Home HírekHírek Nemzeti alaptanterv? Van alterNATíva! A CKP kármentő akciója

Nemzeti alaptanterv? Van alterNATíva! A CKP kármentő akciója

2017-04-04

Március elején „vitára bocsátották” az új NAT koncepcióját. A vitához azonban hiányzik két alapvető feltétel: a koncepció szövegének közreadása és az alternatívák. Ezért a CKP készített egy párhuzamos koncepciót, amelyet az itt és most nyilvánosságra hozott, súlyos hibákkal terhelt kormányzati koncepcióval  együtt szeretnénk vitára bocsátani.

A két tervezetet összehasonlító táblázatot megtalálja itt.

NAT-koncepció – kritika és „kármentő” alternatíva című szakmai öszeállításunkat – benne a hivatalos koncepciótervezetet, annak elemzését, az azzal kapcsolatos állásfoglalásukat és a CKP „kármentő” alterNATiváját – megtalálja szakmai anyagaink között.

A CKP és a hozzá tartozó mintegy félszáz, oktatáshoz kötődő civil szervezet kezdeményezi: legyen érdemi párbeszéd ezekről az alternatívákról! Ismerje és vitassa meg mindkét koncepciót minél több szakmai és civil közösség, fejtsék ki véleményüket, foglaljanak állást bátran és szabadon a pedagógusok, a szülők, a diákok, a független szakértők, a kutatók, a neveléstudomány ismert és elismert szereplői, a széles társadalom!

Az érdemi szakmai-társadalmi diskurzus kikényszerítése érdekében a CKP felhívást adott ki, amelyet a következő napokban eljuttat az összes iskolához és számos egyéb érintett intézményhez, szervezethez, valamint szakértőhöz, oktatási szereplőhöz.

A felhívás az alábbiakban olvasható:

A Civil Közoktatási Platform felhívása

a tartalmi szabályozás megújításának szakmai – társadalmi vitájára

A magyar közoktatás 21. századi arculatának kialakítása átfogó, mélyreható, rendszerszintű változást követel, amely széles körű szakmaitársadalmi megegyezés nyomán, kormányokon átívelő reformfolyamatban valósítható meg sikeresen.

A legújabb kormányzati koncepcióról, amely a köznevelés tartalmi szabályozását hivatott felvázolni, aligha mondhatjuk el, hogy megfelel a fenti követelménynek. Pedig az EMMI (illetve a Köznevelési Kerekasztal Tartalomfejlesztés és Módszertan Munkacsoportja) által előkészített, valamint a frissen kinevezett miniszteri biztos, Prof. dr. Csépe Valéria által véglegesített dokumentum bizonyos értelemben „közkívánatra” készült. A közoktatás jelenleg hatályos tartalmi szabályozásának újragondolása ugyanis valóban sürgető, elodázhatatlan feladat: a 2012-ben elfogadott NAT és a rá épülő kerettantervek mára a tanítás – tanulás hatékonyságának és eredményességének valóságos kerékkötőivé váltak. A Kormányzat fent említett, tartalomszabályozásra vonatkozó, 15 oldalas tájékoztató anyaga, Az új NAT pedagógiai koncepciója azonban – a sajtóban kommunikált tetszetős hívószavak ellenére – egyelőre szakmailag kiforratlan, ellentmondásokkal teli anyag, amely ebben az állapotában messze nem alkalmas arra, hogy a magyar közoktatás tartalmi újraszabályozásának, a tanítás-tanulás módszertani megújulásának kiindulópontja legyen.

A koncepcionális vitára szánt hivatalos határidő 2017. április közepén, azaz két hét múlva lejár.  Éppen ezért úgy döntöttünk, hogy a közvélemény elé visszük állásfoglalásunkat, szakmai elemzéssel alátámasztott bírálatunkat, sőt magát a vitaalapot – a Köznevelési Kerekasztalon már elfogadott, de nyilvánosságra a mai napig nem hozott kormányzati NAT-koncepciót is. Ennek alternatívájaként egyúttal felkínáljuk a nyilvánosság számára a Civil Közoktatási Platform által készített NAT-koncepciót.


AlterNATíva:

a tartalmi szabályozás átalakításának koncepciója


A CKP és a hozzá tartozó mintegy félszáz, oktatáshoz kötődő civil szervezet kezdeményezi: legyen érdemi párbeszéd ezekről az alternatívákról! Ismerje és vitassa meg mindkét koncepciót minél több szakmai és civil közösség, fejtsék ki véleményüket, foglaljanak állást bátran és szabadon a pedagógusok, a szülők, a diákok, a független szakértők, a kutatók, a neveléstudomány ismert és elismert szereplői, a széles társadalom! Még hiszünk a konstruktív közös gondolkodás, a józan ész és a szakmai racionalitás, valamint a jövő generációkért érzett felelősségvállalás erejében! A közoktatás jelenlegi helyzetét elemző, megoldási lehetőségeket is felsorakoztató – egyre népszerűbb – Kockás Könyv szavaival élve:

Van kiút az oktatási katasztrófából!
Dolgozzunk érte együtt, hogy rátaláljunk!

alternatíva800