Home HírekHírek Levél Balog Zoltánnak a társadalmi egyeztetés javasolt formájáról

Levél Balog Zoltánnak a társadalmi egyeztetés javasolt formájáról

2017-03-20

A CKP Ügyvivő Testülete levélben fordult Balog Zoltán miniszterhez, amelyben megbeszélést kezdeményezett egy, a Kockás könyv első fejezetében leírtakon alapuló, a szakmai előkészítést a mainál lényegesen magasabb színvonalon biztosító, az egyes kérdésekben az érintettek érdemi, diskurzust lehetővé tevő részvételére épülő társadalmi egyeztetési szisztémáról.

A levél felvázolja, hogyan képzelhető el egy ilyen szisztéma kialakítása:

  1. A minisztérium kérjen fel kutatókból, oktatáspolitikai szakemberekből álló szakértői csoportokat (1) az oktatáspolitikai döntéshozatali mechanizmus jelenlegi helyzetének elemzésére, (2) új szisztémák alternatíváira vonatkozóan tudományosan alátámasztott javaslatok kidolgozására, (3) a javaslatok közérthető, széles körben vitatható formában való megfogalmazására, (4) a széles körű egyeztetési folyamatokban való aktív részvételre, (5) az egyeztetések szövegesen rögzített eredményeinek elemzésére, (6) a szakértői csoport javaslatának a társadalmi egyeztetés eredményei alapján történő módosítására.
  2. A szakértői csoportok részletes, illetve a vita segítésére szánt javaslatait közzéteszi a Minisztérium. Legalább egy hónapot biztosítva felkéri a nevelési intézmények közösségeit (bevonva a szülőket és a diákokat is), az oktatásban érintett civil szervezeteket, a szakszervezeteket, a Nemzeti Pedagógus Kart, az OKNT-t, a Magyar Tudományos Akadémia Közoktatási Elnökségi Bizottságát a javaslatok megvitatására, a vélemények (írásban) történő megfogalmazására, javaslatok megtételére. Az írásos véleményezéseket a Minisztérium az interneten mindenki számára elérhetővé teszi.
  3. A szakértői csoportok áttekintik, elemzik a társadalmi egyeztetési folyamatban beérkezett véleményeket, és azok fényében véglegesítik saját javaslataikat.
  4. Az a javaslatunk, hogy a Köznevelési Kerekasztal valóban alakuljon át, ez már ennek az előkészítési folyamatnak a befejezése előtt történjen meg, hogy a döntés-előkészítés szakmai előterjesztésekben megjelenő végeredményét már az új testület tárgyalhassa meg, és tehessen javaslatot az emberi erőforrások miniszterének az oktatáspolitikai döntésekkel kapcsolatos társadalmi egyeztetési folyamatok új rendszerének kialakítására.

Mindezt követően kerülhet sor a Minisztérium keretei között a jogszabály átalakítások konkrét kodifikációs munkálataira, majd a jogszabályok módosítására