Home HírekHírek „Potenciális terrorfenyegetettség?“

„Potenciális terrorfenyegetettség?“

2018-01-01
Az EMMI Köznevelési Stratégiai Főosztályának 2017. december 22-én keltezett leirata hadüzenet az iskoláknak.  A minisztérium arra kötelezi az oktatási-nevelési intézmények teljes körét, személyzetét és a diákokat (még akár az óvodásokat is), hogy vegyenek részt az Alaptörvény hatodik módosítása folyományaként 2016-ban beiktatott terrorveszély-helyzetre való felkészülés folyamatában, elősegítendő a feltételezett válság kezeléséből adódó katonai feladatok támogatását.  Az előirányzott folyamatban való részvételnek alkotmányos viszonyok között akadálya a lelkiismereti szabadság.
 
Ne feledjük: a terjedelmes jogszabályok homályban hagyják azt a kérdést, hogyan kell tájékoztatni az érintetteket és a társadalmat a veszélyről, netán hogyan kell igazolni a veszély valós voltát. Nyilván vannak valós veszélyhelyzetek, amelyekre az intézményeknek fel kell készülniük, ehhez azonban nincs szükség hisztériakeltésre, honvédelmi kötelezettségre hivatkozásra: az SZMSZ-ekben most is szerepel, kinek mi a teendője katasztrófahelyzetek esetén.
 
A közoktatási intézmények katonai műveletekbe való kényszerű bevonása az iskolák militarizálását eredményezi.  A polgárok lelkiismereti szabadságában áll, hogy ebből kivonhassák magukat, sőt, meggyőződésüknek a nyilvánosság előtt is hangot adjanak, és ennek érdekében – törvényes keretek között – agitáljanak.
 
Szakmai anyagaink között olvasható Deák Dániel egyetemi tanár, a CKP önkéntes jogi szakértője részletes elemzése. Honlapunk Vélemény rovatában pedig Gyarmathy Éva hvg-online-ban megjelent cikkét közöljük.