Home Távmegoldások Sajátos nevelési igényű (SNI) gyerekek, tanulók digitális munkarendje – módszertani ajánlás

Sajátos nevelési igényű (SNI) gyerekek, tanulók digitális munkarendje – módszertani ajánlás

2020-04-15

Az átállás óta elmúlt hetek történéseit összefoglaló írás – különös tekintettel az SNI-s tanulókra. A tapasztalatok birtokában érdemes újratervezni-újraszervezni az oktatást! Egyes intézményekben felmérték a diákok és családok valós helyzetét, eszközellátottságát, a nehézségeket. Az EMMI-ben Intézkedési terv készült.  A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ cikke Javaslatokban foglalja össze a különféle szempontokból felmerülő legfontosabb kérdéseket, majd információs forrásokat is ajánl. Kiemelik, hogy legyen folyamatos a kommunikáció, a pedagógusok vegyék figyelembe a család, az SNI-s gyermek szükségleteit és lehetőségeit. A célok legyenek világosak, a feladatok megfogalmazása egyértelmű, a számonkérés, az értékelés pozitív megerősítést nyújtson. Rámutatnak: „olyan módszereket, eszközöket, megoldásokat válasszunk, amelyek szakmai és tartalmi kritériumoknak is megfelelnek, valós fejlesztő hatásúak, illeszkednek az SNI gyerekek specifikus igényeihez, és adott esetben szülői segítség mellett is használhatók.

A DPMK SNI-s tanulók távtanításával foglalkozó előző írás itt.