Home DokumentumokCKP Vélemények Táppénzt a szülőknek, oltást a pedagógusoknak! – CKP állásfoglalás a gyermekfelügyeletről

Táppénzt a szülőknek, oltást a pedagógusoknak! – CKP állásfoglalás a gyermekfelügyeletről

2021-03-07

Szombat délután megjelent a Kormány rendelete az ügyeleti rendszerről, amely kötelezi az iskolákat és óvodákat, hogy biztosítsák a felügyeletet minden ezt igénylő gyermek számára, és kéri a szülőket, hogy ha módjuk van rá, ezt a lehetőséget ne vegyék igénybe.

A rendelet egyenértékű azzal, mintha az óvodákat és az alsó tagozatokat nem zárnák be, csak megengednék, hogy a szülők otthon tartsák a gyerekeket.

A jogszabály ugyanis csak az intézményeket kötelezia szülők otthonmaradásának feltételeit nem biztosítja. Pedig az iskolazárás lehetősége nem a csütörtöki napon vetődött fel először, a kormánynak és az oktatásirányításnak lett volna ideje egy, a kérésnél erősebb hatású rendelet előkészítésére.

Hogyan lenne elvárható a szülőktől, hogy önként lemondjanak egyhavi fizetésükről?

Hogyan lenne elvárható a vállalkozásoktól, hogy önként engedélyezzék dolgozóik otthonmaradását, ha azoknak lehetőségük van gyermekeik felügyeletét máshogy is megoldani?

Hogyan várható el a COVID-dal terhelt tantestületektől, hogy egyszerre tanítsák az iskolában és az otthon lévő gyerekeket?

Hogyan várható el az intézményvezetőktől, hogy hétvégén  megszervezzék a gyerekfelügyeletet, amelynek szervezését pénteken államtitkáruk letiltotta?

A járvány terjedésének lassítása érdekében elengedhetetlen a következő intézkedések haladéktalan meghozatala:

–          az állam biztosítson táppénzt a 12 éven aluli vagy sajátos nevelési igényű idősebb gyermekükkel otthonmaradó szülőknek oly módon, hogy a vállalkozásokat semmilyen fizetési kötelezettség ne terhelje;

–          jogszabállyal kötelezze a munkáltatókat arra, hogy rendkívüli eseteket kivéve engedélyezze és ne szankcionálja munkavállalói otthonmaradását gyermekük felügyelete céljából;

–          kötelezze a fenntartókat, hogy biztosítsák azon gyermekek felügyeletét, akiknek felügyeletéről szüleik munkájuk jellege (pl. egészségügy) vagy más méltányolható ok miatt nem tudnak gondoskodni;

–          haladéktalanul oltsák be az ezt igénylő oktatási dolgozókat, hogy biztosítható legyen a szükséges gyerekfelügyelet és a nyitás utáni működés.

(A PDSZ oktatásban dolgozó munkavállalóknak szóló cikke részletesen foglalkozik a gyerekfelügyelettel is)