Home MagunkrólSzervezet Plenáris gyűlést tartott a CKP

Plenáris gyűlést tartott a CKP

2016-12-17

A gyűlés elfogadta a CKP oktatáspolitikai koncepcióját tartalmazó Kockás könyvet, határozatot hozott a szervezetek anyagi hozzájárulásáról, meghallgatta az ÜT és a stratégiai partnerek beszámolóit, és megbeszélte a közeljövőre vonatkozó terveket.

Napirend előtt a Plenáris Gyűlés megemlékezett Krasznai Gáborról, aki a CKP operatív munkacsoport vezetője, a Szülői Összefogás és több más kezdeményezés aktivistája volt és aki  tragikus hirtelenséggel ez év november 2-án hunyt el. 

A napirend elfogadása előtt Ercse Kriszta szóvivő kérte a Plenárist a sajtó tájékoztatásához szükséges felhatalmazásra.

 1. napirendi pont: Kockás könyv, előterjesztő Nahalka István

Korábban a CKP közgyűlés bízta meg az 3. munkacsoportot, hogy alkosson meg egy rendszerszintű problémákkal foglalkozó szakanyagot. Féléves munkát követően előállt egy koncepció, amely a CKP alapértékei és alapelvei alapján 7 területen fogalmazza meg a CKP álláspontját:

 

A CKP alapértékei:

A CKP alapelvei:

1.         személyközpontúság,

1.         társadalmasított oktatáspolitika,

2.         esélyegyenlőség,

2.         alanyi jogú részvétel a közfeladat-ellátásban,

3.         kompetenciafejlesztés,

3.         diszkriminációmentesség,

4.         demokratikus működés,

4.         esély- és feltételteremtés,

5.         autonómia és elszámoltathatóság,

5.         kor- és időszerűség,

6.         átjárhatóság és zsákutcamentesség.

6.         folyamatos megújulás,

 

7.         szubszidiaritás

 

8.         hatékonyság és eredményesség.

 

 

A Kockás könyv témakörei:

 1. oktatási ügyek társadalmi egyeztetése,
 2. intézményi és pedagógusi autonómia,
 3. oktatási ráfordítások,
 4. esélyegyenlőség, szelekció, szegregáció,
 5. ,
 6. ,
 7. intézmények és pedagógusok értékelése.

 

A koncepció a munkacsoport egyeztetések után egy CKP fórum keretében is megvitatásra került, a Plenáris ennek megfelelően már csak elvi kérdésekben nyilatkozott meg és a koncepció egyhangú elfogadását követően megbízta az előterjesztőt és a 3. munkacsoportot, hogy a felvetéseket az anyagba építse be.

Van tehát elfogadott közoktatási koncepciója a CKP-nak. További feladat ennek nyilvánosságra hozatala, terjesztése. Ennek keretében a CKP a koncepciót (később pontosított formátumokban és példányszámokban) nyomtatott formában is ki fogja adni.

 

 1. napirendi pont: Operatív munkacsoport beszámolója

A Plenáris tájékoztatót hallgatott meg az operatív munkacsoportban a legutóbbi Plenáris óta végzett munkáról, a bekövetkezett változásokról. Az operatív munkacsoportot Krasznai Gábor tragikus halálát követően a csoport korábban megválasztott helyettes koordinátora Csordás Anett vezeti, munkáját Juhász Edina és Neubauer István segíti.

A csoport következő találkozójára 2016. dec. 21-én kerül sor. (17 óra, Bimbó út)

A napirendi pont szavazást nem igényelt.

 

 1. napirendi pont: Beszámolók

A napirendi pontban Beszámolt a legutóbbi Plenáris óta végzett munkáról és a közeljövő terveiről számolt be a Tanítanék Mozgalom, a PDSZ, a PSZ valamint a Független Diákparlament képviselője. A napirendi pont szavazást nem igényelt.

 

4.   napirendi pont: Szervezeti kérdések – Nahalka István

A Plenáris 19 igen 2 tartózkodás mellett elfogadta annak szükségességét, hogy a CKP feladatai ellátásához a civil törvénnyel összhangban háttér szervezetet hozzon létre, amely a CKP működtetését, pályázati részvételeit és a társadalmi egyeztetésben való részvételéhez szükséges formális feltételeket biztosítja anélkül, hogy bármelyik CKP tagszervezetnek formálisan be kellene lépnie egy új szervezetbe, vagy alá-fölérendeltségi viszonyba kerülne vele. A Plenáris határozott a tagszervezetekre érvényes havi támogatásról is. A szervezeti kérdések előterjesztést a Plenáris ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással elfogadta.

 

5.   napirendi pont: Tájékoztatók

Orsós János tájékoztatójában A CKP figyelmébe ajánlotta az EFOP-3.1.5.-16 kiemelt pályázati programot. A kérdést első körben az azonnali munkacsoport vizsgálja, új munkacsoportra javaslatot is ez a munkacsoport tesz majd szükség szerint.

 

Tervezés alatt álló ügyek

Ercse Kriszta tájékoztatta a Plenárist arról, hogy

 • az Operatív munkacsoport erőforrás hiányában továbbra is várja a segíteni kész aktivistákat.
 • Dec. 19-én több CKP eseményre is sor kerül: PISA eredmények értékelése – médiamegjelenéssel (hangsúlyok: okok, következmények, felelősök), 11-13 óra: Panelbeszélgetés – tágabb kontextus kialakításával, nyilvánosan (tervezett meghívottak: Ferge Zsuzsa…), 18 óra: Csatlakozás a tanítanék Parlament előtti eseményéhez
 • 2017 januárjában – zárt térben tartandó rendezvényt tervezünk, ami a CKP szervezetek és céljaik közös jegyeit segítene kidomborítani vásári, fieszta jelleggel. Cél felkérni és serkenteni CKP tagjainkat, hogy jöjjenek logóikkal, tevékenységük megjelenítésével, slide-okkal és embereikkel. (A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva)
 • A Kockás könyv megismertetése-terjesztése folytatódik. Ennek során egyrészt más-más megközelítéssel, nyelvezettel kell a különböző iskolahasználói csoportok felé fordulni, másrészt a folyamat részeként létrejön egy ú.n. CKP Akadémia, harmadrészt a disszemináció a hálózat építésével párhuzamosan hólabda módszerrel történik majd a pedagógus problémák kiemelésével, széleskörű társadalmi egyeztetés szimulálásával, videó melléklettel.

A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás is elhangzott. Elhangzott, hogy a közoktatásban már nem kérdés, hogy rossz az irány, mert már a szakadékban vagyunk. Elhangzott, hogy SNI-s szülőktől a CSeve mintegy 510 kérdőívet gyűjtött be – dolgoz fel, melynek eredményét Palkovicsnak nyilvánosan adják át, ennek kommunikációjában kérnek segítséget. A könyvtárostanárok a disszeminációra részeként javasolják minden felhasználónak, hogy „fordítsa” le a saját területe nyelvére a Kockás Könyvet. Elhangzott, hogy Kockás Könyvet gyorsan és több fronton kell propagálni, akár a pártok felé is nyitva. Elhangzott, hogy a maga a KK lehet egy kormányzati ciklusokon átívelő alap, ami adott esetben ki is válthatja a pártok oktatáspolitikai anyagait. A KK terjedni fog politikai körökben is, az alap meglehet ahhoz, hogy a pártok kialakíthassák a véleményüket. Feladni nem kell a politikával való kapcsolattartást, de mérlegelni folyamatosan kell, mert pl. a HAT immáron 5 éve tartja életben sikerrel az oppozíciós alapállást.

 

6.   napirendi pont: Beszámoló az ÜT munkájáról a két plenáris közötti időszakban

Juhász Ágnes a beszámolóban felsorolta, hogy az ÜT milyen területeken tevékenykedett: hírlevelek, állásfoglalások, nyílt levelek, kérdések összeállítása egy képviselő részére (a miniszter megfutamodott a válaszok elől), OECD igazgatónak levél, Agora konferencián részvétel (Hajdúszoboszló), a CKP szervezetekkel kapcsolat megújítása (hogy a CKP szervezeti együttműködő fórumként i működjön), IT feladatok végzése (ehhez jól jön minden segítség), KK előkészítési munkálatok, beérkezett reflexiók kezelése, Operatív m.cs. új felállásának segítése, CKP – Tanítanék folyamatos egyeztetések, egy szakértői regisztrációs gyűjtőív összeállításának megkezdése.

Amiben továbbra is sokat kell még tenni : a CKP neve még mindig nem brand és egyelőre nem vagyunk abban a helyzetben, hogy létrehozzunk egy olyan oktatási információs szolgálatot (portált stb.), mely szakmai etalonként működne. A szóvivőválasztást következő alkalomra kellett halasztani (bár ehhez most már van egy kompetencia és egy jelöltlista is.)