Home Egyéb A diszkrimináció csökkentését célzó törvényjavaslat konkrét problémái

A diszkrimináció csökkentését célzó törvényjavaslat konkrét problémái

2023-10-07

 1. A problémamegoldás ismét a büntetés. A szegregáció megelőzésére vonatkozóan a
  köznevelési törvény tartalmaz egy passzust már, amely csak egy lágy szabály arra, hogy az
  iskolák társadalmi összetétele nem térhet el jelentős mértékben a településre jellemző
  összetételtől. Egyrészt a most kemény szabályt megalkotni szándékozó oktatásirányítás
  deklarált egy gyakorlatilag semmit nem érő szabályt, másrészt ugyanez az oktatásirányítás
  nem tartatta be következetesen még azt a nagyon gyenge szabályt sem, úgyhogy ez a
  mostani lépés erkölcstelen. Az oktatásirányításban dolgozók, különösen a vezetők mikor
  kapnak büntetést azért, mert a köznevelési törvény előírásaival ellentétben engedték, hogy
  súlyos szegregáció alakuljon ki az országban nagyon sok helyen, sőt, az iskoláknak az
  egyházakhoz történő átjátszásával ezt a folyamatot még elő is segítették?
 2. Miért veszik ki az oktatásra fordított támogatásokból ezeket a tíz százalékokat? Bent kellene
  tartani, ha egyáltalán szükség van erre az intézkedésre.
 3. Az iskola költségvetésének 10%-kal való csökkentése nehezen értelmezhető, az iskoláknak
  nincs költségvetésük. Az országos költségvetés számítása során globálisan veszik figyelembe
  a tankerületekben ellátandó feladatokat. Mi biztosítja, hogy a tankerület nem teríti szét a
  „büntetést”? De egyáltalán, miképpen érvényesíti a büntetést az állam a nem a saját
  fenntartása alatt működő iskolákkal szemben? A tervezet 1. § (1) bekezdésében az szerepel,
  hogy a kormány a központi költségvetésben a köznevelési intézmények költségvetését
  nyújtja be, de ez nem felel meg a valóságnak.
 4. A pedagóguselvándorlás, valamint a fiatalok tartózkodása ettől a területtől elsősorban a
  bérek alacsony volta miatt alakult ki. A törvény végrehajtásának hatására az iskolák egy
  részében majd tovább csökken, ezúttal már nominálisan is a bér. Ennek további elvándorlás
  lesz az eredménye.
 5. Az egyházi iskolákra is vonatkozna a törvény, azonban a dologi kiadásokra az állam által az
  egyházi intézményeknek nyújtott, nagy összegű, külön juttatások sokkal elviselhetőbbé teszik
  számukra a 10%-os csökkenést, ami a három történelmi egyház iskolái közül nagyon sok
  esetben egyébként be fog következni. Nincs kizárva, hogy külön megállapodás keretében az
  egyházak még az eddigieknél is nagyobb támogatásokat fognak kapni az államtól.
 6. A HH arány ma már nem megfelelő indikátora a szegregációnak.
 7. Egy már kialakult összetétel az első osztály után már nehezen megváltoztatható.
 8. A nagyobb városokban (és különösen Budapesten) szélsőséges helyzetek alakulhatnak ki. A
  beiskolázási körzetek nagyjából determinálják, hogy milyen a társadalmi összetétel az
  iskolákban. A Rózsadombon biztosan el kellene vonni a 10%-ot, vagyis elég radikálisan hozzá
  kellene nyúlni a körzethatárokhoz, ha el akarnák kerülni a büntetést. Sok gyereknek kellene
  akár sokkal messzebbre iskolába járnia, mint most. Ez utóbbi nem csak a magasabb, hanem
  az alacsonyabb státuszú családok gyermekeire is igaz.
 9. Ehhez kapcsolódik, hogy a törvényjavaslat semmit nem szól az iskolakörzetek
  megváltoztatásáról, a nem állami iskolák beiskolázásával kapcsolatos szükségessé váló
  változtatásokról, és semmit nem szól a hat- és nyolc évfolyamos gimnáziumok 5-8.
  évfolyamainak helyzetéről (azokra is vonatkozik?).
 10. A szegregáció nemcsak az iskolák közötti, a szelekcióval összefüggő jelenség, hanem
  intézményeken belül is komoly szegregációs folyamatok zajlanak. Addig, amíg nem
  komplexen kezeli ezt a két folyamatot az oktatáspolitika, megvan a veszélye annak,
  hogy az egyik szegregációs „módszer” alkalmazása esetleg visszaszorul, de megnőhet a másik
  alkalmazásának gyakorisága és „erőssége”. Emögött elsősorban az áll, hogy a szülők egy
  meglehetősen nagy hányada számára maga a szegregációs folyamat, pontosabban a saját
  gyermekeik mások kárára történő jobb helyzetbe hozása elemi törekvés.

Ha a hatalom valóban kezdeni akarna valamit a szegregációval, elsősorban a következőkre lenne
szükség:
-Rendkívül alapos kutatómunkával elkezdeni egy deszegregációs politika kialakítását.
 Egy deszegregációs politika megfogalmazása érdemi, alapos társadalmi egyeztetési folyamat
után.
– Az iskolastruktúra átalakítása, ugyanis a szegregáció igazi letéteményesei a szakképzés korai
kezdete, a hat- és nyolc évfolyamos gimnáziumok, a nyelvi előkészítő évfolyamok, a
tagozatos és emelt szintű oktatás.
– A „kisiskola probléma” értelmes megoldási alternatíváinak felvázolása.
– Hozzá kell nyúlni a spontán és a beiskolázásokkal szervezett szegregáció témaköréhez is (a
törvényjavaslat is ezt teszi), de ezzel a problémával akkor tudunk igazán kezdeni valamit, ha a
magyar iskolák egy közel egyforma, magas színvonalat tudnak produkálni. Vagyis e probléma
megoldása az egész „nagy iskolai reform” függvénye.