Home Kiemelt témákUkrajnai menekültek Választ kaptunk és javaslatokat tettünk az ukrán gyermekek oktatására vonatkozóan

Választ kaptunk és javaslatokat tettünk az ukrán gyermekek oktatására vonatkozóan

2022-04-26

Március végén 33 kérdést tartalmazó levéllel fordultunk az EMMI-hez az Ukrajnából menekült gyermekek oktatásával, nevelésével, ellátásával kapcsolatban. Levelünkre április 19-én korrekt, de nem megnyugtató válaszlevelet kaptunk Maruzsa Zoltán államtitkártól.
A válaszlevélből a következők derültek ki:
A köznevelési államtitkárság csak a menedéket kérő (illetve magyar állampolgársággal rendelkező) 3-tól 18 éves gyermekek óvodai, iskolai és szakszolgálati ellátásában tekinti magát illetékesnek, a köznevelés formális rendszerén kívül folyó oktatásban/nevelésben (pl. tanulócsoportok), a menedéket nem kérőkkel való foglalkozásban nem, bár a menedéket nem kérőket egyes tankerületek helyiséggel, eszközökkel segítik. Illetékesség hiányában nem válaszoltak a szorosan vett oktatáson/nevelésen kívüli (például oltásokra vonatkozó) kérdése) kérdésekre sem.
A Kréta rendszerben külön modul tartja nyilván a menedéket kért, az oktatásban résztvevő gyermekeket, körülbelül ezer főt.
A menedéket kérő, és így tankötelessé/óvodakötelessé váló gyermekek számára csak a magyar nyelvű oktatásba, óvodáztatásba való beintegrálódást tekintik elfogadhatónak. Azokat, akik az Ukrajnában megkezdett évfolyamot szeretnék befejezni, a magyar rendszer szerint értékelni szükséges. Értékelés nélkül csak alacsonyabb évfolyamon lehet, akár egyéni tanrend alapján tanulni.
A menedékeseknek ugyanazok a szolgáltatások járnak, mint a magyaroknak (pl. iskolapszichológus), emellett felzárkóztató órák tartásához 130000 Ft/fő/hónap támogatás jár. Szakmai, módszertani, személyi segítségre azonban nem számíthatnak, az ukrán gyerekek számára kiadott magyar mint idegen nyelv tankönyv hozzáférhetővé tételén kívül. Az óvodák számára plusz anyagi támogatást az EMMI nem tart szükségesnek.
Meglátásuk szerint a menekült pedagógusok bevonása csak korlátozottan lehetséges, mivel nem kérnek menedékes státuszt; aki viszont kér, annak a foglalkoztatásához nem kell segítség.
Az intézmények a szükséges tájékoztatást a levél szerint megkapták, de a szülők és segítőik számára nem áll rendelkezésre hivatalos nyilvános információ lehetőségeikről és teendőikről. Az államtitkárság úgy gondolja, hogy a felsorolt intézkedések megfelelnek a nemzetközi gyakorlatnak, és kellően szolgálják az ukrán gyermekek érdekeit.

A teljes levél itt olvasható.

Viszontválaszunkban javaslatot tettünk a megfelelő információszolgáltatásra, a migráns gyermekek oktatásában tapasztalattal rendelkező szervezetek bevonására a koordinációs tanács munkájába, az intézmények szakmai és személyi támogatására, a menedéket nem kérő gyermekek – köztük az ukrán vagy orosz anyanyelvű, illetve a jelentős tanulási lemaradással küzdő magyar anyanyelvű romák – oktatása segítésének intézményesítésére. Felhívtuk a figyelmet arra, hogy a hazatérni kívánó gyermekek esetén lehetőséget kellene adni az ukrán rendszer szerinti haladásra, amihez online tananyagok, ill. online tanítás rendelkezésre áll. Kértünk kontaktokat a meg nem válaszolt kérdésekhez, illetve rákérdeztünk a nyárra vonatkozó tervekre.

Emellett jeleztük, hogy információink szerint az intézmények nehezen birkóznak meg a feladattal, és ennek felmérésére kutatást szeretnénk végezni. Továbbá meghívtuk a minisztérium képviselőjét a május végére a témában több szervezet együttműködésében szervezett konferenciára.

A teljes levél itt olvasható.

Fotó: MTI/Máthé Zoltán