Home Hírlevelek CKP Hírlevél november 24.

CKP Hírlevél november 24.

2016-11-24

Plenáris és előzetes egyeztetés meghirdetése; Közoktatás: fizetni kell a gyógypedagógusért; érettségi követelmények; Egeré az OFI;Független Diákparlament; CKP: levél Palkovics Lászlónak a kerekasztal átalakításáról; megdöbbentő válasz a NAT munkálatairól az EMMI-től


 

A  Civil Közoktatási Platform Plenáris 2016. december 9.-én pénteken 16-20 óráig tartja plenáris gyűlését. A szervezeti kérdések mellett az ülésen várhatóan sor kerül a CKP oktatáspolitikai dokumentumának  elfogadására, és beszélünk a december-januárra tervezett CKP akciókról.

November 30-án (szerdán) 17–20 óráig a CP Házban (1022 Budapest, Bimbó út 3. mfsz. 3.) lehetőség van a plenáris témájában az egyeztetésre és beszélgetésre. A beszélgetésen részt vesz Nahalka István,  a  3. munkacsoport koordinátora, a plenáris elé kerülő oktatáspolitikai  koncepció fő szerzője.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a CKP és a Tanítanék honlapján lehetőség van a szöveges keresésre! Használjátok ezt a lehetőséget, ha valamilyen témában kíváncsiak vagytok a CKP álláspontjára,  a közoktatási vagy a CKP-s történésekre!

 

TÖRTÉNÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN

A szakszolgálatokra vonatkozó rendelettervezet a szülők számára elfogadhatatlan változtatást tartalmaz

A rendelettervezetben ugyan szerepel néhány, a szakszolgálatok által üdvözölt „közérzetjavító” intézkedést, de nem tartalmazza az általuk kért szervezeti változtatásokat.

A nem állami fenntartású oktatási intézményeket és az önkormányzatokat, és rajtuk keresztül a szülőket sújtja a tervezetnek az a pontja, amely szerint az utazó gyógypedagógusi és konduktori szolgáltatás csak a tankerületek és az állami felsőoktatási intézmények által fenntartott intézmények számára ingyenes.

A Csak Együtt van Esély csoport nyílt levelet küldött  a rendeletmódosítással kapcsolatban Balog Zoltánnak, Palkovics Lászlónak, Czibere Károlynak és Czeizel Barbarának.

Jobb későn, mint soha? Egyeztetésen a középszintű szakmai érettségi részletes követelményei

Azok a követelmények, amelyek alapján a szakgimnáziumokban májusban szakmai tárgyból  érettségizni kell, végre rendelettervezet formájában is megfogalmazódtak. Nem apróbb módosításokról van szó, hanem egy olyan teljesen új érettségi tantárgy követelményeiről, amely minden szakgimnazista számára kötelező – annak is, aki tavaly februárig azt hitte, hogy más, nem szakmai tárgyból fog ötödik érettségi tárgyként érettségizni.

Egerbe kerülnek az OFI tartalmi feladatai

Társadalmi egyeztetésre került az a jogszabály, amely szerint az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet kutató-fejlesztő feladatait januártól az egri felsőoktatási intézmény veszi át. Az EKE veszi át az OFI kerettantervekkel, tankönyvfejlesztéssel és tankönyvvé nyilvánítással kapcsolatos feladatait is.

Mint már korábban többször kifejtettük, elfogadhatatlannak tartjuk mind azt, hogy Magyarországon nem lesz önálló oktatási kutatóhely, mind azt, hogy a kutatási–fejlesztési–tankönyv-kiadási feladatokat átvevő egyetem kijelölése az érintettekkel való egyeztetés nélkül, szakmán kívüli szempontok alapján történt.

Nem sikerült megakadályozni a gyermekvédelmi törvény módosítását

Mint arról korábban beszámoltunk róla, a CKP a TASZ-hoz csatlakozva levélben kérte a képviselőket, ne támogassák Selmeczi Gabriellának a gyermekvédelmi törvény módosítására tett javaslatát. A Parlament szociális bizottsága nem fogadta a benyújtott ellenzéki javaslatokat, így az eredeti szöveg kerül hamarosan a Parlament elé.

 

CKP TÖRTÉNÉSEK

ÜT ülés

Az ÜT november 17-i ülésének célja elsősorban az operatív munkacsoport szerepének, feladatainak tisztázása, az új munkacsoport-koordinátor és az ÜT ismerkedése volt.  Emellett – ill. ehhez kapcsolódva – megbeszéltük a plenáris elé tárandó anyagokat is.

Együttműködés a Független Diákparlamenttel

A 2016/17-es Független Diákparlament november 18-20. között tartotta alakuló plenáris ülését. Az ülésen munkacsoportok alakultak, amelyek az ülés során kialakított és elfogadott tematikájuk alapján az év folyamán javaslatokat dolgoznak ki a diákok által felvetett kérdésekre.  Az ülésen az FDP kérésére részt vettek a CKP erre vállalkozó szakértői (Nahalka István, Radó Péter, Ercse Kriszta, Juhász Ágnes), hogy háttérismereteket biztosítsanak egyes bonyolult témákhoz. A CKP és az FDP együttműködése folytatódik: egyrészt a témacsoportok részére szakértőket biztosítunk, másrészt januártól CKP-FDP Akadémia néven 3-4 témában online kurzusokat tartunk a diákparlament küldöttei számára.

A részt vevő CKP szakértők mindegyike számára felemelő élmény volt megtapasztalni a rendezvény és az FDP szervezettségét, a diákok felelős hozzáállását, problémalátását, együttműködését.

Sajtónyilatkozat és szakmai anyag az Európai Bizottság Oktatási és Képzési Figyelő 2016 c. kiadványával kapcsolatban

November 15-én eljuttattuk a sajtónak A CKP állásfoglalása Rétvári Bence alternatív valóságáról c. sajtóanyagunkat. Honlapunkra a sajtóanyag mellett felkerült a jelentés egyes pontjainak mélyebb szakmai elemzése is. A témával kapcsolatos írásokat megtalálja itt: Az Európai Bizottság oktatási jelentése – van-e oka a kormánynak örülni?

Levél Palkovics Lászlónak a Kerekasztal átalakításának apropóján

A sajtóból, illetve a közzétett összefoglalóból értesültünk a Köznevelési Kerekasztal átalakításának a tervéről. A CKP Ügyvivő Testülete Palkovics Lászlóhoz írt levelében összefoglalta azokat a feltételeket, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy az új oktatáspolitikai egyeztető fórum demokratikus, hatékony, legitim legyen.

Levelezés az EMMI-vel a NAT átalakítási munkálatairól

Mint arról október 25-i hírlevelünkben tudósítottunk, a PDSZ levélben kért információkat Palkovics László államtitkártól a NAT átalakításával kapcsolatban.

A levélre most megérkezett a válasz, amely itt olvasható. Ebből kiviláglik, hogy egy jelentős szakmai feladatra (NAT fejlesztése, koncepció kialakítása) teljesen esetlegesen hoztak össze egy munkacsoportot: a kerekasztal tagjainál vagy az államtitkárságnál bárki jelentkezhetett.  

Palkovics László szerint megszólításra kerültek a pedagógus szakmai szervezetek is. Eddig azonban még nem sikerül találni tagjaink között olyan szervezetet, amely felkérést kapott volna részvételre. Olyanról viszont tudunk, amelynek jelentkezésére nem érkezett válasz.

A levélnek a NAT tartalmára vonatkozó része is elfogadhatatlan. A NAT munkálatok szakmai kérdéseivel kapcsolatos álláspontunkat hamarosan nyilvánosságra hozzuk.

 

TAGSZERVEZETEK HÍREI

Kockás találkozó

A Tanítanék Mozgalom,  a Szülői Összefogás és  Hívatlanul Hálózat a szegedi Motiváció Műhely és a Független Diákparlament bevonásával találkozót szervez a Kockás körök számára Szegeden, december 10-én. Részletek itt.

Tanítanék Mozgalom

  1. Palkovics László nem reagált a Mozgalom vitára szóló meghívására, azonban a Tanítanék meghívót kapott a kerekasztal november 22-i ülésére. A meghívást nem fogadták el, viszont sajtótájékoztatót tartottak az ülés előtt, amelynek során az érkező résztvevőknekátadták a Kerekasztalt kritizáló szórólapjukat és a CKP Palkovics Lászlónak címzett levelét. A sajtótájékoztatón és annak szakmai előkészítésében a CKP szakértői is részt vettek.
  2. Pilz Olivér a mozgalom képviseletében részt vett a Magyar Önkormányzatok Szövetsége rendezvényén. Felszólalása itt olvasható.

Agóra Oktatási Kerekasztal

Az AGÓRA OKTATÁSI KEREKASZTAL és a Le Monde Diplomatique magyar kiadója  december 3-án oktatási konferenciát szervez „ Az oktatás jövője, a jövő oktatása” címmel. Részletek itt.

Csak Együtt Van Esély csoport

A Csak Együtt van Esély csoport nyílt levelet küldött az utazó gyógypedagógusi szolgáltatást a nem állami intézmények számára fizetőssé tevő rendeletmódosítással kapcsolatban Balog Zoltánnak, Palkovics Lászlónak, Czibere Károlynak és Czeizel Barbarának.

 

SAJTÓFIGYELŐ