Home Egyéb A CKP adatigénylései

A CKP adatigénylései

2023-04-04
Utolsó módosítás: 2023.04.13.

A Civil Közoktatási Platform (CKP) a „Ki Mit Tud?” oldalon keresztül több közérdekű adatigénylést nyújtott be a Belügyminisztériumhoz. A cikkben áttekintjük az adatigénylések helyzetét.

 1. Országos Köznevelés Tanács újjáválasztása
 2. Teljesítményértékelési koncepció
 3. Pedagógus munkaviszony
 4. Érettségi vizsga biztosítása

1. Országos Köznevelés Tanács újjáválasztása

Az Országos Köznevelési Tanács mandátuma 2022. októberében lejárt. Az OKNT tagjainak választásához a pedagógus szervezetek regisztrációjára 2023. január 13. éjfélig volt lehetőség.

 • 1. A korábbi, 5 évvel ezelőtti választáson mely szervezetek kaptak lehetőséget az OKNT választásban való részvételre, vagyis kik voltak regisztrálva. Közülük hányan szavaztak is?
 • 2. A 2023-as OKNT választásra a megadott 2023. január 13-i határidőig mely szervezetek regisztráltak?

Válasz

 1. kérdés: A korábbi, 5 évvel ezelőtti választáson mely szervezetek kaptak lehetőséget az OKNT választásban való részvételre, vagyis kik voltak regisztrálva. Közülük hányan szavaztak is?” 

Az öt évvel ezelőtti, tehát a 2017. évi OKNT választáson a következő pedagógus szakmai szervezetek jelezték a választásban való révételi szándékukat

AJTP Egyesület, Alapítványi és Magániskolák Egyesülete, Általános Művelődési Központok, Anyanyelvápolók Szövetsége, Biológiatanárok Egyesülete, Tanítók Egyesülete, Tanítók Fekete István Egyesülete, Általános Iskolai Igazgatók Egyesülete, Csökmei Kör, Dyslexiás Gyermekekért Egyesület, DSD Iskolák Egyesülete, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ, Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége, Eötvös Loránd Fizika Társulat, Földrajztanárok Egyesülete, Gimnáziumok Országos Szövetsége, Független Pedagógus Fórum, Gyakorlóiskolák Szövetsége, Gyógytestnevelés a gyermekekért, Informatika Számítástechnika Tanárok Egyesülete, Keresztény Pedagógus Társaság, Kétnyelvű Iskolákért Egyesület, Könyvtárostanárok Egyesülete, Közoktatási Magánszolgáltatók, Közoktatási Szakértők Országos Egyesülete, Logopédusok Egyesülete, Magyar Pedagógusok Egyesülete, Magyar Drámapedagógiai Társaság, Magyar Művészetoktatásért Egyesület, Magyar Nevelők és Tanárok Egyesülete, Magyar Pedagógiai Társaság, Magyartanárok Egyesülete, Műszaki Oktatási Egyesület, Néphagyományőrző Óvodapedagógusok Egyesülete, Osztályfőnökök Egyesülete, Óvodai Nevelés a Művészetek Eszközeivel Egyesület, Öveges József Tanáregylet, Psalmus Humánus, Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete, Református Tanáregylet, Szívvel és Lélekkel Óvodapedagógia Egyesület, Tanosz, Technikatanárok Egyesülete, Tehetséggondozó Társaság, Testnevelőtanárok Egyesülete, Történelemoktatók Egyesülete, Történelemtanárok Egylete, Történelmi Egyházak Közoktatási Intézményvezetői, Waldorf Egyesület

A szavazás során nem minden szervezet élt a szavazás lehetőségével. A beérkezett szavazatok száma 42 db, amelyből 2 szavazat érvénytelen volt

       2. kérdés: A 2023as OKNT választásra a megadott 2023. január 13i határidőig mely szervezetek                  regisztráltak?” 

Tekintettel arra, hogy a választási folyamat még nem fejeződött be, ezért a folyamatban lévő választási eljárásban regisztrált szerveztek névsorát nem áll módunkban kiadni.

1a Kiegészítve, újra kérdeztünk a már lezajlott OKNT választásról

 • Mely szervezetek regisztráltak, és közülük hányan vettek részt a választásban ?

Válasz

 •  27-en regisztráltak, 23-an szavaztak. 

2. Teljesítményértékelési koncepció

 • 1) Milyen szervezetekkel és milyen alkalmakkor történt egyeztetés a koncepcióról?
 • 2) Kérjük az egyeztetések jegyzőkönyvét, amelyből kiderül, a szakmai szervezetek és szereplők közül kik értettek egyet a koncepcióval, és milyen kritikák hangzottak el!
 • 3) Milyen előzetes hatástanulmányok születtek a teljesítményértékelési rendszer bevezetésével kapcsolatban? Azokat kik készítették? Kérjük ezen anyagok átadását!
 • 4) Kik készítették a koncepciót, és milyen premisszákat határozott meg ehhez a megrendelő? Kik értékelték az elkészült tanulmányt?
 • 5) Mennyibe került a rendszer kidolgozása?
 • 6) Mely iskolákban zajlik a rendszer kipróbálása?

Válasz

 • A pedagógus értékelési rendszer kidolgozása folyamatban van, a keletkezett adatok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. paragrafus (5) bekezdése alapján nem nyilvánosak, azok döntés megalapozását szolgáló adatoknak minősülnek.

A TASZ-szal történt egyeztetés alapján ezt a választ nem fogadjuk el, és a NAIH-hoz fordulunk.

3.Pedagógus munkaviszony

 • Hány pedagógus munkaviszonya szűnt meg a 2020/21-es, 2021-22-es, illetve a 2022-23-as tanévben?
 • Válasz: A 2023. június 3-án az Oktatási Hivatalhoz benyújtott adatkérésére válaszul ezúton tájékoztatom, hogy 2023 februárja óta az Oktatási Hivatal Köznevelési Programok Főosztályán 51 fő, ezen belül a Köznevelési Mérés Értékelési Osztályán 32 fő munkavállaló munkaviszonya szűnt meg. Hangsúlyozzuk, hogy ezen kilépett munkavállalók közül 1 fő kivételével mindenki tervezetten, határozott idejű munkaszerződéssel került felvételre. Határozott idejű foglalkoztatásukra európai uniós projekt, illetve meghatározott időben lezárult nemzetközi méréssel összefüggő feladatok ellátására került sor.

  A kért formában („a nyugdíjba vonulókat nem számítva”) az OH nem vezet nyilvántartást a pedagógusok megszűnt jogviszonyáról, új adat előállítására pedig az AB határozat alapján nem köteles.

4. Érettségi vizsga biztosítása

Kérdéseinket benyújtottuk az össze Kormányhivatalnak.

 1. Hány olyan érettségiző osztály van, amelyhez nem tudtak érettségi elnököt
  biztosítani az előírás szerinti határidőben, tehát a tanév rendjében
  meghatározott első írásbeli vizsganap előtt legalább két héttel?
 2. Volt-e rá példa, hogy nem tudtak az emelt szintű vizsgához felügyelőt
  biztosítani?
 3. Mennyivel csökkent tavalyhoz képest az emelt szintű írásbeli érettségi
  javításával megbízható szakértők száma?

Válasz

 1. Valamennyi érettségiző osztály tekintetében a törvényi határidőben került sor az érettségi vizsgabizottság elnökének megbízására.
 2. Valamennyi emeltszintű vizsgahelyszínen rendelkezésre állt a szükséges számú felügyelő.
 3. Az érettségi szervezést elősegítő központi programból a megelőző érettségi vizsgaidőszak adatai törlésre kerülnek, ezért összehasonlító adatok szolgáltatására nincsen lehetőség.