Home Egyéb Sürgős, elengedhetetlen intézkedések a 9 pont szellemében

Sürgős, elengedhetetlen intézkedések a 9 pont szellemében

2022-12-15

Pintér Sándornak írt nyílt levelünkben felsoroltuk azokat a sürgős, elengedhetetlen intézkedéseket, amelyeket még a követelt rendszerszintű változtatások előtt meg kellene, meg lehetne hozni.

A Pintér Sándornak írt nyílt levélhez mellékelt intézkedéslista:

 1. Retorziók  megszüntetése: Az elbocsátott pedagógusok visszavétele; az elbocsátások leállítása;
 2. Sztrájkkövetelések: Érdemi tárgyalások a sztrájkkövetelésekről; a sztrájkjog korlátozásának visszavonása;
 3. Rezsitámogatás: AZ SNI-sek és hátrányos helyzetű, roma diákok számára szolgáltató civil fenntartású iskolák, tanodák, segítők fennmaradásához szükséges rezsitámogatás biztosítása;
 4. Tanszabadság: A NAT2020-ban a részletesen szabályozó elemek kiiktatása, kerettantervek kötelező jellegének megszüntetése, a szabad tankönyvválasztás megvalósítása; a tantárgyakra vonatkozó óraszámok iskolai megállapításának szabaddá tétele az át nem léphető teljes heti óraszámmaximumok rögzítésével; az intézményi tanulásszervezési szabályok erőteljes deregulációja
 5.  Iskolaérettség: Az iskolaérettség megállapítása régi rendszerének visszaállítása, SNI-sek további 1 évig óvodában maradási lehetőségének visszaállítása; a kötelező óvodáztatás alapelvének megőrzése mellett a belépés szabályainak, valamint az óvodába járás rugalmas kezelésének biztosítása; alternatív megoldások (pl. bölcsődében maradás, Biztos Kezdet gyerekház) engedélyezése
 6. Óvodapedagógusok: Óvodában szakképzettségi előírás visszaállítása a délutáni időszakra is
 7. Nyugdíjasok: Nyugdíj melletti foglalkoztatás tilalmának végleges megszüntetése
 8. Intézményi önállóság: Az iskolák számára önálló költségvetés biztosítása, az igazgatók (intézményvezetők) számára döntési jogkörök visszaadása
 9. Életpályamodell: A minősítési és szakmai ellenőrzési rendszer újragondolása, a portfólióírási kötelezettség eltörlése 
 10. Iskolai demokrácia: Az iskolai közösségek számára a véleményezés, egyetértés jogának biztosítása (igazgatói kinevezések, intézményi tervezés stb.) 
 11. Társadalmi egyeztetés: A jogszabálytervezetek  törvény által előírt egyeztetési kötelezettségének maradéktalan betartása; az egyeztető testületek (pl. Köznevelési Kerekasztal, Országos Köznevelési Tanács) működésének átláthatósága, a napirend és  az elfoglalt álláspontok megismerhetősége
 12. Segítő szolgáltatások: Segítő szakemberek, szakszolgálati dolgozók törvényben előírt létszámának biztosítása, illetve annak növelése
 13. eKréta: Az oktatási nyilvántartás (eKréta) szabályozásának adatvédelmi, valamint célszerűségi és hatékonysági szempontú áttekintése, módosítása
 14. Jogszabályok, jogorvoslat: Utasítások, hivatali előírások helyett rendeleti szabályozás visszaállítása; jogszabályban biztosított jogorvoslati lehetőség és szankciók a szabályok be nem tartása esetére

 

Civil Közoktatási Platform, 2022. december 15.