Home MagunkrólSzervezet Beszámoló a CKP Plenáris Üléséről

Beszámoló a CKP Plenáris Üléséről

2017-12-11

A CKP legutóbbi plenáris ülését november 23-án szerveztük az AKG-ben. A találkozón  17 tagszervezet képviseltette magát.

A plenárison Ercse Kriszta az ÜT képviseletében beszámolt a CKP tevékenységérőlTörley Kata a Tanítanék akcióiról, szervezeti kapcsolatairól (a részletek elérhetők a mozgalom Facebook oldalán).  A Független Diákparlament delegáltja, Szuhányi Levente szervezetük legutóbbi plenáris üléséről tájékoztatott, a szülői szervezetek nevében pedig Horváth Tünde beszélt a Szülői Összefogás és a CKP-hoz nemrégiben csatlakozott Szülői Hang tevékenységéről és terveiről. 

Juhász Ágnes (ÜT) számolt be a CKP pénzügyi helyzetéről , és felvetette, hogy érvényesíteni kellene azt a  korábban megszavazott tervet, amely szerint az egyes tagszervezetek havi 1000 forinttal hozzájárulnak a költségekhez.

Ezután a CKP stratégiája került napirendre. Felmerült a kérdés, hogy szükség van-e új stratégiára, vagy a korábbi alkalmas arra, hogy kijelölje a működés kereteit.  Az eddig érvényben lévő stratégiát végül az ülés elfogadta

Ercse Kriszta beszámolt a politikai pártokkal tervezett találkozósorozat első eseményéről.

tevékenységek tervével kapcsolatban – amelyhez Juhász Ágnes fűzött szóbeli kiegészítést – Lukács András (OHA) felvetette, hogy az nem elég kidolgozott. Megemlítette, hogy az erőforrások szűkössége folyamatos kényszerhelyzetet eredményez. Továbbá javasolta a Gödör Klubban rendezetthez hasonló esemény szervezését. Az ÜT nevében Juhász Ágnes és Ercse Kriszta reflektáltak a bírálatra jelezve, hogy az itt ismertetett tervezet nem igazi munkaterv, hiszen ahhoz szükség van a tagszervezetek vállalásaira is. Az ÜT munkáját korlátozza, hogy véges számú stábbal igyekszik számos országos fontosságú, olykor speciális szakmai felkészültséget igénylő ügyet menedzselni. Nem lehet egyszerre mindennek a kezdeményezője, és egyúttal ezek megvalósítója is.

Még mindig hiányzik a saját kommunikációs stratégia, s bár a hírlevél, a honlap, a sajtófigyelő és a Facebook oldal működik, ez nem elegendő ahhoz, hogy a CKP hálózata, hatóköre szélesedjen.

A Gödör Klubban szervezetthez hasonló találkozók létrehozásával mindenki egyetértett, gondot jelent azonban, hogy Csordás Anett lemondásával az operatív csoport lényegében megszűnt. Monoriné Papp Sarolta vállalkozott arra, hogy lép az operatív munkacsoport újraindítása, a kommunikáció „felpörgetése” ügyében.

Pásztor Erzsébet javasolta, hogy tájékozódjunk a tagszervezeteink kapacitásairól, hogy ezáltal is több erőforrásunk legyen, valamint, hogy a plenárisról készült jegyzőkönyv alapján emeljük ki azokat a tartalmakat, amiben tovább léphetnénk.

A részleteket az ülés jegyzőkönyvéből lehet megismerni.

 

 Az ÜT nevében

Szekszárdi Júlia