Home HírekHírek Hogyan reagáljunk a HIT-leiratra? Levél az intézményeknek

Hogyan reagáljunk a HIT-leiratra? Levél az intézményeknek

2018-01-03A Civil Közoktatási Platform levélben fordult a közoktatási intézmények vezetőihez, amelyben felhívja a figyelmet a Honvédelmi Intézkedési Terv előírásainak abszurditására és a feladat káros voltára. Arra kéri az intézményeket, hogy jelezzék fenntartásaikat a tankerületeknek és az EMMI-nek, és ne kezdjék el a HIT kidolgozását. (Annál is inkább, mert ennek határideje a tanév vége.)

Intézményvezetőktől kapott visszajelzések szerint a leiratban megköveteltek jó része végrehajthatatlan, ellentmondásos, nincs összhangban a hatályos jogszabályokkal, a kért adatok nagy része pedig a HIT nélkül is rendelkezésre áll.

 

  • A kormányrendelet arról beszél, hogy meg kell oldani, hogy az iskolák működhessenek a rendkívüli állapot esetében is – az EMMI rendelet ezzel szemben azt mondja, hogy fel kell függeszteni a tanítást!
  • Fel kell függeszteni a tanítást? De hát akkor miért is kellene mozgósítani a diákokat és a tanárokat?
  • Az iskolának joga van kiskorú diákokat mozgósítani? Ez azt jelentené, hogy az iskola átveszi a szülői jogokat és felelősségeket (beleértve az ellátási felelősséget is!!!) a szülőktől?
  • A HIT személyes adatokat kér az erre kidolgozott táblázatos formában – holott ezek az adatok MIND ott vannak a Köznevelési Információs Rendszerben (azaz a KIR-ben)!
  • Mit ért a rendelet a szimpla általánosságban említett "feladatok" alatt?
  • Azt írják: az iskolának rendelkeznie kell majd "védőfelszerelésekkel"! De milyenekkel???? Jód tabletta? Vegyvédelmi köpeny? Gázmaszk? Túlélőkészlet? Újraélesztő készülékek?

(A kép forrása a napi.hu )
 

Az intézményvezetőknek elküldött levelünk szövege a következő:

Tisztelt Intézményvezető!

A kormány az ünnepek táján ismét meglepte az oktatás résztvevőit. A tavalyi évzárást megelőzően a szakképzésben részt vevők értesültek 2 hónappal az érettségi jelentkezés előtt arról, hogy miből is kell májusban vizsgázniuk, idén az köznevelési intézmények vezetői kaptak levelet az EMMI-től, amelyből kiderült, hogy az óvodáknak és iskoláknak a következő félévben Honvédelmi Intézkedési Tervet kell(ene) készíteniük.

Nem az a baj, hogy katasztrófahelyzet vagy terrorcselekmény esetére készül intézkedési terv annak érdekében, hogy mindenki, így a pedagógusok is tudják, hogy kinek mi a teendője: az iskolákra rótt, a helyzettel egyáltalán nem arányos mértékű feladatot kifogásoljuk.

A megkövetelt honvédelmi intézkedési terv önmaga karikatúrájává válik már azzal is, hogy milyen óriási apparátust mozgat meg: az intézmények SZMSZ-ének rendkívüli esemény (katasztrófa-, tűz- és bombafenyegetettség) esetén szükséges teendőket tartalmazó fejezete általában 1-2 oldalas, míg a HIT tervezetmintája 34 oldal!!! Eközben a reális veszély mértéke a valóságban kimutathatatlan. (Legalábbis a kormány semmilyen, hatalmas, valós veszélyt alátámasztó hiteles információt nem hozott a lakosság tudomására.)

Egyébként sem a pedagógiai végzettségű igazgatók feladata, hogy meghatározzák, mi a teendőjük háború vagy terrorcselekmények (különleges jogrend) idején. Vannak erre megfelelő szakemberek, ahogy a tűzvédelmi szabályzatokat is erre szakosodott cégek készítik. (Mellékesen: hogy lesz abból egységes intézkedés, ha minden iskola a saját elképzelése szerinti cselekvési tervet alkot? Nem éppen az állam, konkrétan a minisztérium feladata lenne ez?)

Rendkívüli helyzetben természetes, hogy a tanároknak segíteniük kell a gyermekek biztonságba helyezését. Most viszont riasztási kötelezettségről, értesítési kötelezettségről, készenléti szolgálatról kellene gondoskodni, mozgósítási jegyzéket írni…

A HIT készítésével kapcsolatos előírások nemcsak felesleges munkát adnak az iskolavezetésnek, de sértik a szülői és diákjogokat, valamint a tanárok lelkiismereti szabadságát is.

Véleményünk szerint a veszély ilyen mértékű eltúlzása a köznyugalom megzavarására is alkalmas, mesterségesen felkorbácsolja az indulatokat, a polgárok széles körében szorongást és nyugtalanságot kelthet.

A hivatkozott jogszabályok alapján még az is lehetséges, hogy valamelyik minisztériumi illetékes túlbuzgósága miatt lett egy szabályozási lehetőségből felesleges és túlméretezett kötelezettség.

Mint látható, a történet több sebből vérzik, így arra kérünk minden intézményvezetőt, hogy NE KEZDJE EL A HIT-TEL KAPCSOLATOS MUNKÁLATOKAT.

Ezt nyugodtan megteheti, hiszen a határidő a tanév vége. Jelezze fenntartásait a tankerületnek, a fenntartónak, az OH-nak és a minisztériumnak!

Érjük el, hogy vonják vissza a leiratot!  

Amennyiben a HIT-tel kapcsolatos elvárások változatlanok maradnak, az érintettek lelkiismereti szabadságukra hivatkozva is megtagadhatják az ebben való részvételt.

A CKP honlapján és Facebook-oldalán jelenleg és a későbbiekben is megtalálhatják a témával kapcsolatos tényeket, jogi okfejtéseket és véleményeket. A fenntartásokat tartalmazó levelek megírásához  a közeljövőben mintákat készítünk.


Az Alaptörvény utolsó mondatával kívánunk boldog új évet:

„Legyen szabadság, béke, egyetértés!“.

Budapest, 2018. január 3.

 

Tisztelettel:

Civil Közoktatási Platform

civilkozoktatas@gmail.com