Home MagunkrólSzervezet Beszámoló a CKP 2023. évi plenáris gyűléséről

Beszámoló a CKP 2023. évi plenáris gyűléséről

2024-02-19

A CKP plenáris gyűlése 2023. február 16-án, pénteken került megrendezésre. A találkozón 19 tagszervezet képviseltette magát.

Az ülésen Dömsödy Andrea, az Ügyvivő Testület koordinátora ismertette az ÜT beszámolóját a 2023-as év szervezeti kérdéseiről, a CKP szakmai, kommunikációs és mozgalmi tevékenységéről, projektjeiről, valamint a Testület által felvetett szervezeti problémákról. Ercse Kriszta, az ÜT tagja és a CKP szóvivője külön felhívta a tagszervezetek figyelmét arra, hogy ismerjék meg és használják a CKP szakmai anyagait. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének képviselője, Komjáthy Anna megköszönte a CKP-nak a Sztrájktérkép elkészítését, mely széles körben lehetővé tette az oktatásügyi tiltakozások követését, számontartását.

Nahalka István, az ÜT tagja, illetve az Alapítvány a Tanszabadságért kuratóriumának elnöke beszámolt a CKP pénzügyi helyzetéről. Az alapítvány helyzete a jövőben változni fog, sokkal szorosabban kötődik majd a CKP-hoz. A kuratóriumi elnöki feladatokat a jövőben Juhász Ágnes veszi át. A CKP-nak összességében nőttek a bevételei, hiszen idén már szervezetektől is kap támogatást. Adminisztratív pénzügyi gondok nem voltak az évben, szabályos volt a működés (egy mulasztást pótlással sikerült megoldani). A szintlépéshez további forrásokra van szükség. Jó hír viszont, hogy az Alapítvány 2024-től jogosult a személyi jövedelemadók 1%-ának fogadására.

Juhász Ágnes az ÜT nevében vezette fel a Testület javaslatait a működési módban tett változtatásokra. A jelenlévők egyhangúlag elfogadták a gyakorlatban nem létező Akció munkacsoport megszűnését. A következő javaslat az ÜT-beli tagságokra vonatkozott. Ismét egyhangú szavazás alapján a jövőben az ÜT-nek tagja lehet a szülői és a diákszervezetek egy-egy, az érintett szervezetek konszenzussal delegált képviselője is. A szóvivők száma a kezdeti háromról már régen lecsökkent, jelenleg a CKP-nak egy szóvivője van. Az ÜT éppen ezért javasolta, hogy ez a működési szabályzatban is jelenjen meg – a valós működést leképező módon továbbá rögzítésre került az is, hogy amennyiben az adott megkeresés fókusza azt indokolttá teszi, a szóvivő a kérdéses terület szakértőjével összeköti a sajtó képviselőjét. A CKP és az Alapítvány a Tanszabadságért az eddiginél is szorosabbra fűzi a viszonyt, hiszen az alapítvány nevében is megjelenik majd a szervezet. Ennek legfontosabb oka, hogy a CKP nem jogi személy, így adományokat nem fogadhat, és a különböző pályázatok lebonyolításakor is ez gondot okozhat. Az alapítvány új neve CKP Alapítvány a Tanszabadságért lett. A CKP és az Alapítvány kapcsolata bekerült az alapító okiratba, de az ÜT szükségesnek látja, hogy a működési módba is bekerüljön.  A működési móddal kapcsolatban tett módosítások mindegyikét a plenáris ülésen jelenlévő szervezetek egyhangúlag elfogadták.

Az ÜT javaslatainak megtárgyalása után Ercse Kriszta, a CKP szóvivője ismertette a szervezet stratégiai irányát a 2024-es évreBajomi Iván, az OHA képviselője javaslatot tesz arra, hogy a stratégiában a „[…] szakmai anyagok létrehozása” szövegrésznél zárójelben kerüljenek felsorolásra a konkrét szakmai anyagok, amiket a CKP létrehoz. A kiegészítéssel együtt a vonatkozó szövegrész: „[…] szakmai anyagok (elemzés, vélemények, állásfoglalások, javaslatok) létrehozása” lett, ezt a plenárison részt vevő szervezetek képviselői egyhangúlag elfogadják. Mivel a stratégiai irányok további kifejtésére és meghatározására nagy igény mutatkozik a résztvevő szervezetek részéről, így Lukács András (Humán Platform) javaslatot tesz arra, hogy egy későbbi időpontban részletesen is legyen alkalom beszélni a stratégiai pontokról. A résztvevők ezt a javaslatot egyhangúlag elfogadták.

Ercse Kriszta ismertette a CKP állásfoglalását a 2024. évi választásokkal kapcsolatban, amely a CKP honlapján nyilvánosságra is kerül. A plenáris ülés résztvevői egyhangúlag megszavazták az állásfoglalást.

A plenáris ülés utolsó napirendi pontjaként a témafelelősök beszámoltak elindított, illetve tervezett programokról és projektekről. Pilz Olivér, a Tanítanék képviselője beszélt a CKP és a Tanítanék közös konferenciájáról (a Magyar Önkormányzatok Szövetsége és az Európai Bizottság képviselője bevonásával), mely áprilisban lesz, és elsődleges célja, hogy az EU és az önkormányzatok oktatási területen való mozgásterét, lehetőségeit mérje fel. Ercse Kriszta elmondta, hogy ez a konferencia egy nagyobb sorozat része, a következő eseménye pedig az ELEGY-konferencia (a 2022-es országgyűlési választások előtt, ellenzéki pártokkal közösen oktatási együttműködést szervezett a CKP Nahalka István és Radó Péter vezetésével, ebből született egy száz pontos szakmai koncepció, ezt a részanyagokkal együtt a CKP egy kiadvánnyá dolgozza és konferenciát szervez köré). Komjáthy Anna felhívta a figyelmet a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete által szervezett konferenciára, ahol az önkormányzati és Európa Parlamenti választásokra való tekintettel ajánlások, elvárásrendszerek megfogalmazása lesz a cél politikai jelöltek részére. A sorozatot a Tanítanék Évértékelő konferenciája nyitja, melyen a CKP szintén részt vesz. Dömsödy Andrea és Nahalka István beszámoltak a CKP és a Tanítanék közös, Önfejlesztő Közösségek című projektjének aktuális állásáról: február 17-én indulnak az első, online alkalmak a Tanítanék szervezésében. A meglévő öt mellett további kilenc téma van kidolgozás alatt. 

Bajomi Iván az OHA képviseletében beszámolt arról, hogy az OHA szervezésében beszélgetéssorozat indul tavasz végén, amibe CKP szervezetek is bekapcsolódhatnak. Téma: a részvételiség megoldásai a rendszerváltás után; a beszélgetés egyrészt a nemzetközi tapasztalatokról, másrészt a magyarországi társadalmi párbeszédről szól, az intézményrendszerek kívánatos modelljeivel. A Könyvtárostanárok Egyesülete szervez közösségi tudománnyal kapcsolatos előadásokat könyvtárakba, iskolákba – számol be róla a szervezet képviseletében Dömsödy Andrea. Vargháné Tóth Erzsébet a Magyar Óvodapedagógiai Egyesület nevében hívta fel a figyelmet az általuk szervezett Mondd el! fórumokról, melynek célja, hogy az óvodapedagógusok saját élményeiket meséljék el – ez nemcsak feszültséglevezetés, hanem szakmai program is. A beszámolókat anonim módon lejegyzik, írásban is várják a történeteket, amiket összegyűjtenek, és később egy mindenki számára elérhető anyagot szerkesztenek belőle, Budapesten és Miskolcon pedig szakértői konferenciát szerveznek. 

A plenáris ülés zárásaként Nahalka István felhívta a résztvevők figyelmét, hogy megalakult a Nevelésügyi Kormánybiztosság, melynek egyik tagja, Orbán Balázs a Kommentár folyóirat 2023. decemberi számában megírta, hogy „[…] a magyar oktatásban konzervatív fordulatra van szükség”.

A plenáris ülés részleteit a jegyzőkönyvből lehet megismerni.