Home HírekHírek Megjelent az EU 2019-es Oktatási és Képzési Figyelője

Megjelent az EU 2019-es Oktatási és Képzési Figyelője

2019-09-28

A 2019. évi Oktatási és Képzési Figyelő 2. kötete a legfrissebb mennyiségi és minőségi adatokra építve mutatja be és értékeli az egyes uniós tagállamok legutóbbi és aktuális főbb szakpolitikai intézkedéseit. A fő oktatási és képzési mutatók után  röviden ismerteti az ország oktatási és képzési rendszerének főbb erősségeit és a legfontosabb kihívásokat. A további fejezetek a pedagógusokkal és a tanári hivatás kihívásaival,  az oktatásba és képzésbe történő beruházásokkal, a koragyermekkori neveléssel,  az iskolai oktatás modernizációját célzó szakpolitikákkal, a felsőoktatás korszerűsítésére irányuló intézkedésekkel, a szakképzéssel és a felnőttképzéssel foglalkoznak.

A magyar kötet itt olvasható.

Az összefoglaló általában nem tartalmaz értékelést, ugyanakkor néhány intézkedést pozitívan, másokat negatívan értékel. Az azonban világosan látszik, hogy a  fő mutatók a frissen végzettek foglalkoztatási rátáját, az óvodáztatást és a felsőoktatási finanszírozás GDP-arányát kivéve mindenütt lényegesen az EU átlag alatt vannak, és az eltérés általában nőtt 2009-hez viszonyítva.