Home HírekHírek Ne hagyjuk! Húsvétkor kellett volna véleményezni a 100.000 gyereket hátrányosan érintő törvénymódosítást

Ne hagyjuk! Húsvétkor kellett volna véleményezni a 100.000 gyereket hátrányosan érintő törvénymódosítást

2017-04-17

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2017. április 13-án tette közzé Társadalmi vita céljából legújabb törvénymódosítási tervezetét, melyenek véleményezési határidejét 2017. április 18-ban határozta meg. Ez azt jelenti, hogy mindazok, akik egyáltalán tudomást szereztek  Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló előterjesztés tervezet c. dokumentum létezéséről, csak a húsvéti ünnepek alatt alakíthatták ki szervezetileg az álláspontjukat.

A Civil Közoktatási Platform ezt az eljárást elfogadhatatlannak tartja, mivel kizárja az érintettek lehetőségét a valódi és érdemi tájékozódásra, elemzésre és értékelésre, illetve véleményalkotásra.

A tervezetben több lényeges módosítás szerepel, köztük olyan is, amely mintegy százezer – beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő és sajátos nevelési igényű – tanulóra nézve  súlyos és káros következményekkel járhat, a pedagógusokra pedig olyan feladatokat hárít, amelyek ellátására őket nem készítették fel. .

A tervezett változtatások közül a legfontosabbak:

– megszüntetnék annak a lehetőségét, hogy a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTMN) diákokat  – köztük a diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás tanulókat – fel lehessen menteni az érdemjegyekkel való osztályzás alól a nevelési tanácsadó javaslatára;

– a jövőben már nem csak gyógypedagógus oktathatna bizonyos tantárgyakat az enyhén, illetve középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulóknak;

– az ország bizonyos régióiban, illetve meghatározott szakmai területeken pedagógus végzettség nélkül is lehetne tanítani.

A Civil Közoktatási Platform felhívással fordul minden érintett szervezethez, hogy tudásuk, ismereteik és szakértelmük birtokában véleményezzék a törvénytervezetet, és állásfoglalásukat juttassák el az EMMI részére (jogalkotas@emmi.gov.hu), illetve – ha lehetséges – tegyék hozzáférhetővé a CKP számára is (civilkozoktatas@gmail.com, Subject:Törvénytervezet 0418).

Ne hagyjuk szó nélkül, hogy az oktatásirányítás – a gyerekekre nézve jóvátehetetlenül ártalmas módon – kozmetikázza saját kudarcos intézkedéseinek következményeit!

Az EMMI törvénytervezete

  • DILETTÁNS: azt mutatja, hogy továbbra is az a közveszélyes, hozzá-nem-értő szemlélet uralkodik, amely a gyermekek sajátos és egyéni szükségleteinek figyelembe vételét felmentősdinek gondolja, majd ha sokat gyakorol a gyerek, akkor úgyis megtanul írni, olvasni, számolni;.
  • TÁRSADALMILAG ÉS SZAKMAILAG EGYARÁNT KÁROS: azt mutatja, hogy még mindig másodrendűnek tartják a gyógypedagógiai oktatásban részt vevő gyermekeket, nem is értik, hogy milyen speciális hozzáállásra, tudásra van szükség ezen gyermekek neveléséhez, tanításához;
  • ÁLSÁGOS ÉS CSALÁRD: azt mutatja, hogy ha szembetalálkozik az oktatási kormányzat néhány kínos statisztikai adattal, akkor elegendő azt hipp-hopp "kezelésbe venni" valamilyen adminisztratív intézkedéssel, és a probléma "meg van oldva".

A CKP álláspontja:

  • MEGBUKOTT A KORMÁNY SZAKMAPOLITIKÁJA: a "fantasztikus" életpályamodell ellenére tömegesen nem tudják betölteni a pedagógus- és gyógypedagógus álláshelyeket, és ezt immár maguk az illetékesek sem remélik;
  • MEGBUKOTT A KÖZPONOSÍTOTT OKTATÁSIRÁNYÍTÁS:  nem tudja ellátni azt a – megalakulásakor hangoztatott elemi – feladatát (sem), hogy ha a tankerület egyik iskolájában valamilyen tanárból hiány van, akkor a másik iskolából pótolják: pedig többek között ezért is hozták létre a tanterületeket; 
  • MEGBUKOTT A DILETTÁNS, EGYENLŐSÍTŐ OKTATÁSPOLITIKA: a túlzott terhelés és az egyéni igények figyelembe nem vétele miatt tovább növekedett a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók száma;
  • SZAKMAPOLITIKAI CSŐD, hogy már a nevelési tanácsadók sem tudják kezelni azt a sok gyermeket, aki hozzájuk fordul.

A "társadalmi vita" húsvétra időzítése, a megszabott minimális időtartam egyaránt azt jelzi, hogy az oktatási kormányzatot továbbra sem érdekli a szakma és a társadalom véleménye. A Civil Közoktatási Platform tiltakozik a törvénytervezet társadalomellenessége és az egész eljárás méltatlan kivitelezése ellen!