Home HírekNAT A pedagógusok tanítani akarnak – segítséget és tehermentesítést követelünk!

A pedagógusok tanítani akarnak – segítséget és tehermentesítést követelünk!

2020-03-18

A digitális munkarendre való átálláshoz elengedhetetlen az adminisztrációs feladatok csökkentése, a határidős feladatok – köztük a NAT és a szakképzési reform – elhalasztása, és a tanároknak, szülőknek, diákoknak nyújtott segítség.

AZ átállás hatalmas terhet jelent a pedagógusok többsége számára. Mindenkinek újra kell terveznie tanítási elképzeléseit, digitálisan elérhető tartalmak közül kell választania, technikai problémákkal kell megküzdenie. Rengetegen kényszerülnek olyan eszközök, módszerek használatára, amelyet eddig nem próbáltak, a tanulókkal való kapcsolattartás, a számonkérés is több időt vesz igénybe a szokásosnál. A digitális felkészültség az iskolák többségében hiányos – a 3 és fél éve elfogadott Digitális Oktatási Stratégiában megfogalmazott feladatok többségét a kormányzat máig nem végezte el.

Az átállásra a kormányzat nem biztosított időt – nem engedélyeztek a felkészülésre tanítás nélküli munkanapokat. Egyelőre nem kaptak a tanárok semmiféle technikai, tárgyi, információs, személyes segítséget – az Oktatási Hivatal oldalain elérhető „módszertani útmutató” rendszerezetlen listája és néhány önkéntes segítő e-mailcímének közzététele méltatlan az EMMI és az ITM szakmai és anyagi lehetőségeihez.

Ebben e helyzetben a tanárok elvárhatják, hogy a fenntartók, az oktatási kormányzat legalább ne terhelje őket további feladatokkal.

Tudomásul kell venni, hogy a vészhelyzet megváltoztatja a fontossági sorrendeket: ne követeljék meg a szokásos adminisztrációt – annál is inkább, mert a túlterhelt informatikai rendszerek ezt sokszor nem is teszik lehetővé.

Követeljük, hogy sürgősen vonjanak vissza minden olyan kötelezettséget, amellyel átalakításokat készítenek elő, vagy amelyek olyan feladathoz kötődnek, amelynek megvalósítását a vészhelyzet úgyis lehetetlenné teszi.

Vonják vissza vagy legalábbis halasszák el a NAT bevezetését – a tiltakozásokban kifejtett érveken túl ezt az is indokolja, hogy az iskolák, a tanárok nem képesek most a pedagógiai programok átdolgozásával foglalkozni.

Gondolják át, hogy a szakképzési reform mely elemeit lehetséges ebben a helyzetben bevezetni – a teljes átalakítás eddig is képtelen ütemének megvalósítását lehetetlenné teszi, hogy az iskolák, a tanárok nem képesek most alapjaiban új szakmai programok kidolgozásával foglalkozni.

Vonják vissza az alternatív tantervek átdolgozásának kötelezettségét!

Intézkedjenek arról, hogy az elmaradó vizsgák, vizsgálatok, esetleges  lezáratlan ügyek ne okozzanak kárt az érintetteknek!

A szakképzésben már bejelentették, hogy elmaradnak a szintvizsgák, és vizsga nélkül is lehetséges jelentkezni duális képzésre.

A köznevelési vizsgákkal kapcsolatban – osztályozóvizsgák és érettségi vizsga – is halaszthatatlan a döntés.

A tehermentesítés mellett sürgősen kezdjenek hozzá a digitális oktatást– különösen a kevésbé felkészült, kevésbé jól ellátott iskolákat,  szülőket – segítő ajánlások, segédanyagok, intézkedések kidolgozásához. Még ezek elkészülte előtt jelezzék a tanároknak, hogy mire számíthatnak. A munkákba vonják be az ilyen célokra létrehozott Digitális Pedagógiai Módszertani Központot, a hozzáértő tanárokat, oktatási szakembereket, pedagógiai, szülői és diák érdekvédelmi és szakmai szervezeteket.

Tisztában vagyunk azzal, hogy a rendkívüli helyzetben a kormányzattól sem várható el, hogy mindenre legyen azonnali megoldás. Elvárható azonban a segítő hozzáállás, a halasztások lehetőségének bejelentése és a támogató rendszer elindítása, annak a pedagógus-, diák- és szülőtársadalomnak a támogatása, akik közreműködésével a kormány eddigi teljesítménye ellenére működni kezdhet a digitális oktatás Magyarországon.