Home Kiemelt témákÉrettségi Biztonságos és méltányos érettségi, szakmai vizsga 2021 tavaszán?

Biztonságos és méltányos érettségi, szakmai vizsga 2021 tavaszán?

2021-03-28

Több hónapos digitális tanrend szerinti oktatás után kérdés: mi legyen a tavaszi érettségi és szakmai vizsgákkal? Cikkünkben igyekszünk bemutatni a felmerült javaslatokat.

Közvetlenül több százezer diákra, szülőre és pedagógusra, a járványhelyzet alakulását keresztül pedig az egész társadalomra kihatással van és lesz a vizsgák megszervezése, időpontjának kitolása vagy eltörlése.

A kormány végre előreveszi az oktatásban dolgozókat a covid oltásban, így ők a kitűzött vizsgaidőpontokra talán védettek lesznek – a diákok azonban nem, így ők is megbetegedhetnek, illetve továbbadhatják a vírust környezetükben, családjukban. A diákok és a pedagógusok emellett azért is aggódnak, mert a vizsgákra való felkészülést sem lehetett, lehet megfelelően biztosítani. Sok olyan eleme van a vizsgáknak (pl. gyakorlat, kísérletek, mestermunka), amelyekre online nem is lehet felkészülni.

Az Élenjáró Gimnáziumok Igazgatóinak Grémiuma így fogalmaz: 

„A mögöttünk álló rendkívüli év – a köznevelésben részt vevő felek minden erőfeszítése ellenére – komoly mentális terhelést jelentett a diákoknak, és jelentős tudásbeli hiányosságok is mutatkozhatnak az idén érettségiző évfolyamnál. Úgy látjuk, nem várható el tőlük, hogy a korábbi évfolyamok által felmutatott eredményeket érjék el az előttük álló megmérettetésen. Kérjük, hogy a döntéshozók – függetlenül attól, hogy a járványhelyzet egyáltalán lehetővé teszi-e a vizsgák részleges vagy teljes megszervezését – fontolják meg, hogy miként lehetne méltányos módon kompenzálni az idén rendes érettségi vizsgát tevő évfolyam hátrányát. Készséggel felajánljuk munkánkat és együtt-gondolkodásunkat abban, hogy kidolgozzunk erre egy részletes tervet.”

Jelenleg sem a kompenzálásról, sem a járványügyi helyzet figyelembevételéről nincs szó: A köznevelési államtitkárság szerint a vizsgák a szokásos módon, a tervezett időpontokban lebonyolíthatóak.

Nyilvánvalóan a felelős döntést meghozásában az aktuális járványhelyzet és az érdekeltek véleményének meghallgatása után kellene csak döntést hozni. Azonban – amellett, hogy az egyeztetésre egyelőre nem látszik szándék – az érintettek érdeke és véleménye is nagyon eltérő e kérdéskörben.

Az alábbiakban megpróbáljuk áttekinteni a különféle állásfoglalásokban, petíciókban megjelenő javaslatokat.

 1. Kompenzáció

Az elvárások csökkentését jelentené a központilag meghatározott felvételi ponthatárok csökkentése. A rosszabb felkészültség ellensúlyozására pedig finanszírozni kellene a felvett hallgatók felzárkóztatását.

2. Megoldások az érettségire

a) Az alábbi megoldás – amelyhez hasonló egy tavalyi felmérés szerint jelentős támogatottsággal bírt –  jelentősen csökkentené a vizsgázók számát:

  •  érettségi kizárólag a felvételi tantárgyakból közép- és emelt szinten
  • a nem felvételi tantárgyak esetében a középiskolai tanulmányi átlag (4 év átlaga) alapján számított megajánlott jegy, amely teljes értékű érettségi jegynek minősül, de továbbtanulásra nem jogosít
  • a megajánlott jegyek elfogadása a diák önálló döntése. Amennyiben nem kívánja elfogadni, mert úgy érzi, hogy érettségi eredménye jobb lenne, érettségi vizsgát tehet az 1. pontban vizsgázókkal.
  • ideje: eltolva – a járványhelyzet függvényében és a pedagógusok immunitásának kialakulása után, ütemezetten a meghirdetett tantárgyi és helyszíni beosztásban
  • azok számára, akik valamilyen igazolt ok miatt nem tudnak részt venni személyesen a vizsgán, digitális érettségi lehetőségének biztosítása, akár egy későbbi időpontban vagy rendes érettségi később
  • későbbi továbbtanulási szándék esetén érettségi vizsgát kizárólag a felvételi tantárgyból kell tenni, de ez ingyenes
  •  ne legyen előrehozott vizsga

b) alternatíva: Ne legyen vizsga – legyen helyette megajánlott jegy az érettségi tárgyainak év végi (vagy utolsó két évi, esetleg félévi) osztályzata alapján.

Előnyei: – Egyértelműen csökkenti a kontaktusok számát, javíthat a járványhelyzeten; figyelembe veszi, hogy nincs lehetőség a korrekt felkészülésre a vizsgákra.

Hátrányai:  – akik nem vagy nem megfelelő mértékben fértek hozzá a digitális oktatáshoz – különösen a hátrányos helyzetű tanulók –  rosszabb jegyeket szereztek  a digitális oktatásban, így számukra  semmiképpen nem korrekt a megajánlott jegy; emellett sok diák az érettségit tekinti tanulmányai méltó lezárásának, arra készül évek óta, nem szeretné, ha elmaradna.

c) alternatíva: A tavalyihoz hasonlóan csak írásbeli vizsga legyen.

20 ezren írták alá az ezt javasló petíciót.

Előnye: Ezzel csökkenne a vizsgaalkalmak száma; figyelembe venné, hogy nem volt lehetőség a tételek kidolgozására.

Hátránya: A szóbeli sokkal veszélytelenebb, mint az írásbeli. Egyrészt addig javulhat a járványhelyzet, másrészt a szóbelin csak 3 vizsgáztató tanár és egy felelő van csak egy légtérben (míg az éppen felkészülő 4-5 diák egy felügyelő tanárral egy másik teremben), és az együtt töltött idő is rövidebb.

Emellett a szóbeli más készségeket vizsgál, mint az írásbeli, elmaradása sokakat hátrányosan érint.

d) alternatíva: Legyen a szokásos vizsga, de biztonságosan megszervezve

Teszteljék (mások szerint oltsák) a vizsgázókat, és ha szükséges,  később tartsák a vizsgát.

Előnye: A diákok erre készültek.

Hátránya: Nem segít azoknak, akiket nem tudtak felkészíteni; nem csökkenti eléggé a járványveszélyt

A különféle álláspontokról, szempontokról szervezett 2021. március 26-i vita  megtekinthető a facebook-on