Home HírekHírek A Gyermekjogi Civil Koalíció gyermekvédelmi 12 pontja

A Gyermekjogi Civil Koalíció gyermekvédelmi 12 pontja

2024-03-06

Átfogó javaslatcsomagot dolgozott ki a Gyermekjogi Civil Koalíció a gyermekvédelem és az ahhoz szorosan kapcsolódó egyéb ágazatok reformjának előkészítéséhez. A Kormány által nemrég bejelentett, a gyermekvédelmet érintő törvénymódosítás megalapozásához széleskörű civil egyeztetést követően készült el a javaslatcsomag, amely 12 átfogó pontban összegzi a gyermekvédelemben tapasztalható legsúlyosabb, a gyermekeket leginkább veszélyeztető problémákat,  vagyis  azt, hogy a gyermekvédelmi rendszerben dolgozó szakembereknek egyre lehetetlenebb körülmények között kell helytállniuk,  fokozottan nehéz helyzetben vannak  a családból kiemelt gyermekek és a  rendszer működésének alapvető infrastrukturális, humán és pénzügyi feltételei  hiányoznak.

„MIT KÍVÁN A MAGYAR GYERMEKVÉDELEM”: A Gyermekjogi Civil Koalíció 12 pontja:

 1. A mindenkori Kormány – az érintettek, valamint szakmai és civil szervezetek bevonásával – dolgozzon ki átfogó́ gyermekjogi stratégiát, ehhez kapcsolódó cselekvési tervet és biztosítsa az 1997. évi Gyermekvédelmi törvény végrehajtását! 
 2. Integrált, szakmailag magas színvonalú, átlátható gyermekjóléti és gyermekvédelmi szakirányítást és területi munkát!
 3. A gyermekvédelem megfelelő finanszírozását, gyermekközpontú költségvetést, a mindenkori GDP legalább 3%-át fordítsák a családokra és a gyerekre!
 4. Önálló Gyermekjogi Ombudsmant, valamint független szakmai testület létrehozását, amely a gyermekek jogainak területén végzett tevékenységek átfogó monitorozásáért, minőségbiztosításáért felel.
 5. A gyermekvédelmi rendszerben dolgozó, valamint a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó szakemberek és más segítők anyagi megbecsülését, megfelelő kiválasztását, felkészítését, támogatását és rendszeres ellenőrzését!
 6. A gyermekvédelmi rendszer túlterheltségének megszüntetését, a megfelelő működéshez elegendő erőforrások, így többek között férőhelyek és szakemberek biztosítását! 
 7. Hatékony megelőzést, korai támogatást, beavatkozást, a gyermekjóléti szolgáltatás “kapuőri” funkciójának érvényesítését! 
 8. A fokozottan sérülékeny gyermekcsoportok hatékony védelmének biztosítását!
 9. A bántalmazás, elhanyagolás minden formájának a megelőzését, a gyermekbántalmazási esetek kivizsgálását és az eredmények, megállapítások, következmények nyilvánossá tételét!
 10. A gyermekvédelmi szakellátás működésének átláthatóvá tételét, traumatudatos szemléletmód kialakítását!
 11. Gyermekrészvételt! A gyermekek tájékoztatását – életkoruknak, fejlettségi szintjüknek megfelelő – bevonását az őket érintő döntésekbe, valamint a gyermekek érdekképviseletének hatékonyabbá tételét!
 12. A gyermeki jogok megismertetését a gyerekekkel, családtagokkal, szakemberekkel és a legtágabb közvéleménnyel a minél szélesebb körű alkalmazás érdekében.

A Gyermekjogi Civil Koalícióban szakértőként a Civil Közoktatási Platform is részt vesz, a mostani 12 ponthoz aláíróként is csatlakoztunk.

A javaslatcsomag továbbításra került Pintér Sándor belügyminiszternek és Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkárnak, akik egyúttal az UNICEF-fel közös szakmai fórumra is meghívást kaptak.

A részletes szakmai javaslatcsomag ezen a linken olvasható el.