokat. Úgy határoznának meg elérendő célokat, hogy ahhoz a feltételeket nem biztosítják. A lemorzsolódást pl. nem tudja csökkenteni az intézményvezető parancsszóra, ahogy az osztályfőnök sem befolyásolhatja a tanulói hiányzások számát. Az persze nyilvánvaló, hogy ez utóbbi mint „teljesítménycél” nem a közoktatás rendbetételét szolgálja, hanem azt, hogy a látható munkabeszüntetések szülői támogatásában ellenérdekeltté tegyék a pedagógust, aki ezért majd a sztrájkkal nemcsak az aktuális béréből veszít, de tartós fizetéscsökkentést is elszenvedhet, bármilyen minőségben is tanít.

Fő a lojalitás! De a lojalitás mint teljesítményértékelési szempont is azt mutatja, hogy a hatalom a pedagógusnak alárendelt, gondolkodás nélküli végrehajtó szerepet szán, nem pedig tájékozódásra, kritikai gondolkodásra és együttműködésre képes jövő generációt nevelő szabadon gondolkodó értelmiségként tekint a pedagógustársadalomra.

Látható cél a tantestületeken belüli megosztás is. Kiemelt béremelés jár a tantestület 20%-nak abból a pénzből, amit az ún. alulteljesítők béréből vonnának el, egymás elleni versengésre késztetve a kollégákat.

A teljesítmények alapján történő differenciált bérezés nem ördögtől való, azonban első lépésként tisztességes alapbérekre van szükség ahhoz, hogy megszűnjön a szakmából történő tömeges elvándorlás, hogy a fiatalok számára vonzó legyen a pedagóguspálya.

Pintér tervezett teljesítményértékelési rendszere a pedagógusokat megfegyelmezendő, alulteljesítő munkavállalói csoportként kezeli, ahelyett, hogy a hiányzó feltételek megteremtésén dolgozna, a pedagógusokat bűnbakként állítja be.

Nem javít a tervezeten az sem, hogy a Pedagógus II. fokozatba lépést fakultatívvá tennék. Ez nem szolgál mást csak azt, hogy kiiktassák az ezzel járó kötelező alapbéremelést is. Az pedig, hogy a Pedagógus II. fokozatra jelentkezést olyan kritériumokhoz kötik, amelynek a szakmai munkához semmi köze, még inkább elfogadhatatlanná teszi a felvázolt rendszert, amelynek még számos eleme nem ismert, így pl. az sem, hogy a jelenlegi pótlékok eltűnnének-e, mert arról nem szól a tervezet, hogy az eddigi pótlékok és pótlékemelés eredménye az alapbérbe kerülne-e.

Összességében a teljesítményértékelésre alkalmatlan jelenlegi minősítési rendszer helyett egy még kártékonyabb bérezési rendszert vezetnének be.

Mindezek alapján követeljük, hogy Pintér Sándor

  1. a tervezetét vonja vissza,
  2. minisztertársaival együtt keresse meg az azonnali, legalább 45%-os alapbéremelés forrását a központi költségvetésben (ha igénylik, ehhez a PDSZ segítséget ad),
  3. kezdje meg a tárgyalásokat az illetmények reálértékének megőrzése érdekében bevezetendő bérautomatizmusról,
  4. a teljesítményértékelés és differenciálás szempontjainak, rendszerének és ellenőrizhetőségének kialakításáról kezdjen szakszervezeti és szakmai egyeztetést,
  5. teljesítse a további sztrájkköveteléseket a nem pedagógusok béremeléséről és a munkaterhek csökkentéséről, valamint
  6. kezdjen széleskörű és valódi szakmai és társadalmi egyeztetést a civilszervezetek és szakszervezetek által aláírt 9 pontos követelésekről! Valódi egyeztetés alatt azt értjük, hogy a kormány ne a maga által létrehozott, korporatív és hozzá „bekötött” testületekkel, ezáltal voltaképpen önmagával egyeztessen, hanem a szakszervezeteken kívül a létező, a közoktatás területén működő társadalmi szervezetekkel, szülői és diákszervezetekkel, szakmai műhelyekkel folytasson egyeztetéseket!

Budapest, 2023. január 4.

 

Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete Országos Választmánya