Home HírekHírek Társadalmi egyeztetés – szűk körben?!

Társadalmi egyeztetés – szűk körben?!

2017-12-01

Az EMMI társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezete több oktatási tárgyú rendelelet módosítását tartalmazza. A tervezet elsősorban eljárási, jogszabályalkotási kérdésekben hoz változást: több, eddig miniszteri rendeletben szabályozott kérdést (pl. tankönyv-engedélyezés, szakszolgálati feladatok) kormányrendelet szabályoz majd, ami kedvezőtlenül érintheti az egyeztetésbe bevontak körét. A jogszabály a jelenlegi rendeletek számos pontját hatályon kívül helyezi, ugyanakkor nem derül ki, hogy időben megszületik-e, és ha igen, mi lesz az új jogszabály tartalma. A tervezettel kapcsolatban a CKP véleményt juttatott el a minisztériumnak, melyben az oktatásügyi civil szervezetek egyezetetési listájának aktualizására is felhívja a  Minisztérium figyelmét.

A CKP nevében beküldött véleményt az alábbiakban közöljük:

A Civil Közoktatási Platform közvetlenül nem lett felkérve a rendelettervezet véleményezésére, de a felkért szervezetek közül tíz a Platform tagja. Több tagszervezetünk kérte, hogy közös véleményt küldjünk a tervezetről – annál is inkább, mivel a kiküldéstől számított öt nap a civil szervezetek többségénél nem volt elég a vélemény elkészítésére.

Meg szeretnénk jegyezni, hogy bár 18 tagszervezetünk szerepel az EMMI-nél regisztrált oktatásszakmai szervezetek között, az egyeztetési listán csak 7 szerepel közülük (továbbá 3 szakszervezeti tagunk).

Bár a rendelet a tankönyv-engedélyezést is érinti, nem szerepel a címzettek között a TANOSZ, így ők is csak jelen közös véleményhez tudtak csatlakozni

Az egyeztetési lista javításának szükségességét jelzi például az is, hogy szerepel benne a Magyar Szakképzési Társaság, amelyik már 4 évvel ezelőtt csatlakozott a Magyar Pedagógiai Társasághoz, és annak Szakképzési Kollégiumaként vesz rész a CKP munkájában.

A rendelettervezettel kapcsolatos aggályaink:

A Civil Közoktatási Platform osztja a Könyvtárostanárok Egyesülete által megfogalmazott aggályokat:

 1. A jelen tervezet több az oktatást meghatározó tényező (pl. pedagógiai szakmai szolgáltatás és szakszolgálat, tankönyv-engedélyezés) eljárási folyamatait kívül helyezi az oktatásért felelős miniszter által kiadott rendeletek hatáskörén. Így nem látjuk annak biztosítékát, hogy a pedagógiai területén érintett civil szakmai szervezeteknek megmarad a véleményezési joga, lehetősége.

 2. Félő, hogy a rendelet hatályba lépése után joghézag keletkezik. A jogszabály egy hónapon belül hatályon kívül helyez engedélyezési eljárásokat, úgy, hogy nem látni, hogy a helyettesítő rendelet előkészítése hol tart –megjelenik-e, hatályos lesz-e 2018. január 1-én.  

A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet módosítása esetén például az előterjesztésben csak két paragrafus (7.§ és 8.§) esetében derül ki a konkrét módosítás,  a 9.§ csak azt jelzi, hogy a korábbi rendelet mely paragrafusai és bekezdései vesztik hatályukat, de azt nem, hogy mi lép ezek helyébe, pedig ez összesen 26 paragrafust érint.

 3. A fentiből következően azt sem látjuk, hogy az új jogszabályba minden átkerül-e a régiekből, és ami átkerül, az ugyanolyan vagy változtatott módon kerül-e be.

Reméljük, észrevételünk figyelembe vételével a jelzett gondokat ki tudják küszöbölni.

Reméljük továbbá, hogy a jövőben a – a jelenleginél hosszabb véleményezési időt adó – társadalmi egyeztetésbe sikerül bevonni az EMMI-nél regisztrált civil szakmai szervezetek mindegyikét. Ebben a szervezetek együttműködési platformjaként szívesen segítünk.

Hozzászólásunkat tagszervezeteink és az érdeklődők tájékoztatására honlapunkon nyilvánosságra hozzuk.

 Budapest, 2017. december 1.

 

A Civil Közoktatási Platform Ügyvivő Testülete nevében:

Juhász Ágnes

munkacsoport-koordinátor