Home HírekNAT A CKP és az együttműködő szervezetek véleménye a Nemzeti Alaptanterv tervezetéről

A CKP és az együttműködő szervezetek véleménye a Nemzeti Alaptanterv tervezetéről

2018-10-01

A Civil Közoktatási Platform (CKP) véleményezte a Nemzeti Alaptanterv augusztus végén nyilvánosságra került tervezetét. Álláspontunk szerint a NAT-2018 tervezet a tanítás-tanulás kérdéseiben korszerű szemléletmódot képvisel, tartalmi szabályozással kapcsolatos javaslatai, merev, indokolatlanul részletező előírásai azonban a szakmai szempontból pozitívan értékelhető alapelveknek ellentmondva tovább erősítik az oktatási központosítást, nem szüntetik meg a tanulók és a pedagógusok túlterheltségét, és ezzel tovább mélyítik a magyar oktatás egyre inkább láthatóvá váló válságát.

A NAT tervezetében lévő részletes célok, követelmények teljesítése, a tananyagelemek megtanulása a tanulók többsége számára megoldhatatlan feladatot fog jelenteni. A tervezet ismét kötelezővé tenné a kerettantervek alkalmazását. Merev korlátokat javasol érvényesíteni az alternatív kerettantervekkel szemben. Rögzíti a tantárgyakat (elsőként a NAT-ok közül), valamint az óraszámokat, ellehetetlenítve ezzel a tantervi, tantárgyi innovációkat.

A tervezetnek megfelelő döntés esetén a NAT középfokon csak a tanulók 40%-a, a gimnazisták számára lesz alkalmazható, ez a nemzeti alaptanterv nem a nemzet NAT-ja. Megoldásai, így egyes tanulók említett kizárása, egy általános iskolai felzárkóztató 0. évfolyam szegregációt jelentő megvalósítása, az érdemi pedagógiai differenciálás ellehetetlenítése kifejezetten esélyegyenlőtlenségeket növelő tényezők, de a tervezet nem is tartalmaz semmilyen megoldást az esélyegyenlőtlenségek csökkentésére vonatkozóan.

A CKP és a HAT a tervezet elvetését, és egy a pedagógiai alapelveket megőrző, azonban a szabályozási kérdésekben radikálisan átalakított, új NAT javaslat elkészítését indítványozza, amelyhez a CKP felajánlja „alterNATíva” című NAT koncepcióját.

Részletes elemzésünket szakmai dokumentumaink között olvashatják. Ebben a CKP és a HAT a tervezetet két szempontból értékeli: vizsgálja a tervezetet jellemző szemléleti, elvi, pedagógiai hátteret, illetve értékeli a tervezetben foglaltak várható hatását a magyar oktatás tartalmi szabályozásának alakulására.

Honlapunkra felkerültek a tagszervezeteink által kialakított és beküldött vélemények is.

Az általunk megismert valamennyi tagszervezeti vélemény a CKP-hez hasonlóan értékeli a NAT tervezetét.

2018. október 1.