Home HírekHírek A hazai közoktatási rendszer megújításának első, halaszthatatlan lépései – A CKP javaslatcsomagja

A hazai közoktatási rendszer megújításának első, halaszthatatlan lépései – A CKP javaslatcsomagja

2017-09-22

A Civil Közoktatási Platform összeállított egy – a közoktatás újjáélesztését célzó – javaslatcsomagot, amely a következő, reményeink szerint demokratikus kormányzat oktatáspolitikai programjának kidolgozását is elősegítheti. "Sorvezetőül" a CKP által elfogadott alapértékek és alapelvek szolgáltak.


A HAZAI KÖZOKTATÁSI RENDSZER MEGÚJÍTÁSÁNAK ELSŐ, HALASZTHATATLAN LÉPÉSEI


A Civil Közoktatási Platform javaslatai

(A teljes anyag megjegyzésekkel, hivatkozásokkal itt olvasható és tölthető le. A javalatokhoz fűzött magyarázatok itt olvashatók.)

A hazai közoktatási rendszer megújulását célzó, azonnali beavatkozások sikeressége érdekében két alapvető szempontot szükséges figyelembe venni:

 • Az első beavatkozásoknak stratégiai jelentőségű pontokon kell bekövetkezniük, azaz a rendszer működését alapvetően meghatározó mechanizmusokat kell érinteniük, és határozottan a kívánt változás irányába kell mutatniuk.
 • A változtatásokat egy működő intézményrendszeren belül, a működőképesség veszélyeztetése nélkül kell megejteni

Javaslatcsomagunk összeállításakor a CKP-hoz tartozó szakmai és társadalmi szervezetek által meghatározott alapértékekből és alapelvekből indultunk ki. Nem kínálunk megoldást a közoktatás minden fontos problémájára, csak azokat az intézkedéseket fogalmaztuk meg, amelyek rövid időn belül bevezethetőek. 

 • Közoktatási alapértékeink:  1. személyközpontúság  2. esélyegyenlőség  3. kompetenciafejlesztés  4. demokratikus működés  5. autonómia és elszámoltathatóság  6. átjárhatóság és zsákutcamentesség
 • Közoktatási alapelveink: 1. társadalmasított oktatáspolitika  2. alanyi jogú részvétel a közfeladat-ellátásban  3. diszkriminációmentesség  4. esély- és feltételteremtés  5. kor- és időszerűség  6. folyamatos megújulás  7. hatékonyság és eredményesség

Elengedhetetlennek tartjuk, hogy a mindenkori oktatási kormányzat évente kritikai vizsgálat tárgyává tegye a közoktatási rendszer egészének működését, és beavatkozásaival elősegítse a fenti alapértékek és alapelvek érvényesülését.


Meghatározó jelentőségű, azonnali változtatási javaslataink


 1. Országos és helyi szinten is haladéktalanul meg kell kezdeni a közoktatásban érdekelt szakmai és társadalmi szereplőkkel való  együttműködés jogi és szervezeti garanciáinak kiépítését.
 2. Garanciát kell vállalni arra, hogy minden oktatási intézmény fenntartótól függetlenül azonos mértékű állami finanszírozást kapjon.      
 3. Le kell tenni az asztalra a következő kormányzati ciklus oktatásfinanszírozásra vonatkozó tervezetét, amely garantálja, hogy az oktatás pénzügyi támogatása 4 éven belül fokozatosan eléri a GDP 6%-át.
 4. Haladéktalanul ki kell vezetni a rendszerből a pedagógus-életpályamodell és a pedagógiai-szakmai ellenőrzés jelenlegi formáját.
 5. A kötelező óraszámot 22-ben kell maximálni.  A diákok és a pedagógusok óra- és munkaterhelése, valamint a pedagógusok bérezése tárgyában haladéktalanul társadalmi egyeztetéseket kell kezdeményezni.
 6. Az iskolaigazgatók hatáskörébe kell utalni a munkáltatói jogokat, és ők lehessenek a felelősei az adott intézmény gazdálkodásának is.
 7. Meg kell szüntetni a szakmaszerkezeti döntés intézményét. Az egyes intézményekre, illetve a szakképzési centrumokra kell bízni annak eldöntését, hogy – bizonyos tág határok között – milyen képzéseket kívánnak folytatni.
 8. A szakgimnáziumokban is választhatóvá kell tenni az 5. érettségi tárgyat.
 9. A központi kerettantervek csak ajánlottak, és ne kötelezőek legyenek. A helyi tanterveknek – a közismereti és a szakmai képzésben egyaránt – csak a kimeneti követelményekhez kelljen igazodniuk.
 10. Legitimálni kell az iskolakísérleteket, inspirálni kell továbbiak létrejöttét, és támogatást kell adni a sikeres kezdeményezések intézményesítéséhez a közoktatás minden területén.
 11. A színvonalas feladatellátás érdekében az illetékes szakminisztérium kössön közoktatási (köznevelési) szerződést a közoktatás rendszerén belül a speciális és/vagy atipikus helyzetek/esetek kezelésében feladatot vállaló intézményekkel.
 12. Minőségügyi kontroll mellett újra meg kell nyitni a tankönyvpiacot.
 13. A 16 óráig tartó iskolai benntartózkodás kötelező jellegét meg kell szüntetni, és szabadon választhatóvá kell tenni azt a szülők, illetve gyermekek számára.

2017. szeptember 18.

Civil Közoktatási Platform