Home MagunkrólSzervezet CKP: 6 éve az eredményes és méltányos oktatásért

CKP: 6 éve az eredményes és méltányos oktatásért

2022-02-16

 

Hat éve alakult meg a Civil Közoktatási Platform (CKP). A kibontakozó tanármozgalom összefogásra késztetett mintegy 50, az oktatáshoz kapcsolódó szervezetet annak érdekében, hogy mozgalmi eszközökkel és szakmai érvekkel változásokat érjenek el a közoktatásban.
Mit tettünk és mit értünk el azóta?

6 éves lett a CKP. Tanköteles korba lépett. Akar-e iskolába menni? Akar-e ebbe az iskolába menni? Vagy kérje az Oktatási Hivataltól az engedélyt, hogy óvodában maradhasson? Ott jobbak az egészséges fejlődésre az esélyei?
A CKP különleges bánásmódra jogosult? Befogadják…? Jó az neki? Lesz, aki tanítsa? Vagy csak legeltetni fogják? Választhatnak neki megfelelő módszereket, tananyagot? A szüleinek lesz ebben együttműködési lehetősége? …

Számos kérdés, amit hat év után feltehetünk, és melyek azt mutatják, hogy összefogásunk óta a helyzet kifejezetten és folyamatosan romlik. A kormányzat nem nyitott a párbeszédre, és a gyerekek, a társadalmi igények ellen cselekszik.

Ennek ellenére – bár a látható eredmények hiánya csökkentette a tettrekészséget és a lelkesedést – úgy gondoljuk, hogy munkánk nem volt hiábavaló, és arra a továbbiakban is szükség lesz.

Ami fontos

A CKP-ban oktatási szakemberek, szülők és diákok ugyanazon értékek mentén, ugyanazért küzdenek. A megalakuláskor elfogadott alapértékek mentén dolgozunk:

  1. Személyközpontúság, gyermek- és diákközpontúság a tanításban és a tanulásban
  2. Méltányosság, diszkriminációmentesség, esélyteremtés
  3. A tanulói kompetenciák fejlődésének támogatása, beleértve a szociális és állampolgári kompetenciákat
  4. Demokratikus működés: nyitott, partneri viszony a gyerekekkel, a szülőkkel, a társadalmi szereplőkkel és a társszakmákkal
  5. Autonómia és elszámoltathatóság
  6. Átlátható, átjárható, zsákutcamentes iskolarendszer az óvodától a felnőttképzésig

Ahogyan teszünk

Küldetésnyilatkozatunk szerint a CKP célja egy hatékony, eredményes és méltányos oktatási rendszer kialakítása és az ehhez elengedhetetlenül szükséges horizontális kapcsolatrendszerek és együttműködési formák megteremtése a szakmaterület szereplői között.

A mindenkori oktatáspolitikát szakmai értékek és megfontolások mentén kívánjuk formálni, és törekszünk a helytelen döntések káros következményeinek enyhítésére. Feladatunknak tekintjük az értékeinknek megfelelő szakmai álláspontok kialakítását, képviseletét és széles társadalmi körben történő megismertetését.

Amit tettünk

Megalakulásunkkor azt gondoltuk, hogy a tömegtámogatottságot mutató tiltakozások, szakmai érvekkel alátámasztva, változásokhoz vezethetnek. A kormányzatot azonban a 30 ezres tüntetés és a 30%-os tanársztrájk sem késztette arra, hogy leüljön velünk tárgyalni, mint ahogy később 3000 érintett aláírása sem volt elég ahhoz, hogy ne vezessék be hihetetlen gyorsasággal a szakgimnáziumokban a kötelező szakmai vizsgát, és az alkotmánybírósági döntés ellenére sem változtatták meg az iskolaérettség megállapításának kifogásolt rendszerét.

Másik célkitűzésünket, az értékeinknek megfelelő szakmai álláspontok kialakítását, képviseletét és széles társadalmi körben történő megismertetését azonban meg tudtuk valósítani. A Platform 60 szervezete által megtestesített sokszínűséget kihasználva sokféle szempont egyeztetésével szakmai anyagokat hoztunk létre. A hagyományos és a közösségi média lehetőségeit használva igyekeztünk hozzájárulni ahhoz, hogy az oktatási kérdések megfelelő figyelmet kapjanak a közgondolkodásban. Reagáltunk a káros intézkedésekre, felhívtuk a figyelmet a fontos intézkedések elmaradására. Igyekeztünk bemutatni, megmagyarázni a nagyközönségnek és az ellenzéki szakpolitikusoknak, hogy milyen lenne a modern, méltányos közoktatás. Közreműködésünkkel az oktatási területen

már a 2018-as választások előtt létrejött az ellenzéki pártok együttműködése, és tevékeny részt vállaltunk az Egységben Magyarországért pártszövetség oktatási programjának előkészítésében is.

Tevékenységünk követhető, szakmai anyagaink elérhetőek honlapunkon: https://ckpinfo.hu/

Kiemelt dokumentumok

Szakértőink, tagszervezeteink több, meghatározó, átfogó az oktatáspolitikát szolgáló elemző és javaslattevő dokumentum kidolgozásában vettek részt önkéntesen, fizettség nélkül, az oktatás minősége iránti elkötelezettségük miatt.

Kronológia

Tevékenységünket, párhuzamban a közoktatás eseményeivel időről időre részletes kronológiákban foglaltuk össze.

2 évesen tettünk közzé összefoglalót, mely 8 évre tekint vissza.

Közvetlen előzmények

2015. október: Közoktatási kerekasztal
9 oktatás területén működő civil szervezet és szakszervezet a Köznevelési kerekasztallal szemben megalakította a Közoktatási kerekasztalt, mely éles hangú állásfoglalásokat adott ki. Pl.: http://www.pdsz.hu/cikk/36868

2015 vége – 2016 eleje: Tantestületi tiltakozások
Több iskola tantestülete tiltakozó nyilatkozatot tett közzé, közülük a miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestülete által 2016 januárjában írt levélnek volt: a 35 ezer egyéni és 950 szervezeti aláíró létrehozta a Tanítanék Mozgalmat, mellyel a CKP a mai napig szorosan együtt dolgozik, képviselői az Ügyvivő Testületnek is tagjai.

2016. február: Közös platform kezdeményezése
A Közoktatási Kerekasztal 2016 február 5-én kezdeményezte egy szélesebb kört felölelő szakmai fórum, a Civil Közoktatási Platform létrehozását, és megbeszélésre hívott 130 oktatási szerveződést.

Kiemelt események

2016. február 16.: Megalakulás
A február 16-i összejövetelen alapító nyilatkozat megfogalmazásával létrejött a (Civil Közoktatási Platform) CKP, amelyhez több mint 50 szerveződés csatlakozott

2016. február – április: 12 pont
12 pont nyilvánosságra hozatala és megtárgyalásának követelése

2016. március 15. és június 11.: Tüntetések
Tüntetések

2016. májustól: Kockás infó
Hetente Kockás infó a CKP szakmai támogatásával

2016. június: DOS részvétel
Szakmai konzultáció a Digitális Oktatási Stratégia felelősével.

2016. december 9.
Könyvbemutató a Kossuth téren. A Kockás könyv a Civil Közoktatási Platform elemzése a magyar közoktatás alapvető, jelentős beavatkozást igénylő problémáiról és azok lehetséges megoldásáról. A Kiút az oktatási katasztrófából alcímű dokumentumon a tagszervezetek számos képviselője fél évet dolgozott, és ma is alapdokumentumnak tekinthető.

2017. január – március
Akciók a szakgimnáziumi érettségi jogsértő feltételeinek megváltoztatásáért – közte 3000 aláírás gyűjtése és átadása Palkovics államtitkárnak.

2017. február 19.: Tanárok a Gödörben
A Civil Közoktatási Platform és a Tanítanék Mozgalom információ- és véleménycserét szolgáló, gondolkodtató, színes, élménydús rendezvényt tartott „Tanárok a Gödörben – Van kiút!

2017. április: alterNATíva
A tartalmi szabályozás átalakításának koncepciója c. szakmai anyag. A Civil Közoktatási Platform már 2017-ben, az első NAT koncepció elkészültekor érdemi párbeszédet kezdeményezett a NAT-ról. Ennek érdekében elkészítette saját NAT koncepcióját.

2017. szeptember
Tagszervezeteink száma elérte a 60-at.

2017. november – 2018. február
CKP rendezvénysorozata a pártok tervezett oktatáspolitikájáról.

2018. február 5.: Oktatási minimum
A közös oktatási minimum kidolgozását, a kormányzati ciklusokon átívelő oktatáspolitika kialakításának érdekében a Tanítanék Mozgalom képviselői kezdeményezték. A három hónapig tartó tárgyalássorozat tíz párt oktatáspolitikusai és szakértői, valamint a Tanítanék és az Oktatói Hálózat aktivistáinak közreműködésével zajlott.

2018. március: Van választás kampány
Van választás kampány a parlamenti választások előtti időszakban.

2020. február 12.: Oktatási évértékelő
Oktatási évértékelő – civilek és a pártok oktatáspolitikusai részvételével

2020. január – március: NAT tiltakozások
A NAT-tal szembeni tiltakozások összefogása, segítése.

2020. március – május: Digitális távoktatás szakmai támogatása
Segítség a digitális oktatásban: Távmegoldások rovat elindítása; intézkedések követelése

2020. decembertől: Munka az ELEGY-ben
Részvétel az ELEGY oktatáspolitikai szakbizottságának munkájában