Home Hírlevelek CKP Hírlevél dec. 17.

CKP Hírlevél dec. 17.

2016-12-17

December 19-i események; PISA-TIMSS, NPK állásfoglalás, titoktartási nyilatkozat,jogszabályok; Elkészült a Kockás könyv; CKP plenáris, állásfoglalások a NAT felülvizsgálattal

DECEMBER 19-E A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELFOGADÁSNAK 5. ÉVFORDULÓJA

Események:

10-11 óráig a Mozsár Kávézóban CKP sajtótájékoztatóján eredményességi adatok alapján értékeljük a magyar közoktatás állapotát, az oktatásirányítók teljesítményét (Radó Péter); levonjuk a szükséges következtetéseket (Ercse Kriszta) és bemutatjuk a Civil Közoktatási Platform szakmai anyagát, a Kockás Könyvet. Utána

11-13 óráig Panelbeszélgetés a közoktatás romló eredményességének várható hatásáról. Résztvevők: Bojár Gábor, Ferge Zsuzsa, Váradi Balázs, moderátor Pikó András.

14 órakor a Csak Együtt Van Esély szülői csoport a Szalay utcai EMMI épület előtt egy performansz keretében átadja az SNI-s szülők körében végzett felmérés eredményeit, a szülők üzeneteit tartalmazó levelet, majd forró csokizás és kötetlen beszélgetés következik.

Este a Kossuth térre megyünk, hogy részt vegyünk a Tanítanék Mozgalom által szervezett gyertyagyújtáson. Program:

17:30-tól gyülekező a Kossuth téren és gyertyagyújtás; 18-tól felszólalások (Pilz Olivér, Sulyok Blanka, Törley Katalin, Nahalka István,…); 18:40 átvonulás az EMMI elé, követelések kifüggesztése

Fekete-Kockás nap – civilek kezdeményezésére az ország bármely településén bárki, bárhol kifejezheti a tiltakozását azzal is, ha valamilyen fekete vagy kockás kabátot, ruhát, inget visel, vagy fekete szalagot tűz a kabátjára, táskájára, az autó antennájára, az iskolák kapujára, kerítésére, ablakaiba, erről készít egy képet, és elküldi az esemény oldalára.

 

A KÖZOKTATÁS TÖRTÉNÉSEI

Közzétették a PISA eredményeket

December 6-án közzétették a 2015-ös PISA mérés eredményeit. A sokkoló eredményekről számos cikk született, ezeket külön sajtószemlében tettük elérhetővé. Kiemelnénk Nahalka István elemzését. A Civil Közoktatási Platform december 19-i rendezvényén teszi közzé elemzését.

Közzétették a TIMSS vizsgálat eredményeit

A TIMSS (Nemzetközi Matematika és Természettudomány Trendvizsgálat) a 4. és 8. évfolyamos tanulók tanterv alapú tudását vizsgálja a matematika és a természettudomány terén. A 2015-ös magyar TIMSS-eredmények valamivel az átlag felett vannak, és lényegileg nem romlottak az utóbbi négy év során. Nőtt azonban a rosszul és a jól teljesítők közötti különbség,  és a negyedik évfolyam végére kialakuló teljesítményszakadékok nálunk a legnagyobbak Európában.

Lázár János a tanárokat hibáztatja a PISA eredmények miatt

A tanárok, a szülők és a diákok körében nagy felháborodást keltett, hogy Lázár János a kormányinfón kijelentette: a rossz eredményekért nem az oktatásirányítás, hanem a tanárok felelnek. A miniszter szerint a kormány megadta a megfelelő keretrendszert, de ezt már nem nekik kellene megtöltenie tartalommal, hanem a tanároknak.

A Magyarországi Szülők Országos Egyesületének tanárokat hibáztató nyilatkozata csak olaj volt a tűzre.

A nyilatkozatokra szülői szervezetek, magánszemélyek és a Független Diákparlament is reagáltak.

Akkorák a bajok, hogy ezt már a Nemzeti Pedagógus Kar sem hagyja szó nélkül

A Nemzeti Pedagógus Kar december 10-i küldöttgyűlése több, a pedagógustársadalmat érintő ügyben a kormány intézkedéseit és oktatáspolitikáját bíráló állásfoglalást fogadott el. Ezekben felhívta a figyelmet a pedagógusok bérezésével, a pedagógus álláshelyek betöltésével és az MA-végzettségekkel kapcsolatos anomáliákra, illetve kijelentette, hogy közoktatás problémáinak megoldása érdekében az ad hoc intézkedések helyett átfogó célkitűzések kialakítására, paradigmaváltásra van szükség.

Balog Zoltán meghallgatása és felháborító magatartása az Igazságügyi Bizottságban

December 5-én került sor Balog Zoltánnak, mint az emberi jogi, civil és egyházi kérdésekért felelős miniszternek a meghallgatására az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságában. A meghallgatás során Kész Zoltán független képviselő fel kívánta tenni a Civil Közoktatási Platform kérdéseit a szegregációval és a civilek döntés-előkészítésbe való bevonásával kapcsolatban, azonban a miniszter megtagadta a választ. A témáról CKP hírei között olvashat bővebben.  

Parlamenti vitanap a közoktatásról

Érdektelenségbe fulladt az Országgyűlés november 28-i közoktatási vitanapja.  A PISA-eredmények tükrében megmosolyogtató Halász János kijelentése, miszerint a vitanapnak semmi értelme, hiszen tavasszal ellentétben "ma nyugalom van, a pedagógusok megbecsültek, a gyerekek egyre inkább versenyképes tudást szereznek. "

Titoktartási nyilatkozatot íratnak alá a tanárokkal a szakképzési centrumokban

A Nemzetgazdasági Minisztérium irányítása alá került szakképzési központokban alkalmazott pedagógusoktól titoktartási nyilatkozatot követelnek meg.  Az aláírandó dokumentumban ez áll: A tevékenységem során előttem ismertté vált olyan tényekről, adatokról illetéktelen szervnek vagy személynek tájékoztatást nem adok, melynek kiszolgáltatása az állam, közigazgatási szerv, a munkatársam vagy az állampolgár számára hátrányos vagy jogellenesen előnyös következménnyel járna.

Itt olvashatja szakértőnk véleményét a nyilatkozattétel jogi hátteréről.

Lázár János nyilatkozata az egyházak és a keresztény szellem kiemelt szerepéről

Egy református oktatási intézmény megnyitóján Lázár János kifejtette, hogy az oktatás legfontosabb szereplői az egyházi fenntartású intézmények, az oktatásnak pedig az lehet a legfőbb célja, hogy jó keresztényt és jó magyart neveljen a gyerekekből. A kormány ennek rendeli alá az új Nemzeti alaptantervet és a magyar oktatáspolitika megszervezését. Lázár alaptörvényt sértő megnyilatkozása ellen tiltakozott a Tanítanék Mozgalom, a Pedagógusok Szakszervezete és a Független Diákparlament.

Megszigorították a gyermekvédelmi törvényt

 Mint arról korábban hírt adtunk, jogvédő és szülői civil szervezetek tiltakoztak a gyermekvédelmi törvény átgondolatlan, a szociális és az egészségügyi szakmával nem egyeztetett szigorítása ellen, felhíva a figyelmet arra, hogy inkább a meglévő, megfelelő jogszabályok betartását kellene bizotsítani. A tiltakozások és a módosító indítványok ellenére a módosítást változatlan formában elfogadták.

Jogszabályok és -tervezetek

Az oktatási tárgyú kormányrendeleteket módosító rendelet tervezete elsősorban a háttérintézmények  megszüntetésének és a KLIK átalakításának következményeit igyekszik kezelni.  Ennek során azonban kimondásra kerül, hogy a jogszabály a tankönyvrendelések elfogadásához központi jóváhagyás, a „főKLIK” engedélye szükséges, illetve, hogy az iskolai könyvtáraknak nem juthat pénz  a KELLÓ-nak az OFI beolvasztásából adódó tőkegyarapodásából.

Megjelent az egész életen át tartó tanulásra vonatkozó szakpolitika keretstratégiájának 2014–2020 évekre vonatkozó cselekvési terve, ill. a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2017–2018. évi cselekvési programja (utóbbi tervezetéről korábban véleményt mondtunk)

 

CKP TÖRTÉNÉSEK

Elkészült a Kockás könyv

A CKP december 9-i plenáris gyűlése elfogadta a CKP oktatáspolitikai koncepcióját, a Kockás könyvet. A Van kiút az oktatási katasztrófából alcímű Kockás könyv bemutatására a december 19-i sajtótájékoztatón kerül sor, ettől fogva lesz elérhető a teljes koncepció, annak rövid verziója és lényegének táblázatos összefoglalója a CKP honlapján.

Plenáris gyűlés

A CKP december 9-én tartotta plenáris gyűlését az AKG-ban. A gyűlésen elfogadtuk a Kockás könyvet, határozatot hoztunk a szervezetek anyagi hozzájárulásáról, meghallgattuk az ÜT és a stratégiai partnerek beszámolóit, és beszéltünk a közeljövőre vonatkozó tervekről. A részletes beszámoló itt olvasható. A plenáris gyűlés sajtóközleményt adott ki.

CKP Fórum

November 30-án került sor a CKP konzultációs fórumának második összejövetelére, ahol lehetőség volt a plenáris témáiban az egyeztetésre és beszélgetésre.  A résztvevők általánosságban és fejezetenként is megvitatták a Kockás könyvet.

A következő összejövetel – amely egyben az Operatív munkacsoport gyűlése is – december 21-én (szerdán) 17–20 óráig lesz a CP Házban (1022 Budapest, Bimbó út 3. mfsz. 3.). Téma a 19-i események értékelése és a jövő félév teendői.

A NAT felülvizsgálatával kapcsolatos lépések

Mint arról korábbi hírlevelünkben tudósítottunk, Palkovics László válaszolt a PDSZ kérdéseire a NAT előkészítésével kapcsolatban. 

Az ott szereplő – több témában valótlannak bizonyult – információk alapján szakmai véleményt alakítottunk ki a NAT átalakításának szakmai követelményeiről, és sajtóközleményt adtunk ki a NAT átalakítás folyamatáról.

A PDSZ a CKP állásfoglalásának megfelelő választ küldött Palkovics Lászlónak, szakmai véleményünket pedig eljuttattuk Csépe Valériának, a Kerekasztal NAT-tal foglalkozó munkacsoportja vezetőjének.

Sajtóközlemény a kormány konzultációs gyakorlatáról

A közleményben utaltunk Palkovics Lászlóhoz írt levelünkre, és azokra a levélben kifejtett feltételekre, amelyek mellett az új Köznevelés-startégiai kerekasztal legitim szervezetnek lenne tekinthető. Annak érzékeltetésére, hogy mihez vezet az egyeztetés hiánya a törvénykezésben, példákat hoztunk a követhetetlen, gyakori, felesleges jogszabálymódosításokra.

Nincs válasz a Köznevelés-stratégiai Kerekasztalról írt levelünkre

Palkovics László a mai napig nem válaszolt az új Köznevelés-startégiai kerekasztallal kapcsolatban november 29-én neki személyesen átadott levelünkre, annak ellenére, hogy december 8-án újabb levélben jeleztük, hogy a kérdések tisztázása veszélyezteti a legitim döntés-előkészítési fórum létrehozását.

Levél Andreas Schreiernek, az OECD oktatási igazgatójának

A Köznevelési Kerekasztal november 29-i ülésén részt vett és felszólalt Andreas Schreier, az OECD oktatási igazgatóságának vezetője. Az MTI tudósítása szerint pozitívan nyilatkozott a magyar közoktatásban és szakképzésben elindított változásokról. Az Ügyvivő testület szükségesnek tartotta levélben megkérdezni Schreier urat arról, hogy az MTI tudósítása megfelel-e a valóságnak, valóban jónak tartja-e az OECD, ami Magyarországon történik, és véleményünk szerint ellentétes az OECD irányelveivel.

Megválaszolatlan kérdések és nyílt levél Balog Zoltánnak

Az Országgyűlés Igazságügyi bizottságának december 5-i ülésén Balog Zoltán nem volt hajlandó válaszolni a Kész Zoltán független képviselő által feltett kérdésekre, mivel a képviselő jelezte, hogy azokat a Civil Közoktatási Platform fogalmazta meg.
A CKP  A Miniszter félrenéz – de ez az, amit nem tehet meg című nyílt levélben fejtette ki, miért elfogadhatatlan Balog Zoltán magatartása.

 

SZERVEZETEK HÍREI

Kockás találkozó Szegeden

A budapesti Zöld Kakas Líceum és az ózdi Van Helyed Alapítvány után Szegeden találkoztak a kockáskörök 2016. december 10-én. Meghívott vendégeink, munka- és szervezőtársaink: a szegedi Motiváció Műhely, a Szülői Összefogás, a Független Diákparlament voltak. Bemutatkozásukat, módszertani bemutatójukat kötetlen beszélgetés, tervezés követte. A vitaindító a helyben alakuló összefogást ismertette. Az eseményről itt található részletesebb beszámoló.

Tanítanék Mozgalom

A Tanítanék december 19-én gyertyagyújtással emlékezik meg a Köznevelési törvény elfogadásának 5. évfordulójáról. Részetek a Tanítanék Facebook oldalán.

A CKP Plenáris gyűlésén a Tanítanék tájékoztatójában elmondta, hogy a mozgalom jelenlegi hármas célkitűzése: hálózatépítés, akciók (kiemelt figyelemmel a szeméyi felelősség kérdékörére), és a pozitív alternatíva felmutatása.

Hálózat a Tanszabadságért (HAT)

A Hálózat a Tanszabadságért (HAT) december 19-én 18 órától, a demonstrációba illeszkedően Retro Fogadóórát tart, úgy, ahogy tette ezt 5 évvel ezelőtt, mint a közoktatási törvény elfogadása elleni tiltakozásként elsőként szerveződött civil csoport. 

Lépjünk, hogy Léphessenek!

December 3-án  Fogyatékkal élők világnapján Szegeden 150 diák, aktivista állt össze élő lánccá a Dugonics tértől a Széchenyi térig. Az akció szlogenje: "A sokféleség érték, a sokszínűség cél". A résztvevők felhívták a figyelmet egymás elfogadásának, tiszteletének fontosságára.

 

SAJTÓSZEMLE