Home HírekHírek Csömör iskolája – az ország iskolája!

Csömör iskolája – az ország iskolája!

2018-01-25

Csömör iskolája – az ország iskolája!

A jogszerűség diadala a magyar állam felett

Egy Pest megyei nagyközség, Csömör beperelte a magyar államot, amiért a KLIK-ek megalakításakor, 2013-ban elvette az önkormányzattól az iskola fenntartói jogát, majd a KK Tankerületi Központok létrehozatalát követően a működtetői jogát is. 2017-ben – sok más intézményhez hasonlóan – az önkormányzatnak egészen mostanáig nem volt beleszólási joga és lehetősége a helyi iskola ügyeibe.

Közvéleménykutatási eredmény (2016) – Csömör Önkormányzatának honlapján 

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2018. január 8-ával kimondta, hogy a tavaly év elején életbe lépett iskolai államosításról szóló törvény Alaptörvényt sért, és azzal fordult az Alkotmánybírósághoz, hogy a szóban forgó törvény ide vonatkozó rendelkezéseit semmisítse meg, jövőbeli alkalmazását zárja ki. Mindaddig, amíg az Alkotmánybíróság soron kívül elbírálja a beadványt, a Bíróság szünetelteti a csömöri önkormányzat és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közt zajló pert. Az Alkotmánybíróságnak maximum 90 nap áll rendelkezésére a döntés meghozataláig.

Csömör három pontban támadta meg az iskolaállamosítási törvényt:

  1. Az önkéntesség elvének megsértése: a kormányzat jogszabállyal kényszerítette az önkormányzatokat, illetve a képviselőtestületeket, hogy „önként” mondjanak le fenntartói jogukról és az iskolának helyet adó ingatlan működtetési jogáról.
  2. A kisajátítási jog megsértése: A község Alaptörvénybe ütközőnek találta a tulajdonjog elvételét, mert az Alaptörvény csak abban az esetben engedélyezi a kisajátítást, ha a közcél más módon nem oldható meg.
  3. A diszkrimináció tilalmának megsértése: Indokolatlan diszkriminációnak ítélték meg, hogy a törvény csak a települési önkormányzatokat zárta ki a fenntartói körből, egyházak, alapítványok, cégek, kisebbségi önkormányzatok, magánszemélyek továbbra is lehetnek iskolafenntartók. Ez jogtalan, hiszen az alaptörvény szerint nem lehet diszkriminatív módon bánni a jogi és a természetes személyekkel.

A bíróság az egy éve tartó eljárás nyomán tehát igazságot szolgáltatott Csömörnek. Amennyiben az Alkotmánybíróság megsemmisíti az iskolák államosítására vonatkozó jogszabályokat, bármely önkormányzat élhet demokratikus jogával: visszaveheti iskolái fenntartását, működtetését és fejlesztését. A döntés nyomán sok-sok településen újra hatékonyabbá és eredményesebbé, illetve rugalmasabbá és kiszámíthatóbbá válhat az iskolák működése, az intézményvezetőknek nagyobb lehet a jogköre és a mozgástere, sőt a szülők, a diákok és a pedagógusok is közvetlenebbül szólhatnak bele iskolájuk ügyeibe.

Csömör diadalt aratott! Igaz, egyelőre csak papíron. 

 

Felhasznált forrás:

URL: http://hvg.hu/itthon/20180112_A_birosag_egyetert_Csomorrel_alaptorveny_ellenes_az_iskolak_allamositasa  Utolsó letöltés: 2018. január 23.

 URL:  https://444.hu/2018/01/22/egy-magyar-birosag-kimondta-hogy-alkotmanyellenes-volt-az-iskolarendszer-allamositasa   Utolsó letöltés: 2018. január 23.

 URL: https://24.hu/belfold/2018/01/12/alaptorveny-ellenes-a-csomori-iskola-allamositasa/  Utolsó letöltés 2018. január 23.