Home Agóraoktatás A szakképzés magyarországi története és jelenlegi
szabályozása, helyzete