Home HírekHírek A PDSZ XXVII. KONGRESSZUSÁNAK HATÁROZATAI

A PDSZ XXVII. KONGRESSZUSÁNAK HATÁROZATAI

2023-05-30

A PDSZ  kongresszusán olyan  határozatokat fogadtak el, amelyek megerősítik a PSZ-szel való együttműködést. A PDSZ követeli a munka világából már eltűnt reprezentativitás visszavonását, elutasítja a teljesítményértékelési rendszer tervezetét, és lépéseket határozott el a státusztörvénnyel kapcsolatban

A HATÁROZATOK

  • A PDSZ Kongresszusa megerősíti a PSZ kongresszusa által elfogadott követeléseket (vonják vissza a státusztörvényt, folyjon tovább a munka a sztrájkbizottságban, azonnali béremelés a pedagógusoknak, oktatóknak és nevelést, oktatást közvetlenül segítőknek, sztrájkjog korlátozásának megszüntetése, oktatási reform, pedagógusképzés, önálló oktatási minisztérium, az oktatásra fordított összegek arányának növelése a GDP-ben, presztízsemelés, társadalmi béke helyreállítása).
  • A PDSZ Kongresszusa követeli, hogy a kormány a státusztörvény beterjesztésre tervezett szövegét a törvényhez csatlakozó végrehajtási rendelettel együtt beterjesztés előtt hozza nyilvánosságra, egyeztesse a szakszervezetekkel.
  • A PDSZ Kongresszusa elutasítja a Teljesítményértékelési Rendszer kormány által ismertté tett tervezetét, és olyan új bérrendezést javasol, amelyben az illetmény emelését jogszabályok garantálják, továbbá egy új tervezet kialakítása során, már annak kezdetétől vonják be a szakszervezeteket.
  • A PDSZ kongresszusa felkéri az Országos Választmányt, hogy a státusztörvény visszavonása érdekében forduljon az Európai Bizottsághoz. Hívja fel a Bizottság figyelmét arra, hogy ez a törvény ellentétes a kormány Unió felé tett vállalásaival. Követeljük a kormánytól, hogy az EFOP Pluszban foglaltaknak megfelelően, a jelenlegi jogszabályok módosításával biztosítsa a vállalt illetményemelést, különítsen el differenciálásra forrást, ezzel tegye vonzóvá a pedagóguspályát!
  • A PDSZ Kongresszusa nem tartja elfogadhatónak a szakszervezeti jogok korlátozását és egyben követeli, hogy a kormány törölje el a szakszervezetek reprezentativitásának mérését, mivel a mérés diszkriminatív, szakszervezetellenes és nem tükrözi a szakszervezetek valódi támogatottságát.

Bővebben a nedolgozzingyen.hu-n tájékozódhat.