Home Hírlevelek CKP Hírlevél november 13.

CKP Hírlevél november 13.

2016-11-13

Tartalom: EU oktatási jelentése; OFI kérdőív; Nemzeti tehetség Program; Vita a CKP oktatáspolitikai dokumentumáról; Konzultációs fórum; Változások a levelezőlistákban;Várjuk a javaslatokat szakértőkre; Elbúcsúztunk Krasznai Gábortól; Tanítanék Mozgalom, Független Diákparlament hírei; Sajtófigyelő

A CKP következő plenáris gyűlését december 9-én 16-20 óráig tartjuk az AKG-ban (III. Szentendrei út 9.)

 

TÖRTÉNÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN

Megjelent az EU oktatási jelentése

A magyar nyelvű összefoglaló itt, a teljes angol anyag itt olvasható.

Rétvári Bence sikerként kommunikálta, hogy a kiadvány szerint néhány ponton az európai átlag felettiek Magyarország mutatói, illetve, hogy nőttek az oktatásra fordított kiadások. A legfontosabb kritikával, az esélyegyenlőtlenségekkel kapcsolatban azt mondta, azok megoldására állami fenntartású, központosított iskolarendszerre van szükség.

A jelentés hangneme azonban egyáltalán nem annyira dicsérő, mint Rétvári nyilatkozatából kitűnik. Ráadásul a statisztikai adatok sok esetben nem tükrözik a valóságos folyamatokat, a pozitív változások sokszor a definíciók, a számítási mód változásából következnek. 

Honlapunkon hamarosan részletesebben reagálunk a kormány állításaira és a jelentés egyes nehezen magyarázható tételeire.

OFI kérdőív pedagógusoknak a NAT-ról

A NAT felülvizsgálat legitimációs lépéseként az OFI kérdőívben tett fel néhány kérdést a pedagógusoknak a tartalmi szabályozás elemeire vonatkozóan.

A pedagógusok kérdőívvel való megkérdezése "dicséretes dolog", de egyáltalán nem helyettesíti az érdemi társadalmi egyeztetési folyamatot. Ráadásul itt csak a pedagógusokról van szó. Hol vannak a szülők, a tanulók, az oktatás körül dolgozó nem pedagógusok?

A véleménykérés során az alapkérdések nem kerülnek elő: kell-e egyáltalán tananyag a NAT-ba, kell-e a NAT-ban pontos óraszám kiosztásokat definiálni, miképpen értendő az, hogy a NAT a szakgimnáziumokra és a szakközépiskolákra is vonatkozik stb.

Nemzeti Tehetség Program

Társadalmi egyeztetésre került a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2017-2018. évi cselekvési programjáról szóló kormány-előterjesztés tervezete.

A tervezet a korábbiakhoz képest jelentős előrelépés, mert a tehetséggondozásban a tehetségesek különböző csoportjait nevesíti, és a tehetségeseknek szóló programok indítására teszi a hangsúlyt.

Nem látjuk azonban indokoltnak egy újabb rendszer, a minősített tehetséggondozó műhelyek beléptetését – erős a gyanúnk, hogy ennek egyetlen célja az EU-s források lehívása.

A cselekvési terv sem jelent megoldást azokra az alapproblémákra, amelyek a magyarországi oktatási rendszerben rejlenek.  A program a tehetségek felismerését, és a már felismert tehetségek fejlesztését tűzi ki célul, nem foglalkozik azonban azzal, hogy a tehetség "csinálható", konstruálható" is.  Magyarország teljesítménye a tehetségnevelés terén azért rossz, mert a gyermektársadalom nagyobbik részétől elzárjuk a kibontakozás lehetőségeit.

 

CKP TÖRTÉNÉSEK

A stratégiai munkacsoport nyílt ülése, vita a CKP oktatáspolitikai dokumentumáról

November 7-én nagy érdeklődés mellett beszélték meg a résztvevők a CKP oktatáspolitikai dokumentumának még vitatott kérdéseit. A legtöbb kérdésben konszenzus alakult ki. Az iskolaszerkezet kérdésben az alapelvekben állapodtunk meg, a megfogalmazás pontosítása után lehet erről végleg dönteni.

A megbeszéltek átvezetése jelenleg folyik. A dokumentumok pillanatnyi állapota ebben a mappában tekinthető meg.

A 7 fejezetből álló dokumentum elé került egy, az alapértékeket és az alapelveket tartalmazó oldal, és egy, az oktatással kapcsolatos víziónkat összefoglaló problémafelvetés. Készült emellett egy táblázat, amelyben a hagyományos és a modern szemléletmód összehasonlításával összefoglaljuk, mi a lényege annak az alapvető szemléletváltásnak és gyakorlati átalakulásnak, amelynek a Civil Közoktatási Platform szerint az oktatáspolitikában be kellene következnie.

Elkészült a dokumentum 10 oldalas összefoglalója is.

Amikor a szerkesztő csapat befejezi munkáját, a munkacsoport átnézi és elfogadja az anyagot. Ezután bocsátjuk a szervezetek elé a levelezőlistán, majd a plenárison.

Nagyon fontos lenne, hogy a szervezetek valóban magukénak tudják tekinteni ezt a dokumentumot, és az tükrözze a CKP szervezeti által képviselt sokrétű tudást. Ezért kérjük, hogy a minden szervezet olvassa el legalább az összefoglaló anyagot, és a teljes anyagból a számára fontos részeket, és jelezze a talált problémákat.

 

Konzultációs fórum

A Plenáris döntött arról, hogy jöjjön létre a CKP-beli egyeztetés egy olyan fóruma, amelyen a szervezetek képviselői és a munkacsoportokban dolgozó aktivisták találkozhatnak, a CKP működésével kapcsolatos ötleteiket, értékeléseiket megbeszélhetik, ezek eredményeit továbbíthatják az ÜT-nek, a Plenárisnak, bemutathatják saját tevékenységüket, saját akcióikhoz a társszervezetek között támogatókat szerezhetnek, információt cserélhetnek.

Az első ilyen találkozót 2016. november 10-én tartottuk, a volt Corvin áruház épületében működő, a Somogyi Béla utca felől megközelíthető MÜSZI-ben.

A találkozón 2 fő kérdéskör került terítékre:

1. A CKP-hoz kapcsolódó általános kérdések, a volt akciócsoportból kialakuló operatív munkacsoport és a tagszervezeti egyeztető fórum tevékenységének elhatárolása,

2. A tagszervezeti egyeztető fórum működésének céljai, a következő találkozók szervezését elősegítő ötletek, javaslatok.

Terveink szerint a fórum következő találkozójára 2016. november 24-én 17 órától kerül sor a MÜSZI-ben. Az első találkozóról összefoglalót és a következő előkészítő anyagát a levelezőlistákon továbbítjuk.

Kérjük, hogy a részt venni kívánó egyéni tagok és szervezeti delegáltak a Fórumra és levelezőlistájára jelentkezésüket küldjék el a ckptef@gmail.com  címre. (A szervezeti levelezőlistán szereplők alapértelmezésként bekerülnek a levlistába, hogy a fórum tevékenységéről közvetlen információjuk legyen.)

 

Létrejött az Operatív Munkacsoport levelezőlistája, megszűnik az akció munkacsoporté

Az operatív ügyekben – tehát amelyek nem a két szakmai munkacsoport munkájához kapcsolódnak, hanem tagszervezetekre, akciókra, célcsoportok megszólítására, sajtóügyekre stb. vonatkoznak – a leveleket a továbbiakban az operatív munkacsoport levelezőlistájára küldjétek: ckp-operativ@googlegroups.com. Ha szükséges, ők továbbítják azt az ÜT-hez vagy az egyéb érintettekhez. (Természetesen az ÜT közvetlenül is megszólítható a ckpugyvezetok@googlegroups címen akifejezetten az ÜT-re tartozó ügyekben).

Mivel a CKPakcio és a CKPakciokoordin levelezőlisták hamarosan megszűnnek, ezekre ne küldjetek levelet, másolatban sem! Az olyan, korábban erre a levelezőlistára küldött leveleket, amelyek a Tanítanék akcióira vonatkoznak, küldjétek a tanitanek@gmail.com címre.

 

Várjuk a javaslatokat szakértőkre

Szerencsés lenne, ha szükség esetén minden területen azonnal lenne kihez fordulnunk kérdéssel, segítségért. Ezért azzal a kéréssel fordultunk a szervezetekhez, hogy  a témakör(ök) megjelölésével küldjék a juhasza49@gmail.com címre  azokat a szakértőiket,  akik vállalnák ezeket a megkereséseket. A nevet, elérhetőséget, szakmaterületet és a szervezet nevét táblázatba fogjuk rendezni, és elérhetővé tesszük. Holnapig várjuk a szervezetektől a további szóvivői jelöléseket is a ckpugyvivok@googlegroups.com  címre.

 

NKA pályázat

Pályázatot nyújtottunk be a CKP Van kiút oktatáspolitikai dokumentuma megjelentetésére a NKA ismeretterjesztő művekre meghirdetett támogatására. (Mivel a CKP jogi státusza a pályázást nem teszi lehetővé, a pályázatot egy kiadó nyújtotta be.)

 

Elbúcsúztunk Krasznai Gábortól

Korábbi levelünkben hírt adtunk arról, hogy Krasznai Gábor, a CKP operatív munkacsoportjának vezetője 2016. november 2-án elhunyt.

Temetésére november 9-én került sor a Kozma utcai temetőben. A búcsúztatásán a családon, a barátokon, a kollégákon kívül nagy számban vettek rész a Civil Közoktatási Platform tagjai magánszemélyként és többen szervezeteik képviseletében is. A CKP nevében beszédében Puskás Krisztina, a Szülői Összefogás Gyermekeink Jövőjéért alapítója búcsúzott. Beszédében megemlékezett Gábor példa nélkül álló aktivitásáról, odaadásáról, szervezőkészségéről, arról, hogy élete utolsó óráiban is tele volt ötletekkel.
Tudjuk, hogy tettre készen tervezte az SNI-s gyermekek segítését, az Operatív Munkacsoport munkáját, de az is ismert, hogy kapcsolatban állt a "Magyarországért, a magyar egészségügyért" mozgalommal és új akciókat tervezett a Magyar Önkormányzatok Szövetségével is.

Köszönjük Gábor!
Emlékedet megőrizzük.

"S aki mást akar, mint mi most van,
Kényes bőrét gyáván nem óvja:
Mint ős-ősére ütött Isten:
A fölséges Tűz csiholója."

 

TAGSZERVEZETEK HÍREI

Tanítanék Mozgalom

Palkovics László továbbra sem válaszolt a Tanítanék vitára szóló felkérésére.

Azok, akik a Tanítanék felhívására levelet küldtek Palkovics Lászlónak, ezt a válaszlevelet kapták.

A Tanítanék képviselői találkoztak a Lärarnas Riksförbund Studerandeföreing svéd tanárszervezet ifjúsági tagozatának delegációjával. A 20 ezer fős szervezet képviselői a civilek véleményére és szerepvállalására voltak kíváncsiak. A találkozón a CKP képviseletében Juhász Ágnes vett részt.

 

Független Diákparlament

A 2016/17-es FDP őszi, alakuló plenáris ülése november 18-20. között (péntektől vasárnapig) lesz Budapesten, a XIV. Kerületi Teleki Blanka Gimnáziumban (Budapest, Ajtósi Dürer sor 37).
A Független Diákparlament őszi plenáris ülése a témafelvetésekről, valamint az ezek mentén szerveződő bizottságok megalakulásáról szól, melyekben a tanév során a képviselők az itt felmerülő problémákra dolgoznak ki megoldási javaslatokat. A hétvége során a megválasztott képviselők plenáris,  illetve bizottsági üléseken tevékenykednek, fejtik majd ki véleményüket a közösen napirendre tűzött kérdésekben, témákban.
Az ülések időtartama: november 18. péntek: 15:30 – 20:30; november 19. szombat: 8:45 – 20:00;
november 20. vasárnap: 8:45 – 16:00.
Az ülésre várják a CKP képviselőit, és minden érdeklődőt.

 

Lépjünk, hogy léphessenek!

TÁMASZKLUB 2016. november 18-án, pénteken 18 órától a CP Házban. Cím: 1022 Budapest, Bimbó út 3. mfsz. 3. Kapukód: 5kulcs2930Film: A kis Buddha. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött! (sütit, üdítőt elfogadnak): tamaszklub@gmail.com  „Ezt a klubestet Krasznai Gábornak szeretnénk ajánlani, aki a megalakulástól erősítette közösségünk. Együtt könnyeztünk és együtt nevettünk, és aki sajnos nagy hirtelenséggel távozott közülünk.” 

 

Magyar Pedagógiai Társaság

Bár az MPT maga nem tagja a CKP-nak, csak annak szakképzési tagozata,  szeretnénk felhívni a figyelmet a társaság fennállása 125. évfordulója alkalmából szervezett jubileumi rendezvényére:

A pedagógia új dimenziói november 29.

 

SAJTÓFIGYELŐ

A sajtófigyelő ezentúl a hírlevél időpontjától függetlenül, heti rendszerességgel kerül fel a Tanítanék honlapra.

Köszönjük Szekszárdi Júliának a hatalmas munkát!

Az e heti sajtófigyelő megtalálható itt.