Home MagunkrólSzervezet A CKP 2024. évi stratégiája

A CKP 2024. évi stratégiája

2024-02-20

A CKP stratégiai tervezésekor az alábbiakat tartjuk szem előtt

 • a Plenáris által elfogadott stratégia orientálja az Ügyvivő Testület plenárisok közötti munkáját és döntéseit
 • a CKP, mint az oktatás területén érdekelt és működő szervezetek számára létrehozott platform (ernyőszervezet) oktatási, oktatásszakmai területen látja a kompetenciáit;
 • tevékenységei és kijelölt céljai mindenkor meg kell feleljenek a megalakulásakor konszenzuálisan deklarált Alapértékeinek, melyek a később megfogalmazott Küldetésnyilatkozatnak is részei.

Eddigi stratégiai irányok

A stratégiai irányvonalak nem szükségszerűen változtak -és változnak- plenáristól plenárisig. Akkor javasol az ÜT új megfontolásokat, és/vagy a korábbiak felülvizsgálatát, amikor a szűkebb (oktatási) vagy tágabb (társadalmi) helyzet olyan módon változik meg, hogy a CKP részéről is indokolt az alkalmazkodás.

Mi mindent tekintettünk eddig tevékenységeinket tervező fő csapásoknak? (piros színnel jelöljük, ami már nem aktuális)

 • Konstruktív kritikák megfogalmazása a kormányzat illetékes szervezetei számára, mely tárgyalások kezdeményezését is jelenti
 • Kommunikáció a nyilvánossággal – a szakmai szükségletekről
 • Értelmező kommunikáció a nyilvánossággal (a kormányzati tevékenység várható következményeiről)
  • az utóbbi két pontot a továbbiakban összevonva, mint edukációs tevékenység* fogjuk jelezni
 • Nyomásgyakorlás
  • a kormányra
  • további oktatásban érintett szervezetekkel
  • kormányzati ambíciókka rendelkező politikai pártokkal
 • Szakmai segítség, szemléletformálás
  • mindazon civil szervezetek számára, akik az oktatással kapcsolatban megnyilvánulnak és tevékenykednek
  • kormányzati ambíciókkal bíró politikai pártok számára
 • Oktatási szereplők számára szakmai diskurzus lehetőségének biztosítása (szakértők, civilek, szakpolitikusok)
 • Szakmai anyagok (elemzés, vélemények, állásfoglalások, javaslatok) létrehozása, azok disszeminációja
 • Médiajelenlét növelése
 • A CKP belső kohéziójának és aktivitásának erősítése
 • A CKP financiális helyzetének fenntartható biztosítása

* Az edukációs tevékenység a CKP számára az egyik leginkább értékeinkhez, szakmai meggyőződéseinkhez kötődő vonal. Több alkalommal hangsúlyoztuk, hogy nem csupán a demokrácia, a demokratizálódás, azaz az emberi jogokat, igazságosságot, méltányosságot prioritásnak tekintő társadalmi működés kialakulásának ösztönzése, hanem tudományos megfontolások alapján is a társadalmasítást, mint a részvételiség egy kiemelten jelentős formáját kívánjuk hangsúlyozni. Egy sokak életét érintő döntés kialakításában alapvető, hogy az érintetteknek (legyen szó kisebb csoportokról -osztály, család, lakóközösség-, vagy az egész társadalomról) legyen módjuk és alkalmuk véleményüket, tudásukat becsatornázni. Ahhoz azonban, hogy ők maguk is felelős döntést legyenek képesek hozni, biztosítani kell számukra a szükséges mennyiségű és minőségű információkhoz való hozzáférést – és ha szükséges, ezek feldolgozását, értelmezését.

A fentebb sorolt törekvések érvényessége többségében a mai napig megkérdőjelezhetetlen. Ugyanakkor két fő szempont alapján mindenképpen főbb prioritásokat kell kijelölnünk (egyrészt egy adott időszak tendenciáit, társadalmi mozgásait, szükségleteit, másrészt még inkább a CKP szűkös erőforrásait figyelembe véve).

A jelen szükségletei és feladatai

Az elmúlt nyolc évben, de a legutolsó plenáris óta is változtak a körülmények; az oktatás állapota, jelentősége talán hangsúlyosabb a köztudatban – sajnálatosan ez zömmel a kormányzati tevékenység következtében folyamatosan kumuláló, a mindennapokban is országszerte érzékelhető súlyos működési deficitnek köszönhető. A társadalom most már jól érzékelhető aránya – különböző társadalmi és szereplőcsoportok – tisztában van a helyzet és a körülmények súlyosságával, és számos esetben hajlandó is ezt aktívan kinyilvánítani.

Érintett szereplők csoportjainak egyre jobb minőségű együttműködése alakul az aktivizmus területén, és ez az egyre szélesedő koalíció egyre kreatívabb módon, egyre több(féle) elérésre képes – ez igaz úgy a mozgósítás, amint ahogy a támogatói entitások terén.

Mindezt figyelembe véve a CKP legfontosabb stratégiai feladatai közé az alábbiakat sorolja:

 • Edukációs tevékenység (beleértve a szemléletformálást)
  • szélesebb nyilvánosság
  • oktatási szereplők
  • civil szervezetek
  • politikai szereplők (beleértve a nyomásgyakorlást)
 • Szakmai támogatások biztosítása
  • civil szervezetek
  • politikai szereplők
  • igény esetén oktatási szereplők
 • Szakmai anyagok (elemzés, vélemények, állásfoglalások, javaslatok) létrehozása, szakmai diskurzusok kezdeményezése
 • Médiajelenlét
 • CKP belső viszonyainak, aktivitásának növeléseű
 • CKP ismertségének, szervezeti és aktivista résztvevőszámának, erkölcsi és anyagi támogatottságának növelése

Figyelembe véve, hogy a júniusi választások eredményei minden bizonnyal egyelőre nem látható változásokat is jelenthetnek, a konkrét tevékenységekkel kapcsolatos terveink addig szólnak. Ezek között a választáshoz szorosabban kötődő oktatási érték- és érdekképviseletre kívánunk koncentrálni (választásokon induló szereplők oktatási szempontú aktivitásának ösztönzése).