Home HírekNAT Elkezdték a kerettantervek közreadását

Elkezdték a kerettantervek közreadását

2020-02-21
Aktualizálva február 27-én
Az Oktatási Hivatal  oldalára felkerültek  a kerettantervek (legalábbis egy részük). Tartalmi elemzések még nem készültek, de a tantervek listája is komoly gondokat jelez.
A NAT rendelet hatályon kívül helyezte A kerettantervek kiadásáról a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendeletet, amelynek a jelenlegi kerettantervek a mellékletét képezik. Február 8-tól nem rendeletben, csak miniszteri közleményként jelennek meg a kerettantervek – ennek megfelelően még jogilag sem kötelező róluk az egyeztetés.
Jelenleg még nincsenek meg a szakképzés, a hatosztályos gimnázium, két tanítási nyelvű iskolák, a sajátos nevelési igényű tanulók kerettantervei, és hiányzik a  az idegen nyelv. a gimnáziumi kémia, vizuális kultúra és a mozgóképkultúra kerettanterv is. Bizonyos iskolatípusokban tehát nem is kezdhetnek hozzá a pedagógiai programokon való gondolkodásnak.
Az eddigiektől eltérően minden tárgyra csak egy kerettanterv készült. Nincs A és B variáció, és nincs emelt szintű tanterv.
A NAT rendelet kimondja, hogy a szabad órakeretben is csak csak azok a tantárgyak oktathatók, amire van kerettanterv. Márpedig hogy  nem készült kerettanterv az eddig szabadon választható tárgyakra (filozófia, tánc), és arra sem, ami a mostani NAT-ban már nincs benne (pl. gimnáziumban az etika)  – tehát ezek mostantól nem oktathatók.

A bevezető szerint „A korábban a miniszter által egyes iskolatípusra, pedagógiai szakaszra, tantárgyra, vagy egyes sajátos köznevelési feladat teljesítéséhez készített kerettantervek közül az itt közzétett kerettantervek is beépíthetők a helyi tantervben, a Nat 2020-ban szabályozott órakeretek terhére. Ezek felsorolása itt olvasható: https://kerettanterv.oh.gov.hu/07_melleklet_miniszter/index_miniszter.html

Az emelt tantervek helyett a bevezetőben következő megjegyzés szerepel: „Az emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítéshez a részletes érettségi vizsgakövetelmények az irányadóak, ezekhez egyetlen tantárgyból sem készült kerettanterv.” Ezzel egyrészt az a gond, hogy még nincsenek meg az érettségi követelmények, másrészt az emelt óraszám, az emelt szint – a tagozat – nem mindenhol (csak) az emelt érettségire felkészítést jelentette.

Valószínűsíthető tehát, hogy sok helyen megszűnnek a speciálisan összeállított, de alternatív tantervként nem engedélyeztetett tagozatok – legalábbis tartalmilag mást jelentenek majd, mint eddig.