Home HírekHírek Iskolaérettség: a Szülői Hang felmérési eredményei mutatják az eljárás abszurditását

Iskolaérettség: a Szülői Hang felmérési eredményei mutatják az eljárás abszurditását

2020-03-31

Az idén vizsgázott az új rendszer, amellyel a kormányzat megnehezítette, hogy a 6 éves korukat betöltött gyermekek még egy évig óvodában maradhassanak: míg korábban a szülők és az óvoda közösen dönthettek erről, idéntől már az Oktatási Hivatal jogosult ezt elbírálni csatolt dokumentumok és esetenként a pedagógiai szakszolgálatok véleménye alapján, hatósági eljárás keretében.  Idén emellett még olyanok is megkapták a lehetőséget – kb. 12 ezer ilyen gyerek volt -, akik már 2019-ben kaptak ezt javasló szakvéleményt.

Az Oktatási Hivatalhoz forduló mintegy 11 ezer kérelmező közül csaknem ezren kitöltötték a Szülői Hang felmérését, a felmérés eredménye itt olvasható, a szülők visszajelzése pedig nyilvános adatbázisban elérhető. A felmérés nem reprezentatív, de tendenciák megállapítására alkalmas. Egyértelműen látszik belőle, hogy jelentős eltérések vannak az egyes megyékben hozott intézkedések között, és a különböző időpontokban beadott kérvények elbírálása is tendenciózusan különbözött.

Az elutasítások kis és a szakszolgálatokhoz utalás nagy aránya alapján azt mondhatjuk, hogy a régi, általánosan a jelenleginél jobbnak tartott rendszer megváltoztatásának nem látszik az értelme. Az Oktatási Hivatal általában csak a postás szerepét töltötte be, felesleges pluszmunkát adva mind szülőknek, mind a szakszolgálatoknak, mind a hivatalnak, és nagy esélyt adva annak, hogy a szülő tájékozatlansága, ügyintézésben való járatlansága miatt számos iskolaéretlen gyermek kimarad az elbírálási folyamatból.

Egyértelmű hatása a kérvényezés megkövetelésének és a hiányos, kései tájékoztatásnak, hogy sokkal többen mennek idén iskolába, mit korábban. Eddig 35 ezer körül volt az óvodában maradók száma, míg idén a fentiek alapján ez a szám maximum 22-24 ezer lesz, azaz idén 10-13 ezerrel – 10-15 %-kal – több elsős lesz a szokásosnál. Mivel a kevésbé tájékozott, rosszabb társadalmi-szociális hátterű szülők esetén nagyobb az esélye, hogy nem adták be a kérvényt, ezek a gyerekek nagy százalékban ebből a körből kerülnek ki.

A Szülői Hang a szülői visszajelzések alapján értékeli a rendszert, és azonnali intézkedéseket is javasol.