Home HírekNAT Valóban csak kihagyni kell? Az alsós állami olvasókönyvekből hiányzik az előírtak 85 %-a

Valóban csak kihagyni kell? Az alsós állami olvasókönyvekből hiányzik az előírtak 85 %-a

2020-03-11
     
     
     
     

A Magyar Nemzet március 6-ai számában Maruzsa Zoltánnak, az oktatás irányítás ténylegesen első számú vezetőjének sikerült a tankönyvekkel kapcsolatban   több olyan állítást tennie, mely köszönő viszonyban sincs a valós helyzettel, legalábbis ami az alsó tagozatos magyar irodalom tantárgycsoportot érinti. (Ez a legjelentősebb súlyú tantárgycsoport: 7-7 óra/hét első-másodikban és 5-5 óra/hét harmadik-negyedikben.)

Állítása szerint a tankönyvek átalakítás nem akkora probléma, hiszen a tananyag csökkent, így csak kihagyásokra van szükség. Elsőben egyébként sem jellemző a tankönyvek használata.

A TANOSZ műhelyében megvizsgálták, mennyire fedik le az 1-4. évfolyamon jelenleg ismert tankönyvcsaládok a 2020-as  kerettantervekben  szereplő kötelező és ajánlott szemelvények listáját.

 

 

SZEMPONT 1-2. évf. 3-4. évf.

1.Hány kötelező és ajánlott szemelvény szerepel a 2020-as kerettantervben?   

111 mű 102 mű
2. Hány szemelvény szerepel az 1. pontban szereplők közül az újgenerációs (FI-kódjelű) állami tankönyvekben? 

19 mű (?)

17 %

15 mű (?)

15 %

Hány eddig nem szereplő (új) művet kell beletenni a FI-kódú olvasókönyvekbe a kerettanterv miatt?

92 mű 

83%

87 mű

85%

Hány szemelvény szerepel például egy magánkiadó (M/2) olvasókönyveiben az 1. pontban szereplő művek közül?

44 mű

40% (!)

25 mű

25% (!)

        

  1. Hány szemelvény található az állami és magánkiadók 1-2. osztályos olvasókönyveiben a kerettantervben rögzített összesen 111 műből rangsorba állítva?

FI-kódú = 19 mű (17%)        AP-kódú = 26 mű (23%)        M/1 = 27 mű (24%)    M/2 = 44 mű (40%)

állami fejlesztés                      állami kiadás                          magánkiadós fejlesztésű és kiadású

                                                                                                                      

Nyugtalanító kérdések és következtetések az adatok értelmezéséhez

  • Mivel indokolható, hogy egy korszerűnek és jövőorientáltnak mondott keretjellegű tantervben törzsanyag és kiegészítő tartalom címszó alatt 213 szemelvényt írnak elő, s ebben nyoma sincs 21. századi kortárs szerzők darabjainak?!
  • Meglepve tapasztaltuk, hogy legkevésbé az újgenerációsnak elkeresztelt ún. OFI-s tankönyvek felelnek meg a kerettanterv szemelvény-előírásainak!
  • Nem látnak ellentmondást abban, hogy az új kerettanterv összeállítói jobban támaszkodtak a magánkiadók olvasókönyveiben lévő szövegekre (lásd az adatok 4-5. sorát!), ugyanakkor ezen kiadók mégsem kapnak lehetőséget arra, hogy az új kerettantervhez választható tankönyveket alkossanak?!
  • A táblázat 3. sorából például egyértelműen leolvasható: a meglévő 1-2. osztályos újgenerációs olvasókönyvekbe legalább 92 művet kell beemelni ahhoz, hogy megfeleljen az új kerettanterv követelményeinek! Hihetünk-e Maruzsa Zoltánnak, amikor ezt állítja: „Teljesen új tartalom kevés van, inkább tananyagcsökkentést kell átvezetni.” (!?)
  • Teljesíthető-e reálisan, hogy június 15-ig átdolgozzák ezeket a kiadványokat, miközben a tanítóknak áprilisban úgy kell megrendelniük a tankönyveket, hogy nem is láthatták azokat?! (Ez nemcsak pedagógiailag elfogadhatatlan, hanem a jogszerűsége is megkérdőjelezhető!) A tankönyvek kézbevétele és a megismerésére adott idő nélkül valódi felkészülés nem képzelhető el! Nem ismerek olyan tanítót, aki tanítási órájára kerettantervvel vagy helyi tantervvel felszerelkezve indulna.
  • Vaskos tévedés, amit az elsős tankönyvekről az államtitkár mond az interjúban: „Csak az 5. és 9. osztályos könyvek érintettek az idei évben, hiszen elsőben még nem jellemző a tankönyvek használata.” (???) Az oktatásirányítás első embere nem tud arról, hogy csak az OFI legkevesebb 10-nél is több elsős tankönyvet hozott létre?! (Évtizedek óta nélkülözhetetlenek a tankönyvek és munkafüzetek elsőben.)

Milyen szakmai hitele lehet egy ilyen mondat után a tanítók előtt az államtitkár szavainak? Ilyen mérvű tájékozatlanság láttán a tanítók pedagógiából elégtelent ad(ná)nak Maruzsa Zoltánnak!

Megjegyzés

Két állami (FI+AP) és két magánkiadó (M/1 és M/2) olvasókönyveit ugyanazzal a metódussal számoltuk végig a TANOSZ műhelyében. Ugyanezt egy gyakorló tanító is végigszámolta, és egymástól függetlenül ugyanerre az eredményre jutottunk.

Az itt közölt összefoglaló adatok az alábbi háttérszámítás alapján készültek: a 213 szemelvényt tartalmazó kerettantervi követelménylistában megjelöltük, hogy a fenti állami és magánkiadók olvasókönyveiben az adott művek melyik évfolyam melyik oldalán szerepelnek.

Készült a TANOSZ műhelyében

Mogyoród, 2020. március 10.                       Jegyzi: Romankovics András,

                                                                               pedagógia szakos tanító