Home Kiemelt témákAkciók, megmozdulásokSztrájk, PE A CKP állásfoglalása a pedagógusokat megfélemlítő fenyegetések ügyében

A CKP állásfoglalása a pedagógusokat megfélemlítő fenyegetések ügyében

2022-09-10

A Civil Közoktatási Platform állásfoglalást adott ki az állami szervek és szereplőik, különösen a tankerületi központok részéről érkező, a pedagógusokat megfélemlítő fenyegetések ügyében. Állásfoglalásunkban felhívjuk a figyelmet a kormányzat felelősségére a jelenlegi, törvénysértő oktatási helyzet létrejöttében, felháborodásunkat fejezzük ki a köz- és gyermeki érdekeket képviselő pedagógusok hivatástudatának,  felelősségérzetének megkérdőjelezéséért és az ellenük kilátásba helyezett és már meg is indult retorziók miatt, és kérjük a szülőket, pedagógusokat, hogy jelezzék azokat a szabálytalanságokat, törvénysértéseket, amelyekkel a tanárhiány, az oktatási kormányzat nem megfelelő működése miatt találkoznak.

​A Civil Közoktatási Platform állásfoglalása az állami szervek és szereplőik, különösen a tankerületi központok részéről érkező, a pedagógusokat folyamatosan megfélemlítő fenyegetések ügyében

​A Civil Közoktatási Platform állásfoglalása az állami szervek és szereplőik, különösen a tankerületi központok részéről érkező, a pedagógusokat folyamatos megfélemlítő fenyegetések ügyében

Az oktatási terület érintett, tapasztalt és kompetens szereplőiként kijelentjük, hogy a kormányzat és az oktatásirányítás szereplői részéről eddig elhangzott állításokkal szemben

  • az oktatási rendszerünk immáron képtelen ellátni alapvető feladatait, képtelen minden gyermek számára olyan gondoskodást, fejlesztést, tudásokat, képességeket és készségeket biztosítani, amely későbbi boldogulásuk, sikerességük, életben való beválásuk előfeltétele.
  • a pedagógushiány egyre növekvő kockázata immáron több mint két évtizede ismert a mindenkori kormányok előtt, így megkérdőjelezhetetlen feladatuk lett volna a mára kialakult súlyos hiányállapot megelőzése. Maruzsa államtitkár állításával szemben nem a Nők 40 program miatt a közoktatásból távozó tanárnők okolhatók a rendkívüli pedagógus-szűkösségért, hanem nyilvánvalóan és közvetlenül a 2010 óta regnáló Orbán – kormányok teljességgel inkompetens, minden korszerű szakmaiságnak ellentmondó intézkedései katalizálták e folyamatokat.
  • az esztendő eleje óta csak fokozódó pedagóguselégedetlenséget kinyilvánító megmozdulások, mint a sztrájk és polgári engedetlenség, legitim eszközök a tiltakozók számára. A sztrájk alapvető munkajog.  A polgári engedetlenség pedig egy erőszakmentes, erkölcsi indíttatású[1], demonstratív szabályszegés, mely valódi demokráciában kétségtelenül szükségtelen, ám elkerülhetetlen, amikor a demokratikus keretek már súlyosan sérülnek, és a hatalom megfosztja jogaitól a munkavállalókat.
  • a pedagógusok tiltakozó akcióinak vitathatatlan legitimitást ad az első két pont. A közoktatásban dolgozó felelős szakemberként a tiltakozók kiállnak a szakmaiság mellett, a gyermekek és a társadalom érdekeiért, hangot adva más iskolahasználói csoportok (szülők, diákok) elégedetlenségének, kétségbeesésének is.  A tanulók megfelelő minőségű oktatáshoz való joga nem a polgári engedetlenség és a sztrájk miatt elmaradó órák miatt csorbul, ám annál nagyobb mértékben sértik azt a tanárhiány miatt elmaradó vagy formálisan megtartott órák, a tanárok túlterhelése és autonómiahiánya miatti minőségromlás.

Mindezek után felháborítónak tartjuk a feladatait nem teljesítő, a felelősségeit figyelmen kívül hagyó kormányzati, oktatásirányítási szervek és szereplőik hazug nyilatkozatait, a köz- és gyermeki érdekeket képviselő pedagógusok hivatástudatának, erkölcsi felelősségének megkérdőjelezését, fenyegetésüket és megfélemlítésüket, a Herman Ottó Gimnázium igazgatóhelyettesének leváltásával megkezdett megtorló intézkedéseket.

Követeljük, hogy az oktatásirányítás és a tankerületi központok igazgatói kérjenek nyilvánosan bocsánatot az érintett iskolai dolgozóktól, és biztosítsák számukra a jogaik gyakorlásának lehetőségét, kommunikációjukban tartsák magukat az elemi civilizációs korrektséghez, eljárásaikban pedig minden ponton legyenek transzparensek.

A társadalom, a szakma, a szülők, diákok és hallgatók a pedagógusok mellett állnak. Nem hagyjuk magukra őket!

Kérjük a szülőket, tanárokat, ha bármilyen, az állam, mint fenntartó által elleplezni kívánt visszásságot tapasztalnak, ami a gyermekeink kárára van (nincs szakos tanár, nincs helyettesítés sem, hideg van a teremben stb.), hozzák nyilvánosságra! Írják meg az ombudsmannak, a parlamenti képviselőjüknek, nekünk. Segítünk kihangosítani, hogy elérjük, a gyermekeink azt kapják, ami nekik jár. Felelős, támogató gondoskodást és ellátást, az elérhető legmagasabb minőségben.

„Aki elfogadja a rosszat és nem tesz ellene semmit, az ugyanúgy részt vesz benne, mint az, aki segít elkövetni.”    Martin Luther King

  1. 09. 10.

Civil Közoktatási Platform