Home HírekHírek Megkezdte működését a CKP Oktatástratégiai Munkacsoportja

Megkezdte működését a CKP Oktatástratégiai Munkacsoportja

2020-08-04

Oktatásstratégiai munkacsoport néven újjáalakult a CKP Rendszerszintű feladatok munkacsoportja.

A CKP Ügyvivői testülete felkérte Nahalka Istvánt, hogy újítsa meg a Rendszerszintű feladatok  csoport működését. Ő kidolgozott egy javaslattervezetet, melyet megküldött a csoport tagjainak. Kérte, nyilatkozzanak: részt kívánnak-e venni a tervezetben megfogalmazottak szerint a munkában, vannak-e új témáik, felvetéseik? A csoport tagjainak többsége támogatta a megfogalmazott célokat, feladatokat.

Nahalka István a következő témákat vetette fel:

  • Az oktatás átfogó, hosszú távú folyamatainak értékelése, szuperkritikus elemzések a „mi van?” és a „mi lesz?” kérdéseiről.
  • A Köznevelési stratégiával kapcsolatos tevékenység. 
  • Az oktatásban zajló, központosított tartalomfejlesztési, vagyis a pedagógiai kultúra megújítási folyamatokra ható programok elemzése, értékelése.
  • NAT implementáció nyomon követése.
  • A szakképzési reform nyomon követése.
  • Egy alternatív (civil) NAT, és vele együtt a tartalmi szabályozás más alapvető dokumentumainak létrehozása.

A csoportban ezek mellett a következők vetődtek fel:

  • A digitális munkarend hasznosítható tapasztalatainak feltárása, elemzése, ajánlások
  • XXI. századi készségek – mire való az iskola?
  • Az iskola demokratizálása

Minden egyes projektre egy kifejezetten azzal foglalkozó csapat jönne létre. Ezekben a projektekben nagyon különböző tudású szakemberek vehetnek részt, és nem pusztán nagyon magas színvonalú neveléstudományi felkészültséggel rendelkezők végezhetik majd.  A projektcsapatokba a koordinátor, illetve a projektcsapat egyetértése esetén  olyan, témában jártas szakértők részvételét is várják, akiket nem a szervezetük delegál, ill. akik eddig nem vettek részt a CKP munkájában.

Azok a projektek valósulnak meg, amelyek koordinálására és az abban való részvételre van vállalkozó.

Honlapunkon és Facebook oldalunkon rendszeresen beszámolunk a projektek elindulásáról, állásáról.

Aki valamelyik projektben részt kíván venni, vagy javaslatot tenne egy új projektre, Nahalka Istvánnak jelezze ezt: nahalkai@gmail.com.