Home Kiemelt témákUkrajnai menekültek 33 kérdés az EMMI-hez a menekült gyermekek oktatásáról, segítéséről

33 kérdés az EMMI-hez a menekült gyermekek oktatásáról, segítéséről

2022-03-29

A több mint egy hónapja tartó orosz-ukrán háború miatt folyamatosan érkeznek hozzánk menekültek, velük rengeteg gyermek is. A kormányzat a közelmúltban – több hetes késéssel – látott hozzá a menekültek ellátásának jogi szabályozásához. Az idegenrendészeti, foglalkoztatási, lakhatási kérdések mellett néhány rendeleti paragrafus a gyermekek köznevelési intézményben való fogadásával is foglalkozik. Ezek a szabályok azonban egyrészt csak a gyermekek kis részére vonatkoznak, és esetükben sem a valós szükségletekre reflektálnak, másrészt a feladatkijelölések és a  kilátásba helyezett összegek önmagukban nem biztosítják, hogy a kijelölt szereplők képesek legyenek a feladatokat megvalósítani.

Mivel a menekültválság kezeléséhez a miniszterelnök maga is szükségesnek látta további uniós források lehívását, feltételezzük, hogy lassan a magyar kormány is rájön – hasonlóan a szomszédos országokhoz, amelyek már kialakult rendszert működtetnek -, hogy számos feladata és felelőssége van a menekült gyermekek ellátása ügyében, amelyre fedezetet biztosíthat az Unió által rendelkezésre bocsátott több mint 1000 milliárd forint.

Éppen ezért – és a bizonytalanság, az információhiányok eloszlatása végett – fontosnak tartjuk a felelős minisztérium megkérdezését, hogy az érdemi ellátás szempontjából meghatározó kérdésekben milyen lépéseket tett, vagy kíván tenni.

Kásler Miklósnak és Maruzsa Zoltánnak címzett, alább olvasható levelünkben 33 kérdést tettünk fel a tervezés, koordináció, felelősség; tájékoztatás; szabályozás; támogatás terén hozott és tervezett minisztériumi intézkedésekkel kapcsolatban.

A kormányzati nyilatkozatokkal szemben úgy gondoljuk, a menekült gyermekek ellátására ezeknek az intézkedéseknek, illetve elmaradásuknak nagyobb hatása lehet, mint a pedagógussztrájk miatti szolgáltatáskimaradásnak.

LEVÉL AZ OKTATÁSI KORMÁNYZATHOZ – 33 KÉRDÉS A MENEKÜLT GYERMEKEK ELLÁTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Kásler Miklós miniszter úr és Maruzsa Zoltán államtitkár úr részére

Tisztelt Miniszter Úr!
Tisztelt Államtitkár Úr!

Az orosz-ukrán háború következményeként több mint egy hónapja folyamatosan érkeznek menekültek hazánkba. A Civil Közoktatási Platform által képviselt köznevelési szervezetek aggodalommal látják, hogy a háború elől menekülő gyermekek sokféle, heterogén csoportjai számára nem állt össze egy egyértelmű, átlátható ellátási útvonalakat leíró, működőképes rendszer.

Sem a hazánkba érkezők, sem az ellátásukban, a róluk való gondoskodásban részt vevő szereplők számára nem világosak az egyes esetekben követendő és követhető, a szükségletekhez alkalmazkodó eljárások. Nem látszik biztosítottnak sem a szükséges plusz erőforrások rendelkezésre állása, sem pedig a feladatok végrehajtására kijelölt intézmények felkészítése.

Éppen ezért mind a menekültek, mind az őket befogadó, számukra szolgáltató, erőforráshiánnyal küzdő magyar intézményrendszer szempontjából fontosnak tartjuk az alábbi, az EMMI köznevelési államtitkárságának illetékességébe tartozó kérdések megnyugtató megválaszolását a minisztérium részéről. Kérjük, hogy mihamarabbi reagálásukkal segítsék ennek a nehéz és fontos  feladatnak a végrehajtását.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy mind levelünket, mind az Önök válaszát saját csatornáinkon és a médián keresztül nyilvánosságra hozzuk. Ezt szükségesnek és magától értetődőnek tartjuk; e helyzetben a lehető legszélesebb nyilvánosságot kell kapnia minden információnak, csökkentve ezzel a bizonytalanságot és kiszámíthatatlanságot.

Budapest, 2022. március 29.

A Civil Közoktatási Platform Ügyvivő Testülete nevében
Dömsödy Andrea, Ercse Kriszta, Juhász Ágnes

A kérdések

Tervezés, koordináció, felelősség
1. Ki az ukrán gyermekek oktatásának, segítésének kormányzati, illetve minisztériumi felelőse?
2. Létrehoztak-e, illetve terveznek-e létrehozni konzultációs testületet a terület problémáinak megismerésére, az intézkedések előkészítésére? Ha igen, kik (lesznek) ennek a tagjai?
3. Készült-e, készül-e intézkedési terv a menekült gyermekek különféle, eltérő szükségletű csoportjainak (magyar, ukrán, orosz anyanyelvűek; továbbutazni kívánók, bizonytalanok, menedékkérők, végleges letelepeledést tervezők) oktatására, segítésére, mentális, egészségügyi stb. ellátására?
4. A lehetséges háborús kimenetelekre, a menekültek magyarországi jelenlétének különféle szcenáriójára?
5. Rendelkezik-e a kormányzat információkkal a Magyarországra érkező, illetve itt-tartózkodó ukrán gyermekek számáról, életkoráról, anyanyelvéről, országon belüli mozgásáról, terveiről? Készül-e nyilvántartás a pedagógiai tapasztalattal rendelkező menekültekről? Tervezik-e valamilyen módon gyűjteni ezeket az információkat?
6. Van-e kapcsolat a menekült gyermekek oktatása ügyében az ukrán oktatási minisztériummal?
7. Van-e együttműködés a problémák, lehetőségek és jó gyakorlatok meghatározásában az ukrán menekülteket befogadó országokkal? Hozzáférnek-e a korábban menekült gyermekeket befogadó országok tapasztalataihoz, szakmai anyagaihoz?
8. Van-e stratégia a gyerekek fokozatos és lépcsőzetes integrálására a magyar iskolarendszerbe?
9. Tervez-e a minisztérium gyermekvédelmi intézkedéseket a szülők nélkül érkező vagy egyéb okból ellátásra szoruló gyermekekkel kapcsolatban?
10. Az Unió által a menekültválság kezelésére biztosított 300 millió euróból (több mint 100 milliárd forintból) mennyivel gazdálkodhat az államtitkárság? Milyen egyéb anyagi források állnak rendelkezésre a gyermekek oktatására, segítésére?

Tájékoztatás
11. Készültek, készülnek-e magyar, ukrán és orosz nyelvű, nyomtatott, illetve online tájékoztatók a szülők, pedagógusok, segítők részére tennivalóikról és lehetőségeikről, az elérhető állami, önkormányzati és civil szolgáltatásokról, ingyenessé tett ukrán nyelvű online tananyagokról stb.? Ha igen, hol érhetők el ezek, hogyan terjesztik azokat?
12. Milyen kormányzati, minisztériumi honlapon érhetők el az ukrán gyermekek oktatásával, segítésével, gyermekvédelmi ellátásával, az igénybe vehető támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok, tudnivalók? Terveznek-e ilyen menüpontot az Oktatási Hivatal hivatalos honlapján?
13. Terveznek-e honlapot a jó gyakorlatok megosztására?
14. Kapnak-e rendszeres hivatalos tájékoztatást a menekültekkel, köztük gyermekekkel foglalkozó civil és egyházi segítő szervezetek, az intézményfenntartók a szabályozásról, a támogatásokról, a várható intézkedésekről? Ha igen, hogyan lehet a tájékoztatotti körbe bekerülni?
15. Van-e olyan minisztériumi felelős, illetve szakmai csapat, akihez a pedagógusok, illetve segítők szakmai vagy adminisztrációs, szervezési problémákkal fordulni tudnak? Ha igen, hol ismerhető meg az elérhetőségük?

Szabályozás
16. Várható-e a valamilyen szabályozás a menedékes státuszért nem folyamodó gyermekekkel való foglalkozással kapcsolatban is?
17. Mikorra várhatóak a gyermekek bölcsődei, óvodai, iskolai befogadására vonatkozó, a befogadási kötelezettséget előíró és a tanulók után járó támogatás összegét meghatározó már megjelent rendeleteknél részletesebb jogszabályok, végrehajtási utasítások?
18. Mi a pontos szabályozás arra, hogy melyik intézmény köteles fogadni egy-egy gyermeket? Vannak-e intézményi, pedagógiai elvárások a befogadó iskolákkal, a támogatás feltételéül előírt egyéni foglalkozásokkal szemben?
19. Milyen módon kívánják figyelembe venni a szabályozásban azt a szakmai állítást, hogy a menekült gyermekek számára nem kívánatos azonnal a formális, teljesítményelvárások által meghatározott oktatás?
20. Várható-e szabályozás és tájékoztatás arra vonatkozóan, hogy miben térhet el a menekült tanulók oktatása, teljesítményük értékelése, előrehaladásuk adminisztrálása az általános előírásoktól? Szabad kezet kapnak-e az iskolák, a pedagógusok ennek meghatározásában?
21. Hogyan tervezik kezelni a menedékkérők tankötelezettségét, illetve óvodába járási kötelezettségét? Számíthatnak-e szankcionálásra azok, akik nem vagy nem kellő rendszerességgel járnak iskolába, óvodába? Tervezik-e a már működő, illetve a várhatóan létrejövő tanodák, gyermekfoglalkoztatók, illetve az ukrán online oktatásban való részvétel hivatalos elismerését annak érdekében, hogy az itt tanuló gyerekek tankötelezettségüknek, óvodába járási kötelezettségüknek ezekben is eleget tehessenek?
22. Tervezik-e az Ukrajnában végzett pedagógusok, gyermek- és csecsemőgondozók képzettsége hivatalos elismerésének könnyítését annak érdekében, hogy őket az önkormányzati, állami és egyházi intézményekben, civil segítőknél foglalkoztatni lehessen?

Támogatások, további intézkedések
23. Terveznek-e az iskolákhoz hasonló anyagi támogatást az ideiglenes védelemben részesülőket kötelezően befogadó bölcsődék, óvodák, gyermekházak részére? Tervezik-e a már működő és folyamatosan szerveződő tanodák, gyermekfoglalkoztatók, illetve az átmenti és gyermekotthonok, nevelőszülők anyagi támogatását?
24. Terveznek-e intézkedéseket azok segítésére, akik csak rövid ideig tartózkodnak Magyarországon, illetve nem folyamodnak menedékes státuszért? Várható-e a velük foglalkozók anyagi támogatása?
25. Indítanak-e óvodai, iskolai csoportokat a közösségi szállásokon?
26. Tervezik-e a közösségbe kerülő menekültek orvosi vizsgálatát, illetve van-e elképzelés a hiányzó, nálunk kötelező oltások pótlására?
27. Tervezik-e a gyermekek mentális állapotának felmérését, illetve szükség szerinti támogatásukat, terápiájukat?
28. A speciális nevelési igényű, illetve más szakszolgálati, gyógypedagógiai ellátásra szoruló gyermekeknek jár-e a magyar gyermekek számára járó ellátás? Ha igen, biztosítanak-e plusz anyagi és humán erőforrást a köztudottan a szokásos igények kielégítésére sem elegendő ellátórendszer számára?
29. Tervezik-e magánszolgáltatók bevonását a gyógypedagógiai, fejlesztő, pszichológiai ellátásba, koordinálnak-e az e területen tevékenykedő civil szervezetekkel, önkéntesekkel? Ha igen, kiket és milyen finanszírozási formában kívánnak bevonni?
30. Tervezik-e koordinációval, illetve anyagilag támogatni a magyar, ukrán vagy orosz nyelvű tanulócsoportok, foglalkoztató csoportok működését, létrejöttét, amelyek alkalmasak a rövidtávú segítésre, felkészíthetnek a későbbi magyar iskolai oktatásra, és az iskolai elhelyezésnél jobban szolgálhatnák az eddig más rendszerben tanuló, a latin betűket, a magyar nyelvet nem ismerő tanulókat?
31. Tervezik-e segíteni informatikai eszközökkel az ukrán tanulók bekapcsolódását az otthoni digitális oktatásba, illetve az ingyenessé tett ukrán tananyagok használatába?
32. A szabályozásban előírt kötelezettségeken és az anyagi juttatáson kívül milyen, a feladataikra felkészítő szakmai segítséget terveznek nyújtani a menekült gyermekeket ellátó intézmények és dolgozóik számára? Készülnek-e szakmai anyagok a menekült gyerekekkel foglalkozó pedagógusok felkészítésére, terveznek-e számukra képzést, támogatást, szupervíziót? Mely szervezetek, szakemberek segítik munkájukat, milyen forrás van ennek finanszírozására?
33. Milyen intézkedések várhatók a befogadó iskolák, óvodák, illetve más segítő szervezetek mentális szakemberekkel, nyelvet ismerő asszisztensekkel, magyar mint idegen nyelv tanárokkal való ellátása érdekében?