Home HírekHírek Elfogadták a Köznevelési törvény módosítását – miért káros a változtatás? Mit tehetünk?

Elfogadták a Köznevelési törvény módosítását – miért káros a változtatás? Mit tehetünk?

2017-06-03

Május 30-án elfogadták a köznevelési törvény módosítását, amely bizonyos esetekben lehetővé teszi, hogy képesítés nélküli tanárok, ill. gyógypedagógusok helyett szakos tanárok tanítsanak  egyes tárgyakat, és  megszünteti a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók értékelés alóli felmentésének lehetőségét.

A témáról korábban többször tudósítottunk, összefoglaló anyagunk itt olvasható.

A Tanítanék Mozgalom több szervezettel együttműködve nyilt levélben fordult Áder Jánoshoz, hogy ne írja alá a jogszabályt. További aláíró szevezetek, magánszemélyek csatlakozását várják.

Keddre bejelentett, figyelemfelhívó akciót szerveznek a Sándor-palota elé, a CSEVE csoport és remélhetőleg még egyéb csatlakozók részvételével. (A facebook-esemény linkje:

A törvénymódosítás elleni tiltakozás leszerelésére gyakran hangzott el az az érv, hogy gyógypedagógusok is támogatják a váltopztatást. Az indoklás szerint a BTMN tanulók az értékelés alóli felmentés miatt motiválatlanok, a fejlesztés az értékelés megkövetelése esetén eredményesebb lesz. Azt sugallják, hogy a BTMN nem is valóságos problémát takar, a valódi diszlexiások, diszgráfiások, diszkalkuliások SNI kategóriába tartozva így is meg fogják kapni az értékelés alóli felmentést, a lustákat pdig nem kell segíteni.

A CKP munkájában részt vevő gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok, tanárok, érintett szülők nem így gondolják.

Szakmai anyagaink közé felkerült a téma. Az ottani linkeken keresztül elolvasható különféle érintett szervezetk, szakmai szereplők véleménye, tapasztalata.

Külön cikkben közöljük Dr. Gyarmathy Éva klinikai és neveléslélektan szakpszichológus, az MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Kutatóintézete tudományos főmunkatársa, a tématerület szakértője szakmai véleményét a BTMN diagnózist kapó tanulókat hátrányosan érintő törvénnyel kapcsolatban, amelyet elküldött az oktatási jogok biztosának, Aáry-Tamás Lajosnak.

Mint írja, "a BTMN kategóriába a diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia olyan formái tartoznak, amelyek megfelelő fejlesztési és tanítási módszerekkel nem kellene, hogy zavarrá alakuljanak. Az iskolai készségek elsajátítási zavarainak ezen formái az egyéni neurológiai eltérés mellett a nem megfelelő tanítási módszerek hatására válnak súlyosabb, akár az egyén egész életére kiható zavarokká…

Azzal, hogy a most elfogadott köznevelési törvény ezektől a tanulóktól elveszi a felmentéseket, a tanulókat bünteti az oktatás nem megfelelő volta miatt. Az atipikus fejlődésű gyerekek nem fognak megtanulni írni, olvasni vagy számolni attól, hogy megbuknak vagy gyenge osztályzatokat kapnak, ha továbbra sem hatékony módszereket használó oktatásban részesülnek. Jó eséllyel sokan sajátos nevelési igényűvé válnak, és ezzel tovább terhelik az amúgy is túlterhelt ellátó rendszert.

Súlyos hiba a felmentéseket megvonni úgy, hogy a pedagógusok és az oktatás nem készül fel a szokásostól eltérő képességekkel rendelkező tanulóknak is megfelelő tanítási módszerek alkalmazására."

A változtatás további káros következményeiről szakmai anyagunkban olvashat.