Home Kiemelt témákStátusztörvény A miniszter levelet írt – Beterjesztették a Parlament elé a státusztörvény-tervezetet

A miniszter levelet írt – Beterjesztették a Parlament elé a státusztörvény-tervezetet

2023-06-08

Utolsó frissítés: 2023.06.12.
 
A 2023. június 6-án 23:12-kor benyújtották a Parlamentnek a státusztörvényt. A miniszter levelet írt, a civilek értelmezték/cáfolták a levelet.
 

A miniszter levélben nyugtatja a pedagógusokat

Pintér Sándor oktatásért is felelős belügyminiszter a benyújtással párhuzamosan levelet írt a pedagógusoknak, amelynek célja megnyugtatni őket, hogy nem vezetnek be számukra kedvezőtlen intézkedéseket, és a törvény bevezetése számukra előnyös változásokat hoz. A levél itt olvasható:

 

Mit jelentenek a miniszter mondatai magyarul?

A Szülői Hang lefordította a miniszter által szétküldött levél legfontosabb mondatait Fideszről magyarra.

A CKP pedig ebben a cikkben lentebb tematikusan mutatja be az állítások igazságtartalmát.

A levél távol áll a valóságtól, a törvény súlyosbítja az oktatás problémáit

A levél üzenetének nincs köze a valósághoz.  Ennek bizonyítéka a már korábban összegyűjtött, a törvénnyel kapcsolatos, általunk ismert civil, szakmai kritikákat, amelyet honlapunkon olvashatnak. A 20 oldalas dokumentum feketén-fehéren bizonyítja, hogy a levél valótlan állításokat tartalmaz: a törvény nemhogy megoldaná, csak súlyosbítja az oktatás problémáit, rontja a pedagógusok helyzetét, őket még kiszolgáltatottabb helyzetbe hozza.
 
Nagyon fontos látni, hogy pedagógushiány militáns kezelése érdekében meghozott intézkedések semmilyen tekintettel nincsenek a valódi problémákra, a szülők és diákok jogait is súlyosan sértik. A rémületes állapot megoldása, amelyben nincs, és nem lesz, aki a gyerekeinket tanítsa, még messzebb került – a kormányzat ezt a krízist mindösszesen elhazudni akarja, és a rendőrminisztertől ezeket a félkatonai, agresszív intézkedéseket várja.
 

Valódi egyeztetés nem volt, a levélben írtakkal ellentétben

A Szülői Hang Közösség cáfolja a kormányzat állítását, miszerint a pedagógusok jogállásáról szóló státusztörvényt több hónapos átfogó egyeztetés előzte meg. A közösség álláspontját már három hónappal korábban írásban elküldték a Belügyminisztériumnak, de válasz nem érkezett, és a valódi egyeztetésre való meghívóra még csak nem is reagáltak. A benyújtott törvénytervezetben a szülői szempontok szerint csak kisebb megfogalmazási változtatások történtek, de nem tapasztalhatóak lényegi előrelépések. A kormányzat félrevezetően hivatkozik a szülői konzultációra, amelynek kérdései nem kapcsolódnak a benyújtott törvényjavaslathoz, és tartalmaz propagandakérdést is.
 
A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) választmányi tagja, Nagy Erzsébet elmondta, hogy közvetlenül Brüsszelhez fordulnak az Országgyűléshez benyújtott státusztörvény ügyében. Ezen kívül, a PDSZ küldött egy levelet az Európai Bizottságnak, amelyben részletesen kifejtik, hogy a magyar oktatást érintő törvényalkotás előtt pontosan mely ügyekben maradt el az egyeztetés, ellentétben a kormány állításaival. Céljuk az, hogy világossá tegyék az Európai Bizottság számára, hogy mi történt, és remélik, hogy ezáltal megfékezhető vagy akár visszafordítható lesz a folyamat.
 

Érdemi változtatás nem történt az eredeti törvénytervezethez képest

Pintér Sándor levelében azt állítja, hogy 54 elemből 34-ben történt változtatás. A változtatások nagy része azonban csak pontosítás, formai változás. Néhány esetben teljesítették csak a szakszervezeti követeléseket, a régi szabályozás visszaállítását, például a továbbképzési kötelezettség és a jubileumi jutalom esetén. Történt néhány enyhítés, például a próbaidőnél, a lemondási időnél, és olyan változások is bekerültek, amelyek kifejezetten szembemennek az általunk kértekkel.
 

Részletesebb cáfolata a levél tartalmának

Bér

A jogszabály semmiféle garanciát nem jelent a béremelésre. Az ígéretek ezt az EU-s forrásokhoz kötik, arról soha nem volt szó, hogy ha nem jönnek források, akkor ezt a költségvetés terhére megoldanák. A jogszabályban szereplő bértábla gyakorlatilag senki számára nem jelent kötelező emelést – a teljesítményértékelés következtében akár még csökkenhet is egyesek fizetése. A gyakornokok 9 ezer forintos kötelező emelésén túl csak azok a mestertanárok és kutatótanárok számíthatnak biztosan több pénzre, akinek kicsi a gyakorlati idejük – ilyenek azonban kevesen vannak.

Azt, hogy semmiféle automatikus béremelés nem lesz a munkában töltött idő növekedésével, és igen szélesek lesznek a bérsávok, Pintér Sándorral ellenétben mi nem tekintjük pozitív változásnak. Különösen annak ismeretében nem, hogy a béreket olyan igazgatók és tankerületi vezetők határozzák meg, akiknek a kinevezésénél még véleményt sem nyilváníthatnak beosztottjaik, és a bérmegállapításhoz nem kell javaslatot kérni a nevelőtestületektől, munkaközösségektől. Ez azt jelenti, hogy tág teret kapnak az oktatáson kívül eső – hatalmi – szempontok, mint ahogyan erre már eddig is láttunk számos példát (például a lojalitás díjazása, a kritikai megnyilvánulás büntetése).

Teljesítményértékelés

Ha a pedagógusok 74 százaléka igényelte is a teljesítményhez kötött bérezést, ezt nem a jelenlegi tervezet ismeretében tették. Másrészt ez nem a pedagógusok 74%-a, hanem az online kérdőívet kitöltő 20-30% 74%-a. De ők is egyszerűen annyit mondtak, hogy szeretnék, ha a pluszmunkát díjaznák. Erre viszont a jelenlegi tervezet sem ad garanciát. Pintér Sándor állításával ellentétben a teljesítményértékeelésről nem volt valódi egyeztetés. Ugyan a bevezetés bejelentése után elküldték a koncepciót a pedagógusoknak „véleményezésre”, de mivel maga a koncepció a rossz, akkor is romlik a helyzet, ha egyes pontokon figyelembe is vették a kritikákat. Ráadásul azt, hogy mit vettek figyelembe, nem tudhatjuk, mert a törvényben úgy írják elő az értékelést, hogy az arról szóló szabályozás még nem került társadalmi egyeztetésre.. A teljesítményértékelési rendszer rontani fogja az oktatás színvonalát, mivel éppen a pedagógiai munka sajátosságait nem veszi figyelembe, és emellett plusz adminisztrációs terheket ró a pedagógusokra és igazgatókra. Erről itt írtunk bővebben.

Adminisztráció csökkentése

A kötelező minősítés megszűnése nem mindenkinél csökkenti a terheket: a magasabb fizetéssel járó Pedagógus II. kategóriába kerülés feltétele továbbra is a portfólióírás lesz. Azt pedig nem tudjuk üdvözölni, hogy a Kréta rendszert továbbfejlesztik annak érdekében, hogy a szülő és az iskola, a tanárok közötti kapcsolattartást is szolgálja. Cserébe ugyanis ezentúl speciális kivételektől eltekintve ennek használata kötelező lesz. Figyelembe véve, hogy a szülő-pedagógus-diák kommunikáció bizalmas, érzékeny információkat tartalmaz, és azt, hogy a Kréta rendszerében nem megoldott a hozzáférési jogosultságok beállítása, az is egy várható következmény, hogy e szereplők alapvető foontosságú kapcsolattartása ellehetetlenül.

Szabadság

Ugyan valóban emelkedik öt nappal, de továbbképzésre a szabadság terhére nyárra is kötelezheti az igazgató a tanárokat.

Pályáztatás

Az igazgatót ugyan továbbra is pályáztatni kell, a nevelőtestület, a szülők és a diákok nem kapták vissza a jogukat arra, hogy véleményezzék a pályázatot.

Munkaidő

Az, hogy a heti és napi munkaidő nem változik, csak a hetek, napok átlagára igaz. A jogszabály ugyanis az eddigiektől eltérően munkaidőkeretet állapít meg a tanítási félévre, illetve óvodákban három hónapra, amelyen belül a napi és a heti munkaidő felső határ nélkül kerül megállapításra. Így túlmunkadíj fizetése nélkül lesz kötelezhető bárki túlmunkára, amit például a tavaszi szünetben vagy az érettségi időszakban való kevesebb munkával lehet kompenzálni. Ez éppen ellentétes a Pintér Sándor által hivatkozott, a pedagógusok által kinyilvánított igénnyel: fizessék meg a többletmunkát.

Azt, hogy a munkaidő nem nőtt, egyébként sem tekinthetjük pozitívumnak, hiszen nem a változatlan terhelés, hanem annak a csökkentése a pedagógusok követelése: a 22-26 óra előírásának megszüntetését a pedagógusok régóta követelik. Szerencsére a levélben írtakkal ellentétben a törvény továbbra sem írja elő, hogy a kötött munkaidő 32 óráját kötelező az iskolában tölteni. Azonban most az igazgató mellett a tankerületi vezetőnek is joga lesz megkövetelni a kötött munkaidő iskolában töltését – sőt, még a szabad szabadfelhasználású rész intézményben való eltöltésidő előírása az igazgató jogköre marad.)

NOKS

Az, hogy a NOKS dolgozók is kaphatnak pedagógusigazolványt, szép dolog, de a törvényben szó sem esik a messze alulfizetett NOKS dolgozók fizetésemeléséről.

Vendégtanár, óraadó

Eddig is lehetséges volt az, hogy egy tanár több intézményben tanítson. Az azonban, hogy a tanárok között a most megengedettnél magasabb lehet a nem állandó alkalmazottak aránya, egyértelműen rontja az oktatás minőségét, és nagy terhet ró az állandó alkalmazottakra. (A levélben említettel ellentétben az állami iskolákban az óraadók, vendégtanárok aránya  még50 % feletti is lehet.)

Tanítási év meghosszabbítása, tanulók átirányítása

A módosított javaslat már nem utal arra, hogy ezek a lehetőségek a munkabeszüntetés miatt kerülnek bevezetésre: az új szöveg szerint a meghosszabbítás és az átirányítás bármely olyan esetben lehetséges, amikor a tanítás nem tudott megvalósulni. A „bármely eset”-be természetesen a munkabeszüntetések is beleszámítanak. Kérdés, hogy egy kezelhetetlen mértékű tanárhiány esetét is így kívánja-e az oktatásirányítás megoldani. A veszélyhelyzet miatt – amire a levél hivatkozik – ­nem kellene a törvényt módosítani, hiszen az ilyen eseteket egyedi jogi megoldásokkal szokás kezelni.

Munkavállalók és eszközeik ellenőrzése

Az ellenőrzés szabályozása valóban megegyezik a Munka törvénykönyvében lefektetett általános szabályozással. Azonban a tanárok munkavégzésének technikai eszközökkel (például kamerákkal) való megfigyelése és számítástechnikai eszközeinek ellenőrzése nemcsak a munkavégzésükre, illetve a gép megfelelő használatára vonatkozóan ad információkat, hanem betekintési lehetőséget jelent olyan titoktartási kötelezettséggel terhelt információkba is, amely a gyermekek és a szüleik magánéletét, személyiségi jogait érinti. Ez a pedagógushivatás és munka egy nyilvánvaló sajátossága, ha valamit, ezt feltétlenül figyelembe kell venni egy kifejezetten a pedagógusokra írt törvény esetében.

Nevelőtestület jogai

Messzemenően nem igaz, hogy a nevelőtestületek feladatait tekintve visszaállna a 2011 előtti, vagy akár maradna a jelenlegi helyzet. A nevelőtestületeknek még a jelenlegi szabályozás szerint is döntési joga van az alapvető dokumentumok létrehozásánál. A nevelőtestület által létrehozott pedagógiai programot ugyan az igazgató a mostani szabályozás szerint „megvétózhatja”, de 2011 előtt még erre sem volt lehetősége. A javaslat viszont csak annyit mond, hogy a pedagógiai progam, az SZMSZ, a házirend és az éves munkaterv megalkotása a nevelőtestület bevonásávalal történne. A bevonás nem jogi fogalom – gyakorlatilag, mint ahogy a törvénytervezet indoklásában is szerepel, a véleménykérés kötelezettségét jelenti, nem pedig a döntési jogot. Emellett korábban a nevelőtestületnek véleményezési joga volt az igazgatói pályázatoknál is. Ezt a jogot a törvény nem adja vissza.

Intézmények jogfosztása

A levél nem szól arról, hogy a nevelőtestülettől elvett jogokkal az igazgató sem élhet teljeskörűen: minden dokumentumot jóvá kell hagynia a fenntartónak, vagyis állami iskolák esetén a tankerületnek. Még a munkavégzésre való utasítás jogát is elvonhatja az igazgatótól a tankerület, és meghatározhatja, mikor kell a pedagógusoknak az intézményben végezni a munkájukat.

 
Összefoglalónk tartalomjegyzéke jól mutatja, mi a probléma a státusztörvénnyel

1. Nincs megoldás a törvénytervezetben az oktatás alapvető problémáira

2. Nem folytak érdemi tárgyalások

Tartós elzárkózás az oktatás problémáiról való konzultációtól, a civil javaslatoktól

Nem volt a törvénytervezetről érdemi egyeztetés, de még csak tájékoztatás sem…

A törvénytervezet teljeskörű véleményezéséhez fontos információk hiányoznak.

A jogszabály nem kellően előkészített, hibákat tartalmaz, nem alapos munka.

A státusztörvény elleni tiltakozásokat nem veszik figyelembe.

3. A törvény bevezetése az eddig is alacsony szintű szakmai autonómiát tovább csökkentené.

A tanszabadság korlátozása.

Az intézmények szakmai és jogi autonómiája csökkenne.

A pedagógusok szakmai autonómiája csökkenne.

A szülők, családok jogai sérülnének.

4. A törvény bevezetése a pedagógusok munkaterheit növelné.

Növelné a pedagógusok túlterhelését, ahelyett, hogy csökkentené.

5. A törvény bevezetése tovább csökkentené a szakma vonzerejét

A béremelés nem mindenkinek biztosított

A törvény a munka ki nem fizetésére biztosítana lehetőséget

Rontaná az intézményi légkört

A pedagógusok munkavállalói jogai gyengülnének

A jogszabály szerzett jogokat venne el

Az oktatásban dolgozók szólásszabadsága, érdekérvényesítési lehetőségei, vagyis emberi jogai sérülnének

Bér

6. A törvény bevezetése a nevelési-oktatási munka minőségét rontaná.

A gyermekek minőségi oktatáshoz való joga még jobban sérülne.

Elfedi, csupán adminisztratívan csökkenti a pedagógushiányt

A teljesítményértékelés tervezett módja rontja az oktatás minőségét