Home HírekHírek Kormányhatározat írja elő a hazafias testnevelést

Kormányhatározat írja elő a hazafias testnevelést

2017-07-27
Kormányhatározat kötelezi az EMMI-t, hogy a testnevelés kerettantervbe építse be a hazafias és honvédelmi nevelést.
 

A Kormány 1462/2017. (VII. 25.) határozata  tartalmazza a védelmi felkészítés 2017. évi feladattervét.

Ez az emberi erőforrások minisztere és a honvédelmi miniszter feladataként, december 31-i határidővel előírja "a hazafias és honvédelmi nevelés programjának tantervi szintű megjelenítését a testnevelés kerettanterv módosításával, illetve ehhez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány kidolgozását."

Maruzsa Zoltán helyettes államtitkár  azt nyilatkozta, hogy a hazafias és honvédelmi nevelés nem új tantárgy lesz, ez a „tartalom és életérzés” csak megjelenik a történelemben, a földrajzban, de megjelenhet a zenében és a testnevelésórán is. Ez azonban ellentmond annak, hogy a kormányhatározat kifejezetten a testnevelés tantervébe rendeli a megvalósítást.

Arról nem rendelkezik a határozat, hogy hányadik évfolyamtól lesz kötelező a honvédelmi nevelés. Nem érthető, hogyan értelmezhető a hazafias nevelés a testnevelés óra keretében. Arról sincs információnk, hogy kivel tervezik módosíttatni a kerettantervet – amely természetesen már nem kormányhatározatként, hanem miniszteri rendeletként jelenik meg, és így kötelező társadalmi vitára bocsátani. A kormányhatározatban előírtakkal kapcsolatban ugyanis nem volt egyeztetés a szakmai szervezetekkel, se a pedagógus karral, se a szakszervezetekkel.

A militarizáció megjelenése az iskolákban nem újkeletű.  Szekszárdi Júlia cikke a Tani-tani oldalon összefoglalja az előzményeket.

Kérdés, hogy a kötelező honvédelmi feladatok a testnevelés órán nem lesznek-e ellentétben az ENSZ Gyermekjogi Egyezményével, ami tiltja a 18 éven aluliak katonai kiképzést. És kérdés, mit tehet az a szülő, aki nem akarja, hogy gyermeke ilyen feladatokat végezzen.

Az elvi problémák mellett a határozat egy gyakorlati kérdést is felvet: a testnevelés tanárok feladatkörének kérdését. Képes-e egy testnevelés tanár arra, hogy honvédelmi ismereteket oktasson, és hazafias nevelésben részesítse tanítványait? Kötelezhető-e erre? Hiszen erre nem is készítették fel, ilyen feladatokra nem kell képesnek legyen, ezt nem vállalta a szakja választásakor.